Solving vinner pris som Jakobstadsregionens attraktivaste arbetsplats

Heidi Matinlassi, Jim Fagerholm, Malin Helala, Matias Nygård, Ullamay Borgmästars, Niklas Storing, Pamela Kjellman, Solving, Concordia
Heidi Matinlassi, Jim Fagerholm, Malin Helala, Matias Nygård, Ullamay Borgmästars, Niklas Storing, Pamela Kjellman.

Solving tar hem vinsten i Concordias tävling Most Attractive Place to Work 2023. ”Kontinuitet och att långsiktigt jobba med arbetsgivarimage är viktigt för alla företag, säger projektchefen och prisutdelaren Heidi Matinlassi.

Solving vinner Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordias tävling för den mest attraktiva arbetsplatsen 2023.

– Vi är glada och stolta över utmärkelsen, det här är en vinst för hela personalen, säger Malin Helala, vd för Solving.

Malin Helala framhåller att det är viktigt med arbetsgivarimage utåt men att det är minst lika viktigt att skapa samma bild inåt, så att det som förmedlas utåt verkligen är förankrat.

Inspirerande arbetsplats

Solvings egen personal bekräftar att företaget erbjuder en bra arbetsplats. Pamela Kjellman, HR Manager, säger att det är inspirerande att jobba för Solving och att medarbetarna är engagerade.

Matias Nygård, Sales Manager, säger att sammanhållningen är bra. Nygård menar att kärnan inte heller är några enstaka festtillfällen i året utan att det handlar om vardagliga saker som rätt att fatta egna beslut.

Niklas Storing, som jobbar med mekanisk design och hydraulik, lyfter också fram det egna ansvaret och flexibiliteten. Storing uppskattar att det går att planera det egna arbetet och påverka arbetstider.

Planerar utvidgning

Solving har växt kraftigt de senaste åren. Bolaget sysselsätter redan över 80 personer och fortsätter rekrytera. I fabriksfastigheten på Bennäsvägen 181 börjar väggarna komma emot. Företaget planerar som bäst en utvidgning.

Jim Fagerholm, som jobbar i Solvings produktion, förklarar att företaget bland annat tillverkar automatgående och radiostyrda truckar. Det som skiljer bolaget från många andra aktörer är ändå att så gott som allt som görs skräddarsys och anpassas till enskilda kunders behov.

Nedre raden: Pamela Kjellman, Malin Helala, Ullamay Borgmästars. Övre raden: Jim Fagerholm, Niklas Storing, Matias Nygård. Solving
Främre raden: Pamela Kjellman, Malin Helala, Ullamay Borgmästars. Bakre raden: Jim Fagerholm, Niklas Storing, Matias Nygård.

Så gick tävlingen till

Arbetsgivare i Jakobstadsregionen fick delta i tävlingen genom att publicera inlägg med hashtagen #maptwjreg23 på utvalda sociala medier. Inläggen som var med i tävlingen poängsattes av Concordias sakkunniga. Kriterierna som användes var allt från antal reaktioner i förhållande till följare till inkluderingsnivå och helhetsintryck.

Concordias projektchef Heidi Matinlassi förklarar att Solvings vinnande inlägg (en video) inkluderade personalen på ett fint sätt. Inlägget berörde samtidigt den automation och robotik som företaget jobbar med och dessutom på ett humoristiskt sätt.

– I våra inlägg finns det alltid ett budskap, men samtidigt får de gärna vara lite kul och uppseendeväckande, säger Ullamay Borgmästars, Marketing Manager.

Även Varax utmärker sig

Varax fick ett hedersomnämnande i tävlingen. Varax lyfts upp för att företaget på ett mångsidigt sätt lyckas berätta inspirerande om en konkret och kontinuerlig satsning på sin personal.

– Det är hård konkurrens om arbetskraft och för arbetsgivarimagen är det viktigt att ha en personal som trivs, säger Heidi Matinlassi.

Tävlingen Most Attractive Place to Work 2023 ordnades inom ramen för projektet Talent Insights.

Talent Insights

Talent Insights-projektet inleddes den 1 oktober 2021 som ett samarbetsprojekt mellan Jakobstadsregionen och Kristinestad och pågår fram till den 31 december 2023.

Projektets målsättningar är bland andra att öka arbetskraftsförsörjningen, jobba för ökad inflyttning samt utveckla företagens arbetsgivarimage. I projektet har man till exempel skapat olika evenemang där företag har fått möjlighet att skapa kontakter med studerande och potentiella arbetstagare samt presentera sig som arbetsgivare på olika kanaler och arenor.

Mera information om projektets målsättningar och aktiviteter hittas på jakobstadsregionen.fi.

Projektet finansieras av Europeiska landsbygdsfonden via NTM-centralen i Österbotten.

Projektlogon: Jakobstadsregionen - Pietarsaaren seutu, EJFLU, NTM-centralen

 

LÄS OCKSÅ:

Jakobstadsregionen premierar de bästa av de bästa – Keymet får pris som årets attraktivaste arbetsplats

Lämna ett svar