Våga Växa – Österbotten tar mikro- och småföretagare till nästa nivå

Linda Nygård.

De flesta nya jobb förutspås födas i små och medelstora företag. Ett nytt ambitiöst utbildningsprojekt hjälper mikroföretagen till tillväxt.

Våga Satsa är namnet ett lyckat projekt som nyligen genomfördes. Våga Växa – Österbotten är en naturlig fortsättning på det men med en bredare uppslutning och ett lite ändrat fokus.

– Vi siktar nu in oss på mikro- och småföretagare på landsbygden i Österbotten och Mellersta Österbotten utan att glömma de som planerar att starta företag, säger Linda Nygård, projektledaren.

Målgruppen är med andra ord alla från egenföretagare som funderar på hur försäljningen kan ökas till företag som redan har anställda. Inte heller hobbyföretagen med potential lämnas utanför, de ses till och med som en av fokusgrupperna.

– Överlag har projektet en central roll då det kommer till att sammanföra tillväxtintresserade företag med varandra, säger Nygård.

Det här betyder det i praktiken

Projektet har stora möjligheter att formas enligt företagens behov. Tillväxt behöver heller inte betyda internationalisering utan kan också vara tillväxt i den egna regionen, i det egna landet eller bara över språkgränser.

Våga Växa – Österbotten har möjligheter att öka kunskapen genom att ordna event, utbildningar, samarbets- och nätverkstillfällen. Projektet kommer också att jobba med innovationsverksamhet och samarbeta med befintliga innovationscenter.

– Det finns mycket tankar men få saker är spikade, vi vill först ta reda på vad företagen har för behov just nu, behov som kan ha ändrat snabbt under coronatiden, säger Nygård.

En konkret målgrupp man också gärna vill nå, och kommer att satsa på, utgörs av personer med invandrarbakgrund som vill starta och driva företag.

Projektet har nu dragit i gång och pågår fram till slutet av 2022.

– Vi vill nå så många som möjligt och hjälpa mikroföretagare se möjligheterna, säger Nygård.

Vi vill hjälpa mikroföretagare se möjligheter.

Brett samarbete

Våga Växa är ett trespråkigt projekt med hela fyra organisationer, projektgenomförare, bakom sig. Projektgenomförarna är YA! Yrkesakademin i Österbotten, Kvarnen Samkommun, Kristinestads näringslivscentral och Kust-Österbottens Företagare.

Den breda uppslutningen innebär att den lokala närvaron blir stor. Projektpersonal finns i Vasa, Kronoby, Jakobstad och Kristinestad.

Med åtminstone här

Klart står redan att projektet finns på plats på Cittaslow-veckan i Kristinestad (pågår 9-16 augusti), Invest in Nykarleby som ordnas den 18 september i Stjärnhallen och Hållbarhetsdagen den 23 september som YA! står som värd för på tre orter (Jakostad, Vasa och Närpes).

I Vasa fanns projektet redan med som samarbetspart i Summer Break-eventet som ordnas den 12 juni av Kust-Österbottens Företagare.

Våga Växa – Österbotten har en budget på drygt 300 000 euro. Finansieringen kommer i stor grad via NTM-centralen, från EJFLU (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).

Hur ta del av samarbetet, rent konkret?

Linda Nygård säger att det bästa sättet är att ta kontakt med någon som jobbar inom projektet (hennes egen mejl är linda.nygard@yrkesakademin.fi). Till den skaran hör Hippi Hovi (KÖF), Helena Patoranta (Kristinestads näringslivscentral) och Carola Wiik (Kvarnen).

– Ring eller mejla om era behov till någon av oss, vet du att det till exempel finns en viss kunskapshöjning som skulle behövas inom ert företag så ta kontakt och berätta det, våga ge förslag, vi sitter på en massa nätverk och hjälper gärna till, säger hon.

LÄS OCKSÅ:

Nytt YA-projekt ser närmare på hur innovationscenter jobbar – Nykarleby- och Skellefteå-området först i tur

Lämna ett svar