Starkt avslut på fjolåret för KWH-koncernen – Dotterbolagen fortsätter göra stora satsningar på hållbar utveckling

KWH Group, Kjell Antus.
Kjell Antus.

KWH-koncernen avslutade fjolårets räkenskaper med flaggan i topp. Årets första kvartal har också börjat hyfsat bra.

Det första halvåret 2023 var på många sätt utmanande för KWH-koncernen. Ett starkt sista kvartal möjliggjorde ändå ett gott resultat för helåret.

– Med tanke på allt som hänt i omvärlden får man vara nöjd med fjolåret, säger Kjell Antus, koncernchef.

Kjell Antus säger att fjolåret och dagens affärsklimat överlag påminner om att vara ute och köra i rusningstrafik.

– Ibland går det snabbt och hårt men ibland gäller det bara att bromsa, säger Kjell Antus.

Stora investeringar på gång

KWH-koncernens omsättning under 2023 minskade marginellt med 1,3 % till 610,8 miljoner euro jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 67,3 miljoner euro, vilket är något lägre än året innan. Investeringarna steg däremot jämfört med föregående år och uppgick till 85,7 miljoner euro.

Euromässigt sett är den största investeringen som är på gång inom koncernen en ny fabrik för Mirka i Jeppo. Det är frågan om en fabrik för cirkulär slipkornstillverkning.

Hållbar utveckling i fokus

Kjell Antus förklarar att fabriksatsningen hänger ihop med koncernens fokusering på hållbar utveckling. Antus säger att den gröna transformationen är ett nytt sätt att leva och fungera.

– Eller egentligen är det inget nytt, vi har fungerat så länge men det som är nytt är att det finns krav på det och att allt ska rapporteras, säger han.

KWH-koncernen har förbättrat sina system för uppföljning och rapportering för att göra processen mer effektiv och för att även kunna garantera att hållbarhetsrapporteringen är tillförlitlig.

– Det är av högsta prioritet att integrera hållbarhetstänkandet i hela koncernen för att kunna skapa ett bestående värde i våra företag över tid, säger Antus.

Kjell Antus lyfter fram att hållbara affärsmodeller inte bara är avgörande för att begränsa klimatförändringens effekter utan även för att säkerställa ett rättvist och demokratiskt samhälle.

Det är av högsta prioritet att integrera hållbarhetstänkandet i hela koncernen.

Rörtillverkningen gick till historien

En historisk milstolpe under fjolåret var när KWH sålde av hela sin aktiepost i det samägda företaget Uponor Infra Oy till Uponor Oyj. KWH startade med rörtillverkning redan för 70 år sedan så försäljningen markerade slutet på en era.

– Det positiva är att affären ledde till att resurser frigjordes, vilka ska användas till att snabba på tillväxten och stärka konkurrensförmågan inom våra helägda bolag, säger Antus.

En del av resurserna som frigjordes kommer också att användas för att diversifiera investeringar mot nya områden med framtida tillväxtpotential, uppger Antus.

Koncernchefen uppger vidare att det första kvartalet i år har fortsatt ungefär som fjolåret som helhet.

– Överlag förväntar vi oss att det blir lite piggare under året men det finns många osäkerhetsmoment som kan påverka utvecklingen, säger Kjell Antus.

 

LÄS OCKSÅ:

KWH-koncernens ständiga förändring fortsätter – Det här betyder försäljningen av aktierna i Uponor Infra

Lämna ett svar