Östersjöstrategins flaggskeppsprojekt LARS tar reda på hur värde skapas i olika regioner och vad vi kan lära oss av andra

Jerker Johnson.

Energiklustrets värdekedja skapar välstånd – ingen tvekan om det. Men samma sak kan sägas om en rad andra värdekedjor i regioner kring Östersjön. LARS-projektet vill sätta fingret på det som funkar i de medverkande regionerna och se vad vi kan lära oss av varandra.

Näringslivet i Österbotten är väldigt internationellt och exportbetonat. Saker som sker i till exempel Colombia eller Kina påverkar efterfrågan här.

Det här skapar enorma möjligheter men också stora utmaningar. Jerker Johnson, internationell koordinator på Österbottens Förbund, säger att om något av regionens företag förlorar ett kontrakt utomlands, och arbetsplatser hotas på hemmaplan, hjälper det inte att skylla på grannkommunerna.

– Vi måste tänka annorlunda, för mycket energi går åt till fel saker, säger Jerker Johnson.

Johnson framhåller att om man frågar företagen hur det skapas mest välstånd är svaret oftast att det görs genom internationella kontakter, kunderna finns ute i världen.

– Det är också det här vi borde jobba mera med för att bättre utnyttja möjligheterna, säger han.

Kritisk massa saknas

I Österbotten finns inte den kritiska massan som behövs när det gäller att ge ett tillräckligt stöd för internationaliseringen av små- och medelstora företag. Till exempel så skapar digitaliseringen nya utmaningar för både företag, högskolor och den offentliga sektorn.

För att möta dessa utmaningar måste vi bli ännu bättre på att samarbeta och lära oss av andra och varandra.

Som ett led i hela samarbetstanken föddes projektet LARS. Det är en tungviktare med en budget på 1,7 miljoner euro. Projektet, som leds av Jerker Johnson, har nu fullgjort två av sina tre levnadsår.

Poängen med projektet är just att hitta sätt och metoder att effektivare kunna samarbeta och lära av varandra och på så sätt skapa en kritisk massa. Partnerskapet består av fem regionala myndigheter, ett statligt ministerium och fyra universitet eller forskningsinstitut. De kommer från åtta olika länder kring Östersjön.

Inte så lätt som det låter

För att effektivt kunna samarbeta och utbyta erfarenheter på en djupare nivå behövs det förutsättningar. Det behövs gemensamma metoder och gemensamma analyser.

Vi måste ta reda på vad det är som fungerar bra här och varför det funkar för att kunna lära andra och vice versa. En bonus på det är att det i processen i sig föds nya insikter.

Samma sak gäller förstås alla andra regioner som är med i samarbetet.

Hela arbetet kräver i sin tur att vi förstår värdekedjor, hur värden skapas och vilka sätt att jobba som leder fram till goda resultat.

Vi måste också få en förståelse för huruvida framgångsrika metoder är regionspecifika eller om det är arbetssätt som andra kan lära sig av.

LARS-projektet tangerar allt det här – och mera.

– Till exempel kan de som jobbar med design och kundrelationer lära sig av varandra, trots att de jobbar i helt olika branscher, säger Jerker Johnson.

Energilabbet VEBIC nämns som ett konkret exempel på en sak som energiklustret kan lära ut åt andra. VEBIC beskrivs som ett gott exempel på att minska avståndet mellan forskning och näringsliv.

Ett konkret exempel på vad vi kan lära oss av andra kan tas från det framgångsrika arbetet som görs i Hamburg. Där ligger man i framkant speciellt när det gäller miljöområdet, i frågan om att involvera allmänheten och intresseorganisationer.

Detaljerna avgör

Jerker Johnson säger att vi måste gå på djupet för att komma åt fördelarna. Det räcker inte med att säga att vi alltid jobbat med vissa saker, som till exempel relationen mellan skolor och näringsliv eller miljön.

– På ytlig nivå gör alla samma saker redan men innovationerna ligger i det specifika, vad gör någon för att få ett bättre resultat än någon annan?

Innovationerna ligger i det specifika.

Förkortningen LARS står för Learning Among Regions on Smart Specialisation. Projektet är ett flaggskepps projekt och det innebär att erfarenheterna även utnyttjas då man bygger upp den nya Östersjöstrategin och Östersjö Interreg programmet.

Mera information kan hittas på www.lars-project.eu.

LÄS OCKSÅ:

Österbottnisk innovationspraxis föredöme för andra – Företag, kunder, universitet och offentlig sektor finslipar idéer tillsammans

Lämna ett svar