Wasa Future Festival sparkar igång äkta utveckling – Årets festival mer fullspäckad än någonsin tidigare

Sture Udd.

Wasa Future Festival har utvecklats till ett event värt att prata om både nationellt och internationellt. Årets version av festivalen kommer att leva upp till sitt rykte.

Fem ministrar, en rad riksdagsledamöter, handelskamrar vd:n, kulturfonds dignitärer, ambassadörer, företagsledare, företagsföreningsledare, skolvärlden, innovatörer, generaldirektörer…

Listan på talare och deltagare till årets version av Wasa Future Festival är imponerande. Sture Udd, entreprenören bakom festivalen, säger att det i sig ändå inte spelar någon roll utan att det viktiga är att få till stånd äkta utveckling.

– Vi måste kunna utvecklas utan att belasta andra, det handlar inte om att rofsa åt sig mera, äkta utveckling är utveckling som skapar något, säger Sture Udd.

För frågor framåt

Wasa Future Festival ägnas i år till en rad olika frågor som ses som kritiska för Österbotten. Ett av de viktigaste budskapen är att vi måste ta till oss nya teknologiska genombrott och nya affärslösningar för att hinna med, eller förhoppningsvis till och med leda, utvecklingen.

– De regioner och områden i Europa som klarat av detta går det bra för, resten halkar efter, säger Sture Udd.

Poängen är inte heller bara att prata om saken. Det här blir en folkfest där rätt människor ska träffa rätt människor, beslut ska tas och riktiga åtgärder kickas igång.

Verklig förståelse

Sture Udd.

Förståelse av ekonomi är ett annat viktigt område som lyfts under festivalen. Sture Udd säger att det finns många som förstår enskilda bolagsrapporter men att det inte räcker.

– Vi måste lära oss förstå värdekedjor och ekosystem, vi måste kunna beräkna och förstå värdet i dem, säger han.

Ett simpelt exempel; För ett lokalt bolag är det ofta bra att ta en kund av ett annat lokalt bolag men det behöver inte betyda att helheten, sett ur samhällets synvinkel, blir bättre för det.

– Men när vi lär oss nya beräkningsmetoder och nya sätt att tänka så underlättar det också för enskilda företag att bli framgångsrika, säger Udd.

Unga lyfts fram

Ungdomarnas roll i samhälle och näringsliv kommer att behandlas ur flera olika perspektiv. Ungdomarna själva är förstås inbjudna och kommer att få komma till tals.

– Lyckas vi inte bygga en region dit ungdomar från hela världen vill flytta är hela spelet förlorat, säger Sture Udd.

Technic der Nacht, teknikens natt, ordnas också i samband med festivalen. E-spel, robotar och 3D-printning finns på programmet.

Landsbygden har mest att vinna

Utvecklingen av landsbygden i samarbete med städerna får speciell uppmärksamhet på festivalen. Sture Udd menar att landsbygden har allt att vinna på att koppla upp sig till växande städer.

– Landsbygden klarar sig inte på egen hand men tillsammans kan vi skapa nya näringar även till unga människor, säger Udd.

Nya Vasa del av större helhet

New Nordic Center är ett annat tema som kommer att behandlas. Kärnan är hur vi här i Österbotten bättre kunde koppla ihop oss till norra Sverige och norra Norge för att bilda en gemensam ekonomisk zon.

– Projekt med elflyg är redan igång, Nordic Battery Belt betyder mycket för Vasa och inom 15 år borde vi ha en bro hit för att koppla ihop allting ännu bättre, säger Sture Udd.

Stora nyheter

Flera intressanta offentliggöranden väntas komma under festivalen. Nordic Invest Wasa väntas komma med spännande nyheter.

Både batterifabriken GigaVasa och Energy Sampo kommer också att berätta om sina framsteg och riktigt stora satsningar som är på gång.

Pågår fyra dagar

Wasa Future Festival är i år ett fyra dagars fullspäckat event, som ordnas från den 11 till den 14 augusti. Hela programmet, som fortfarande lever, är gratis att delta i.

– Nu löns det verkligen för alla att delta, gör man inte det är det stor risk att man halkar efter i utvecklingen, säger Udd.

Nu löns det verkligen för alla att delta.

Festivalen har tidigare lockat cirka 1500 besökare. Mer information och detaljerat program kommer under sommaren att sättas upp på www.wasafuturefestival.fi.

Just nu finns också möjlighet att vara med och påverka programmet, till exempel genom att ta kontakt med festivalens nya koordinator janne.perttu@wasafuturefestival.fi.

Wasa Future Festival ordnas av Bock’s Corner Village och platsen för arrangemangen är Wasa Innovation Center i Dragnäsbäck.

 

LÄS MER OM WASA FUTURE FESTIVAL (på finska):

Wasa Future Festivalilla kehitettiin Vaasasta entistä houkuttelevampaa kaupunkia

LÄS OCKSÅ:

Österbotten får egen vetenskapskanal på nätet – Sami Pöntinen drar igång WIC Science Channel

Lämna ett svar