Österbotten får egen vetenskapskanal på nätet – Sami Pöntinen drar igång WIC Science Channel

Sami Pöntinen.

Teknologin och vetenskapen rusar framåt. En ny vetenskapskanal vill bidra till att österbottningarna hänger med i svängarna.

Sami Pöntinen har fått jobbet med att starta upp en ny österbottnisk vetenskapskanal. Pöntinen kommer till det nya uppdraget med 17 års erfarenhet från olika poster på Yle, därifrån han nu har tjänstledigt.

– Det här är en fin möjlighet att få vara med och skapa något helt nytt, säger Sami Pöntinen.

Den nya kanalen heter WIC Science Channel. Som namnet antyder är den knyten till Wasa Innovation Center, WIC, där mycket av innehållet spelas in.

Varför behövs det en vetenskapskanal?

Sami Pöntinen.

Sami Pöntinen, liksom Sture Udd, som är entreprenören bakom WIC, säger att det handlar om att Österbotten, Finland och till och med hela Europa har halkat efter på vissa vetenskapliga områden.

– På många andra håll finns det mera pengar och resurser men i Österbotten har vi i stället en företagaranda som vi borde utnyttja mera, säger Sami Pöntinen.

Det är precis det, implementeringen, alltså ibruktagningen och att dra nytta av forsknings- och teknologigenombrott, som kanalens upphovsmakare vill uppmuntra till.

Fina ord men hur gör ni det i praktiken?

Vetenskapskanalen lyfter fram ämnen som just nu är intressanta och där utvecklingen är, eller borde vara, enorm. Vi snackar till exempel om artificiell intelligens, digitalisering, kvantdatorer och fotonik.

Kanalen jobbar för att paketera de svåra och komplicerade sakerna till intressanta och mera lättsmälta videoinslag, i praktiken till You-tube-videon.

– Vår journalistiska uppgift handlar om att få informationen i en sådan form att folk förstår den, säger Sami Pöntinen.

Vår journalistiska uppgift handlar om att få informationen i en sådan form att folk förstår den.

Hur får ni in Österbotten i det?

Redan när det gäller ämnesvalet i inslagen tar WIC-kanalens upphovsmakare Österbotten i beaktande. Det här görs genom att välja sådant som har, eller borde ha, relevans just här. Ett konkret exempel är hur satelliter används för att följa växtligheten på åkrar i Österbotten.

I mån av möjlighet söker kanalen upp exempel regionalt och berättar om saker som redan händer här, till exempel genom intervjuer.

Den nya vetenskapskanalen konkurrerar inte med vanliga dagsnyheter. Ämnen som lyfts upp är ofta minst lika relevanta några månader senare, kanske till och med flera år senare.

Nu just finns många av inslagen på finska medan flera svenska och engelska inslag är på väg.

Varifrån kommer finansieringen?

Sami Pöntinen säger att det i princip är filantropi det är frågan om i dagsläget. Med filantropi menas välgörenhet och annan typ av allmännyttig verksamhet utan motprestationer. För själva uppstarten av kanalen har det beviljats ett produktutvecklingsstöd.

Sture Udd.

Sture Udd, idékläckaren och han som står bakom satsningen, säger att målet med hela kanalen är att stoppa den ekonomiska och den tekniska stagnationen i Europa.

Kanalen hittas till exempel genom att söka på WIC Science Channel på Youtube.

LÄS OCKSÅ:

Bocks investerar i 2240 solpaneler – Spel som skapas i Wasa Innovation Center görs, liksom ölet, snart med solkraft

Lämna ett svar