KWH-koncernens ständiga förändring fortsätter – Det här betyder försäljningen av aktierna i Uponor Infra

KWH Group, Kjell Antus.
Kjell Antus.

En försäljning av KWH-koncernens andel i Uponor Infra är på gång. Koncernchef Kjell Antus ger en inblick i bakgrunden till försäljningen och berättar vad den innebär för KWH-koncernen.

Den österbottniska KWH-koncernen började med rörtillverkning redan för cirka 70 år sedan. På 1980-talet döptes den delen av verksamheten om till KWH Pipe. Rörtillverkningen växte i omfattning och blev i ett skede till och med koncernens huvudbransch.

– På början av 2010-talet kom vi ändå till ett läge där det fanns överproduktion på marknaden, hård konkurrens och ett tydligt behov av en marknadsrekonstruktion, säger Kjell Antus, dåvarande ekonomidirektör och nuvarande koncernchef.

Konkurrenter fusioneras

2012-2013 fusionerades KWH-koncernens rörverksamhet med Uponors motsvarande verksamhet. Två tidigare konkurrenter började samarbeta och företaget Uponor Infra bildades.

KWH-koncernen äger 44,7 procent av Uponor Infras aktier medan Uponor äger resten och därmed alltså majoriteten av bolaget.

Peter Höglund. KWH
Peter Höglund

Peter Höglund var KWH:s koncernchef när Uponor Infra bildades. Han sade nyligen på Korsholms jubileumsföreläsning att beslutet om samarbetet med Uponor ledde till att rörtillverkningen inte längre var KWH-koncernens kärnverksamhet utan istället blev en finansiell placering, om än en mycket betydelsefull placering.

Några svåra år följde

Fusionen i sig 2012-2013 löste ändå inte problemen på marknaden. Kjell Antus säger att det följde några svåra år då all verksamhet skulle gås igenom och allt som inte var livskraftigt skulle säljas eller avvecklas.

– Men efter att det var gjort så blev utvecklingen för företaget positiv, säger Kjell Antus.

Joint venture-bolag har sin tid

Uponor Infra kan beskrivas som ett så kallat joint venture-bolag. Ett joint venture är ett företag där två eller flera aktörer gör gemensam sak för att driva en verksamhet. Den här typen av bolag har sina fördelar men också nackdelar och brukar därför ha en begränsad livslängd.

– För att vara ett joint venture-företag så har Uponor Infra till och med levt länge redan, säger Kjell Antus.

Vill helst äga och utveckla

KWH Group, Kjell Antus.
Kjell Antus

KWH-koncernens övergripande strategi inkluderar ändå att äga företag till 100 procent och därmed få nyckelpositionen att själva kunna utveckla affärsverksamheten. I Uponor Infra har KWH-koncernen styrelsepositioner men operativt sett har företaget tillhört Uponor.

– Det är deras kärnbusiness det är frågan om, säger Kjell Antus.

Även Peter Höglund konstaterar att det operativa inflytandet som enskilda styrelsemedlemmar har över verksamheten är begränsat.

Säljbeslut som mognat fram

I mitten av maj undertecknades ett köpebrev som innebär att KWH-koncernen säljer sitt aktieinnehav på 44,7 procent av Uponor Infra till Uponor.

– Det här är inget dramatiskt utan ett beslut som har fått mogna fram, säger Kjell Antus.

Uponor och KWH-koncernen är överens om affären, men myndighetsgodkännande krävs ännu för att den ska bli verklighet. Själva transaktionen kan alltså ske först när den får grönt ljus, något som väntas ske under kvartal tre.

Visst vemod

Kjell Antus säger att det på grund av den långa historien finns ett visst vemod involverat. Han menar ändå att det stora vemodet kom redan 2012 då företaget gav upp kontrollen över bolaget.

– Visst finns ändå hjärtat med för den personal som verksamheten har, säger Kjell Antus.

Kjell Antus bedömer att försäljningen blir en bra lösning för Uponor Infra, som därmed blir 100 procent ägt av en aktör som ser verksamheten som kärnbusiness.

Ständig förändring

Kjell Antus lyfter samtidigt fram behovet av ständig förändring, något som nästan utvecklats till ett mantra inom KWH-koncernen. ”Den ständiga förändringen” blev till och med en del av titeln när koncernen för några år sedan publicerade en 90-årshistorik.

– Affärsvärlden förändras hela tiden, säger Kjell Antus.

Affärsvärlden förändras hela tiden.

Stark kassa blir starkare

KWH Group, Kjell Antus.
Kjell Antus.

KWH-koncernen har sedan tidigare en stark finansiell ställning men pengarna som frigörs genom försäljningen öppnar upp ytterligare möjligheter. Kjell Antus säger att tillskottet ska användas för att stärka kassan och för att satsa på den business som företaget redan har.

– Det finns många idéer och uppslag, säger Kjell Antus.

KWH-koncernens helägda affärsområden gör som bäst till exempel många satsningar på hållbarhet, något som också skrivits in som en del av koncernens strategi.

 

LÄS OCKSÅ:

Peter Höglund på Korsholms jubileumsföreläsning: ”Det är inte omöjligt att vara företagare men besvärligt”

Vastaa