”En megainsats för staden och för högskolorna” – Ann-Mari Finniläs donation fortsätter göra avtryck i samhället

Ann-Mari Finnilä.

En donation och en donator kan betyda oerhört mycket. Ann-Mari Finniläs donation till Högskolestiftelsen i Österbotten fortsätter utveckla regionen med evigheten som horisont.

”Donationen var en megainsats för staden och för högskolorna i Vasa. Utan Ann-Mari skulle vi inte ha den här fastigheten och utan henne skulle det knappast finnas någon diplomingenjörsutbildning på Åbo Akademi i Vasa. Hennes insats har gett stora ringar på vattnet och varit jätteviktig ur industrins synvinkel”.

Orden ovan är Stefan Talus, som till vardags är regiondirektör på Fennia, men i det här sammanhanget uttalar sig som vice ordförande för Högskolestiftelsen i Österbotten. Fastigheten Talus syftar på är det så kallade ”Aktia-huset” på Vasaesplanaden 16, som högskolestiftelsen kunnat köpa med donationsmedel och -avkastning. Värdefastigheten, där stiftelsen också har sitt kontor, genererar dagligen inkomster som stiftelsen senare delar ut.

Det i folkmun kallade ”Aktia-huset” ligger invid torget.

– Det är viktigt att vi poängterar vad vi gör med donationerna, det är det som i slutändan utgör den samhälleliga nyttan, säger Stefan Talus.

Petri Sandkvist instämmer. Sandkvist är till vardags vd för Airaksinen Capital och Invest, och i det här sammanhanget med som styrelsemedlem i Högskolestiftelsen i Österbotten.

– Ann-Mari Finniläs bidrag är ett bra exempel och en fin historia om vad stiftelsen kan få till stånd med en donation, säger Sandkvist.

Det här gav hon

Ann-Mari Finnilä är Högskolestiftelsens i Österbotten största donator genom tiderna. Finnilä gav år 2000 en donation på cirka 9 miljoner euro, i form av Nokia-aktier.

Nokia gick då på högvarv och stiftelsen tog snabbt beslutet att sälja aktierna och placera om pengarna i räntepapper och börsnoterade basindustripapper. I efterhand kan konstateras att det var ett bra beslut, eftersom Nokia-kursen senare rasade.

Men hur reagerade då den 90-åriga donatorn på den snabba utförsäljningen och på riskspridningen?

– Rätt så, man ska aldrig älska sina aktier, säger Ann-Mari Finnilä själv, citerad enligt historiken ”En regional resurs”.

Rätt så, man ska aldrig älska sina aktier.

Ann-Mari Finnilä avled två år senare, år 2002, 92 år gammal.

Vem var hon?

Ann-Mari Finnilä föddes i Vasa 1910. Hon växte upp i en familj med fyra barn och en lång historia av affärsmannaskap i släkten.

Ann-Mari Finnilä byggde sig en karriär på Gamla Apoteket i Vasa. Där jobbade hon i 57 år, först som farmaceutelev, sedan som farmaceut och slutligen provisor och apotekare. De 20 sista åren var hon ägare.

Finnilä var pionjär på området och kan tituleras som Finlands första kvinnliga apotekare, vilket hon blev år 1963.

Boken ”En regional resurs” rekommenderas till den som vill veta mera om Högskolestiftelsen i Österbotten.

Finnilä var aktiv i många föreningar, till exempel scoutkåren Vasaflickorna och Föreningen Folkhälsan i Vasa. Hon hade en sommarstuga i Replot och efter pensioneringen gav hon sig tid att läsa mycket, lösa korsord och följa börskurser.

Finnilä lyftes fram i nyheterna om att hon var en av dem som dragit mest nytta av Nokia-aktiernas raketartade stegring. Hon var mycket besvärad över uppmärksamheten. Hon hade inga egna barn men berättade till sina närmaste att hon tänkte göra något åt den ovälkomna uppmärksamheten.

Ann-Mari Finnilä hade en klart uttalad åsikt om att en god utbildning ger framgång i livet och ville ge andra goda möjligheter.

– Ann-Mari Finnilä hade en stark integritet och verkar ha varit en mycket självständig kvinna, jag önskar att jag fått förmånen att träffa henne, säger Ulrica Karp, styrelseordförande för Högskolestiftelsen i Österbotten och till vardags direktör för SÖFUK.

Öronmärkte sin donation

Högskolestiftelsen i Österbotten kämpar för alla högskolor och yrkeshögskolor som verkar på svenska i Österbotten och understöder därtill enskilda forskare och projekt.

Ann-Mari Finnilä öronmärkte sin donation till förmån för Åbo Akademis verksamhet i Vasa. Donationen blev på så vis en egen fond, Ann-Mari Finniläs fond, som Högskolestiftelsen förvaltar. Pengarna gör att stiftelsen har kunnat göra enormt mycket nytta för ÅA.

Åbo Akademi i Vasa huserar i Academill.

Stiftelsen har till exempel spelat en viktig roll i uppstartandet av diplomingenjörsutbildningen i energiteknik och nu i breddandet av tekniken vid ÅA i Vasa med ett magistersprogram i informationsteknik som inleds till hösten. Stiftelsen har kraftigt stött verksamheten kring mötet mellan människa och teknik, som lett till verksamhet som Mediacity och sedermera Experience Lab.

Ofta går stiftelsen in i projekt tillsammans med andra stiftelser, men mycket görs också på egen hand. Ett exempel är ”Högskolestiftelsen Research Fellow Programme in Education” som även det startar i höst. Programmet knyter internationella toppforskare inom pedagogiken till ÅA i Vasa.

Högskolestiftelsen i Österbotten – inte bara ÅA

Ann-Mari Finniläs donation på nio miljoner euro har tagits väl om hand. Kapitalet som förvaltats har växt till cirka 40 miljoner euro, trots att fonden på vägen redan delat ut över 14 miljoner euro.

Kjell Blomqvist, tf. vd för Högskolestiftelsen i Österbotten, säger att donationen ger stiftelsen muskler att agera på ett helt annat sätt än tidigare.

– Redan innan den stora donationen fanns bra idéer och en stark vilja men kapitalet saknades, säger Blomqvist.

Kjell Blomqvist och Ulrica Karp inne i en affärslokal i ”Aktia-huset” som bäst renoveras.

Finniläs bidrag gjorde att stiftelsen kan koncentrera sina övriga resurser på att stöda de andra högskolornas verksamhet och forskning. Genom att ge en donation eller testamentera går det att ge kapitalet till stiftelsens allmänna medel eller också att öronmärka pengarna som Finnilä gjorde.

Blomqvist säger att det finns viktig verksamhet till exempel vid Novia eller vid Hanken som skulle kunna generera enormt mycket mer till samhället med lite tilläggsresurser.

– Om man till exempel vill stöda sjukskötarutbildningen vid Novia finns det alla möjligheter till det via en donation till Högskolestiftelsen, säger Ulrica Karp.

 

LÄS OCKSÅ:

Högskolestiftelsen i Österbotten jobbar gärna som startmotor – Energiteknik och IT-satsning bra exempel

 

Lämna ett svar