Lohkoketjuosaajien koulutus alkaa Vaasassa

Heidi Kuusniemi.

TÄMÄN ARTIKKELISARJAN NYKYPÄIVÄN JA TULEVAISUUDEN TÄRKEIMMISTÄ ILMIÖISTÄ JA TEKNOLOGIOISTA MAHDOLLISTIVAT:

Vaasan, Oulun ja Lapin yliopistojen sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteisen Tehoa lohkoketjuista–koulutushankkeen tavoitteena on selvittää yritysten tarpeet lohkoketjuteknologialle sekä suunnitella analyysin perusteella lohkoketjuihin keskittyvä kuuden moduulin koulutuskokonaisuus. Ensin tätä koulutusta pilotoidaan opiskelijoilla, mutta myöhemmin sitä räätälöidään eri toimialojen yrityksille sopivaksi.

Koulutushankkeen avulla koulutetaan yrityksiin osaajia, jotka oppivat hyödyntämään lohkoketjuja sekä myös kehittämään teknologiaa eteenpäin ja rakentamaan uusia ratkaisuja sen varaan. Suunniteltavan koulutuksen moduulit tuovat laajasti esille lohkoketjujen hyödyntämistä eri osa-alueilla.

Neljän korkeakoulun välinen yhteistyö hankkeessa mahdollistaa eri alojen asiantuntemuksen hyödyntämisen.

– Mukana olevat neljä korkeakoulua muodostavat erinomaisen yhteistyöverkoston. Tämän yhteistyön pohjana on toisiaan täydentävä konsortio, joka mahdollistaa eri alojen asiantuntemuksen hyödyntämisen, toteaa Vaasan yliopiston Digital Economy -tutkimusalustan johtaja Heidi Kuusniemi.

Mukana olevat neljä korkeakoulua muodostavat erinomaisen yhteistyöverkoston.

Kuva: Vaasan yliopisto.

Tarkoituksena on rakentaa uutta innovatiivista osaamista yli maakunta- ja tiedealarajojen. Lisäksi hyödynnetään osallistuvien korkeakoulujen vaikutusalueella olevien yritysten intressejä osaamisen kehittämiseen, sillä koulutusta suunnittelevien ja toteuttavien korkeakoulujen vaikutusalueella Pohjanmaalta Pohjois-Pohjanmaalle, Kainuuseen ja Lappiin on runsaasti eri alan yrityksiä.

Kolmivuotisen hankkeen tiedonkeruuvaihe on nyt menossa. Hankkeeseen haetaan mahdollisimman laajaa yhteistyöverkostoa. Siihen voidaan ottaa mukaan uusia toimialoja, toimijoita ja yhteistyötahoja, joita lohkoketjut kiinnostavat ja joille asia on ajankohtainen.

LUE MYÖS:

Lohkoketjut tulevat – oletko valmis?

Vastaa