Carita Pöntiö: ”Med en företagsgrupp på marknadsundersökningsresa till Stockholm”

Viexpo yritysryhmän kanssa markkinaselvitysmatkalla Tukholmassa 2023

Skribenten Carita Pöntiö är internationaliseringsexpert på Viexpo som bland annat leder företagsgruppsprojektet Tillväxt från digitala kanaler – målmarknad Sverige (Kasvua digikanavista – kohteena Ruotsi).

Viexpos företagsgruppsprojekt Tillväxt från digitala kanaler – målmarknad Sverige började planeras i slutet av sommaren 2021. Med kom sju företag: Mirror Line Oy, Flat Out Trading Oy, Nevertex Oy/Wjarm, Rimita Green Oy, Oy Lurv Ab, Utua Finland Oy och PaaPii Design Oy.

Projektet fokuserar på att öka företagens marknadskännedom, att identifiera en potentiell målgrupp på den svenska marknaden, att förtydliga konkurrensfördeler, utvecklingsaktiviteter gällande nätbutiken och såklart att sätta i gång och öka försäljningen i Sverige.

Projektets hela budget är ungefär 380 000 euro. Företagsspecifika budgetar varierar mellan 40 000 och 50 000 euro. Företagen betalar 25 % av kostnaderna i takt med att de uppstår, NTM:s andel är 75 %. Genom projektet riktas med andra ord 285 000 euro i finansiering åt företagen. Viexpo koordinerar projektet från början till slut och sköter bland annat allt tidskrävande pappersarbete.

Åtgärder inom projektet

Carita Pöntiö
Carita Pöntiö.

Projektet inleddes i januari 2022 med marknadsundersökningar och tillväxtplaner för företagen. Företagen fick själva föreslå tjänsteleverantörer för detta, och därtill sökte även Viexpo efter lämpliga partners.

För dessa helheter gavs offerter från åtta olika tjänsteleverantörer, från vilka företagen fick välja den mest lämpliga partnern.

Under slutet av sommaren och början av hösten 2022 inleddes utvecklingsåtgärder som specificerats i tillväxtplanen. Största delen av företagen gick in för att helt och hållet förnya sin existerande nätbutik.

Utöver den information man fått från marknadsundersökningarna beslöt man sig för att åka med gruppen till Sverige för att bekanta sig med marknaden på plats. Marknadsundersökningsresan till Stockholm förverkligades 7-9.2.2023.

Marknadsundersökningsresan gav ett start kunskapspaket

Leevi Parsama, en expert från Business Finlands Experience Commerce -program, rekommenderade att man skulle vara i kontakt med näthandelns hårda proffs, Raisa Räisänen. Så gjorde man, och vi hade en strålande gemensam coachningssession med Raisa.

I och med programmet bekantade vi oss även med Kuudes Oy. Företaget har kontor både i Helsingfors och i Stockholm, och de har utmärkt kunnande bland annat om varumärkesbyggande och framför allt om att förstå svenskt konsumentbeteende. Kuudes har varit Mirror Lines partner i projektet och har till exempel förnyat deras webbplats och nätbutik.

Michael Biaudet och Saara Järvinen från Kuudes höll en utbildning till företagen med temat ”Dos and dont’s för ett varumärke som vill bli internationellt”.

Vi besökte även Finlands ambassad i Stockholm för att träffa personal från Business Finland och Finsk-svenska handelskammaren. Ambassadören Maimo Henriksson höll ett tal och pressattaché Elna Nykänen Andersson berättade om sina synpunkter angående kommunikation och marknadsföring till svenska konsumenter.

Varje företag presenterade sig, så man fick alltså även träna på att pitcha i en prestigefylld omgivning.

Hur kunde flera finländska företag lyckas på den svenska marknaden?

Med experterna diskuterades det mycket om varför så få finländska varumärken är framgångsrika på den svenska marknaden. Följande tre orsaker kom upp i flera diskussioner.

1. Vi förstår inte riktigt hur stor betydelse företagets brand har för svenska konsumenter.

Det är självklart att produkten eller tjänsten måste vara i skick, men att tala om det räcker inte för att charma svenskarna. Varför finns vi, vilka är våra företagsvärden, vilken är vår historia, hur ser vi ut och hur låter vi, och varför skulle någon köpa av oss?

2. Ansvarsfullhet och relaterade faktorer måste man satsa på.

I Sverige ger dessa faktorer längre inte konkurrensfördel, utan enbart konkurrenskraft. De måste vara i skick. Nämns det på din företags hemsida att ni agerar ansvarsfullt? Hoppas de inte är så, utan att det berättas om vad ansvarsfullhet betyder och hur det syns i er verksamhet.

3. I Sverige är kunden på riktigt nummer ett.

Man är intresserade av kunden, man vill veta vad man kan göra bättre och hur, och man agerar direkt och inte någon gång senare. Denna attityd kommer bra fram redan i svenskarnas svar när man tar kontakt och hur man genuint känner att de vill hjälpa en.

Vad tar vi med oss?

Enligt mig är den bästa marknadsundersökningen den där man bekantar sig med målmarknaden och människorna på plats. Vi gick med Reijo Kinnunen och visade upp hans Wjarm-mössa till en butik vi fått tips om. Ägaren råkade vara på plats och gav direkt feedback på produkten. När man väl är på plats så lönar det sig att modigt fråga efter åsikter.

Utöver allt det vi sett, hört och lärt oss om marknaden ger sådana här gemensamma resor även möjligheter till fantastiska diskussioner mellan företag. Det är värdefyllt att kunna byta åsikter och dela erfarenheter med andra företagare i samma situation. Detta har man ofta inte tid eller möjlighet till i vardagen.

Såklart är det också toppen med all den mängd skratt som ryms i en sådan här tredagarsresa. För att citera en deltagare; ”visst lönade det sig att åka”.

 

LÄS OCKSÅ:

Viexpo: Företagsgruppen ger boost till exportsatsningar

Lämna ett svar