Utbildning av blockchain-experter startar i Vasa

Heidi Kuusniemi.

DENNA ARTIKELSERIE OM NÅGRA AV DAGENS OCH MORGONDAGENS VIKTIGASTE FENOMEN OCH TEKNOLOGIER MÖJLIGGJORDES MED STÖD AV:

Vasa, Uleåborg och Lapplands universitet samt yrkeshögskolan i Kajanas gemensamma projekt för att få ”kraft ur blockkedjeteknologin” är i gång.

Målet med utbildningsprojektet ”Tehoa lohkoketjuista” är att utreda företagens behov av blockkedjeteknologi samt med analysens hjälp planera en utbildningshelhet, bestående av sex moduler. Först kommer denna utbildning att piloteras på studerande, men senare ska den skräddarsys för att passa företag i olika branscher.

Med utbildningsprojektets hjälp utbildas experter som kan dra nytta av blockkedjor och också utveckla teknologin vidare och bygga nya lösningar. Den planerade utbildningen kommer på ett brett sätt att ta fram hur olika områden kan dra nytta av blockkedjeteknologin.

Samarbetet med de fyra högskolorna möjliggör att det går att dra nytta av expertis inom olika branscher.

– De fyra högskolorna skapar ett utmärkt samarbetsnätverk. Basen för detta samarbete är ett konsortium där aktörerna kompletterar varandra, som möjliggör att det går att dra nytta av expertkunskapen i olika branscher, säger Heidi Kuusniemi, som leder Vasa universitets Digital Economy-plattform.

Foto: Vasa universitet.

Målet är att bygga nytt innovativt kunnande över landskapsgränser och vetenskapsområden. Därtill drar man nytta av företagen som verkar på de olika universitetens hemmaplaner, och företagens intressen att utveckla sitt eget kunnande, för från Österbotten och Norra Österbotten till Kajana och Lappland finns en rad med företag från vitt skilda branscher.

Det treåriga projektets informationssamlingsskede är som bäst i gång. Till projektet söker man ett så brett samarbetsnätverk som möjligt. Till det kan kan man ta med nya branscher, aktörer och samarbetspartners, som är intresserade av blockkedjor och där saken är aktuell.

LÄS OCKSÅ:

Blockkedjorna kommer – är du redo?

Lämna ett svar