Kati Komulainen: ”Kuka jatkuvan oppimisen omistaa?”

Kati Komulainen

Kirjoittaja Kati Komulainen on Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja.

Jatkuvasta oppimisesta on muodostunut viimeisen vuoden aikana keskeinen keskustelunaihe. Lisääntyvä osaajapula, työelämän murros, teknologian ja digitalisaation kehitys ovat kiihdyttäneet työelämän muutosta. Tämä on synnyttänyt tarpeen uudentaa työelämässä toimivien osaamista.

OECD on maaraportissaan huomauttanut Suomea etenkin aliedustettujen ryhmien osaamisen kehittämisestä. Samassa raportissa he kannustavat Suomea kehittämään jatkuvaa oppimista. Tällä viitataan etenkin maahanmuuttajiin ja matalan koulutusasteen omaaviin henkilöihin.

Samassa raportissa Suomea kannustettiin monipuolistamaan koulutustarjontaa ja sen vastaavuutta työelämän tarpeisiin, vahvistamaan kannusteita kouluttautua ja osallistua koulutukseen, tarjoamaan ohjauspalveluita ja kehittämään hakevaa toimintaa aikuisille, joilla on heikot perustaidot.

Kuten hyvinvointi, niin koulutuskin, kasautuu. Samat henkilöt kouluttautuvat ja hankkivat säännöllisesti uutta osaamista. Nyt meidän tulisikin päästä kiinni niihin henkilöihin, jotka eivät itse omasta aloitteestaan hakeudu koulutuksiin.

Jokainen koulua käynyt tietää, että käskystä harva oppii, jos kukaan. Oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen tarvitaan sisäinen motivaatio.

Korkeakoulut ja muut koulutusorganisaatiot toteuttavat monipuolisia koulutuksia, jotka vetävät paljon osallistujia. Ongelma on sama, jonka OECD tunnisti – ne, jotka koulutusta eniten tarvitsisivat, eivät niihin hakeudu. Eikä tätä ratkaise tuleva Digivisiokaan. Siitä hyötyvät ne, jotka ovat jo koulutuksesta kiinnostuneita ja haluavat itse hakeutua koulutuksiin.

Voisiko ratkaisuna olla työpaikoilla toimivat osaamiskoordinaattorit? Ei siis HR-puolen edustaja vaan joku työntekijöiden joukosta, joka toimisi sisäisenä agenttina. Yksilön on ymmärrettävä henkilökohtaisella tasolla se hyöty, jota kouluttautuminen hänelle tuottaa. Tätä merkitystä on paras sanoittamaan henkilö läheltä omaa työtä.

Koulutus on aina paras työelämän vakuutus. Siksi meistä jokainen omistaa sen itse.

 

LUE MYÖS:

Kati Komulainen: ”Arvojen voima”

Lämna ett svar