Aktiastiftelsen i Vasa delar ut över en halv miljon euro – ”Stöd till tredje sektorn är viktiga”

Ralf Bäckström ja Petri Sandkvist Vaasan Aktiasäätiöstä.
Ralf Bäckström, Petri Sandkvist.

Aktiastiftelsen i Vasas utdelning i år landar på drygt 628 000 euro. Över hundra föreningar får pengar till verksamhet, projekt och utveckling.

Tredje sektorn, som exempelvis kultur-, idrotts- eller andra registrerade föreningar, är välrepresenterade i årets utdelning från Aktiastiftelsen i Vasa.

– Tredje sektorn är viktig för oss och behöver understödas, många föreningar kämpar med sin ekonomi, säger Ralf Bäckström, ombudsman för Aktiastiftelsen i Vasa.

Antalsmässigt hade Aktiastiftelsen i Vasa i år fått in ovanligt många understödsansökningar, vilket också tyder på att behovet verkligen finns där.

Drygt 628 000 euro

I år delar Aktiastiftelsen i Vasa ut 628 455 euro. Summan är nästan i linje med fjolårets utdelning och en nivå som stiftelsen siktar på att kunna hålla i framtiden. Österbottens Aktiastiftelser delar tillsammans ut totalt 1 589 828 euro på området.

Aktiastiftelsen i Vasa riktar sina understöd till verksamhet som gynnar kultur, barn- och ungdomsarbete, idrott, hembygdsarbete och allmän- och samhällsnyttig verksamhet.

– Vi är väldigt glada över att kunna stöda föreningsverksamhet i det här ekonomiska läget, då det är tufft för många och inflationen är hög, säger Petri Sandkvist, styrelseordförande för Aktiastiftelsen i Vasa.

Vi är väldigt glada över att kunna stöda föreningsverksamhet i det här ekonomiska läget.

Beloppen varierar

Många av de idéella föreningar som den här gången beviljats pengar får kring 1000 euro var i understöd. Som exempel på det kan nämnas Sundom daghems föräldraförening rf, som får 1000 euro för att ordna aktiviteter, eller Ungmartha rf, som får motsvarande för att ordna läger för barn och ungdomar.

Årets utdelning innehåller även enskilda större belopp. Exempel på det är Kamratvallen rf, som får 13 000 euro för byggandet av en fotbollsplan, Vaasan Ruoka-apu ry / Vasa Mathjälp rf, som får 5000 euro för att täcka kostnader, samt Barnavårdsföreningen i Finland rf, som får 3200 euro för förebyggande verksamhet.

Utbildning och projekt stöds

Olika utbildningsinstanser kopplade till regionen och deras projekt stöds också av Aktiastiftelsen i Vasa. Ett exempel på det är ett stöd på 20 000 euro till UPPLEV-projektet inom utomhuspedagogik vid Åbo Akademi.

Det understödda projektets målsättning är att skapa nya kurser inom utomhuspedagogik och även erbjuda skolor och daghem praktiska kurser inom Kvarkens världsarv.

– Det här ser vi också som något som gagnar speciellt de yngsta och där vi med vårt stöd kan ge nya upplevelser och kunskap om naturen i Österbotten, säger Ralf Bäckström.

Ett annat exempel på ett projekt som understöds, i det fallet med 10 000 euro, är dataprojektet WSTAR – Wasa Zero Emission Datacenter. Det är frågan om ett samarbetsprojekt mellan universitet och högskolor i Vasa. WSTAR-projektets ambitiösa målsättning är nollutsläpp.

Aktiv utvecklare blir aktivare

Aktiastiftelsen i Vasa är redan i dagsläget en aktiv utvecklare av regionen. Petri Sandkvist säger att stiftelsen delat ut understöd i många år och den vägen kunnat påverka utvecklingen.

– Vi finns till för att understöda, och det ska vi också göra i fortsättningen, men med aktivt styrelsearbete kan vi också oftare bli initativtagare till projekt, säger Sandkvist.

På Aktiastiftelsen i Vasas webbplats hittar du listan på alla årets understödsmottagare.

 

LÄS OCKSÅ:

Kati Komulainen: ”Korkeakoulut maksullisiksi – miten käy tasa-arvon?”

Lämna ett svar