Rantalainen får stark position i Österbotten – Vaasa Viicon och Norlic kompletterar varandra

Niina Asujamaa, Cedric Frostdahl.

Både Norlic och Vaasa Viicon har i vår fått nya ägare. De två österbottniska bolagen kompletterar varandra och kommer att spela viktiga roller i den stora Rantalainen-koncernen.

Rantalainen, som erbjuder ekonomiadministrationstjänster, har flyttat fram positionerna rejält på den österbottniska kusten. Koncernen, som tidigare närmast hade ett kontor i Seinäjoki, har i vår fått ett heltäckande kontorsnätverk och närmare 200 anställda från Kristinestad i söder till Karleby i norr.

Niina Asujamaa, Cedric Frostdahl.

Den snabba expansionen har varit möjlig genom köp av två österbottniska pärlor, Norlic-koncernen, dit också Best Accounting hör, och Vaasa Viicon, med kontor förutom i Vasa även i Tammerfors och i Jurva.

– Affären var en bra lösning för oss, den har redan gett nya uppdrag, säger Niina Asujamaa, bekant som vd på Vaasa Viicon och numera som affärsverksamhetsdirektör på Rantalainen.

Vaasa Viicon blev en del av Rantalainen redan i början av januari. Norlic-koncernen gjorde samma beslut men först några veckor senare.

– Viicon har ett litet försprång men vi har kommit bra igång med samarbetet, och har redan sett synergieffekter, säger Cedric Frostdahl, bekant som vd för Norlic och numera även regionansvarig och affärsverksamhetdirektör på Rantalainen.

Kompletterar varandra på riktigt

Med tanke på hur stora affärer det här har varit, sannolikt bland de största affärerna i branschen i Finland på hela detta år, finns det väldigt lite överlappande verksamheter bland de tre bolagsgrupperna.

I Österbotten har Rantalainen verkligen köpt kompetens och verksamhet som kompletterar koncernen. Vaasa Viicon och Norlic kompletterar också varandra.

Niina Asujamaa, Cedric Frostdahl.

Vaasa Viicon, som erbjuder högklassig ekonomiförvaltning och bokföring, är på frammarsch till exempel när det gäller ekonomichefstjänster.

– Genom dem kan alla företag, oberoende storlek, få tillgång till den specialkompetens som finns hos en duktig ekonomidirektör, säger Niina Asujamaa.

Viicon har varit och är speciellt stark när det gäller systemkunnande och att betjäna stora kunder. Norlic å andra sidan har byggt det mesta av sin verksamhet kring betjäningen av små och medelstora företag.

Norlic har förutom ekonomiförvaltning och bokföring även satsat hårt på löneräkning och arbetstidsuppföljning.

– Tillsammans kan vi bygga en helt ny organisation med stark grund, säger Cedric Frostdahl.

Tillsammans kan vi bygga en helt ny organisation med stark grund.

Som en extra krydda kan kanske nämnas att den ena organisationen har en lite finskspråkig image, även om det förstås också betjänats på svenska där, och den andra har en lite svenskspråkig image, även om det där förstås också getts service  på finska.

– Tillsammans bildar vi en tvåspråkig organisation på riktigt, säger Frostdahl.

Vad tillför koncernen?

Koncernen Rantalainen kommer in med ekonomiska muskler, skalfördelar och specialkompetens. Viicons och Norlics kunder får nu tillgång till mer skatteexpertis och specialkompetens inom internationell handel.

Rantalainen satsar mycket på teknologi så Viicon och Norlic tar stora steg framåt till exempel när det gäller artificiell intelligens och nya tjänstelösningar.

Både Asujamaa och Frostdahl säger att en bakgrundsorsak till fusionerna är att det händer mycket på teknologifronten, att det behövs stora satsningar för att fortsätta ligga i framkant. Andra orsaker är att regelverket kring bokföringsbyråerna tätnar och att stordriftsfördelar gör det förmånligare för kunderna.

Direktörerna säger att matchande företagskultur och värderingar var en förutsättning för fusionerna.

 

LÄS OCKSÅ:

Österbottniska Norlic får större muskler – Fusionerar sina krafter med Rantalainen

Lämna ett svar