Kåre Björkstrand: “Från strategi till verkställande eller från verkställande till strategi?”

Kåre Björkstrand

Skribenten Kåre Björkstrand jobbar på Viexpo med frågor kring export och internationalisering. Han har gedigen erfarenhet av livsmedelsexport.

Under Wasa Future Festival fick jag lyssna på många intressanta presentationer. Under en presentation lyftes fram att vi borde gå mera från strategier till verkställande. Till största delen håller jag med. Ifall till exempel en exportstrategi inte verkställs så kommer man inte vidare med exporten. Men utan en väl avvägd strategi och plan blir verkställandet lätt missberäknat och utan fokus.

Strategi eller verkställande?

På Viexpo jobbar vi med exportföretag av olika storlek och i olika branscher. Att hjälpa företag med deras exportstrategier och exportåtgärder är en av de viktigaste sakerna vi gör.

När det gäller prioritering av fokus på strategi eller verkställande delas företagen i två läger. En del företag har en klar strategi men verkställandet uteblir. Andra företag har så bråttom med verkställandet och sitt dagliga arbete att det inte lämnar tid för strategitänk, såsom till exempel hur man når nya marknader eller hur man lyckas utöka på företagets tillväxt.

Fördelar med en strategi

Verkställande är givetvis det som företag får sin omsättning ifrån men då man vill nå nya marknader är en strategi ett måste, speciellt för små och medelstora företag. Utan en klar strategi kan åtgärderna lätt bli ofokuserade och kortsiktiga.

Då man vill nå nya marknader är en strategi ett måste.

Strategin skall inte göras för svår, utan den skall vara sådan att den stöder och ger riktlinjer åt exportåtgärderna. Strategin och exportåtgärderna styrs även starkt av företagets resurser, både personresurser och ekonomiska resurser.

Varje företags situation är olik, men alla företag behöver en action plan om t.ex. vad, hur och när exportåtgärderna skall verkställas. En exportstrategi är förstås mycket mer än det här, men strategins syfte är ändå att möjliggöra åtgärder och ge en riktning åt företaget.

Kåre Björkstrand
Kåre Björkstrand. Foto: Viexpo

Speciellt de företag som håller på att inleda sin export gynnas av en exportstrategi. Då man utformar exportstrategin klarnar oftast även de områden där företaget behöver utvecklas. Ett utvecklingsområde, som många lyfter fram är exportkunnandet inom företaget.

För att information och kunskap skall stanna inom företaget rekommenderar jag att företag skall dokumentera kunskap, processer och olika åtgärder. Ett konkret tips är att skapa en intern exporthandbok där information om bland annat företagets strategi, konkurrensfördelar, prissättning, logistik, målmarknader, försäljningskanaler, kvalitet och exportdokumentation finns med.

En strategi som möjliggör verkställande

Summa summarum anser jag att en strategi utgör grunden för lyckad export. Strategin kan även vara odokumenterad, men en dokumenterad strategi eller exporthandbok gynnar företaget då informationen inte finns endast hos en eller två personer.

Strategins syfte är att möjliggöra och leda till affärer. En strategi för strategins skull gynnar ingen.

 

LÄS OCKSÅ:

Lauri Storbacka: ”Ledare och experter inom organisationen bör tänka mer paradoxartat”

Lämna ett svar