Nykarleby får ny företagarförening – Den nya lokalföreningen blir del av Kust-Österbottens Företagare

Företagaren Nina Tiittanen driver till vardags Nykarleby Fastighetsservice tillsammans med sin familj.
Företagaren Nina Tiittanen driver till vardags Nykarleby Fastighetsservice tillsammans med sin familj.

”Vi som lokalförening kan ta snacket på det lokala planet, Kust-Österbottens Företagare på den regionala nivån och Företagarna i Finland sköter det nationella”, säger företagaren Nina Tiittanen, som lovat att ställa upp som ordförande för den nya företagarföreningen.

En grupp företagare grundar en ny företagarförening i Nykarleby. Den nya föreningen ansluter sig till Kust-Österbottens Företagare (KÖF) och blir därmed också en del av Företagarna i Finland (FIF).

Inom Kust-Österbottens Företagare har aktiva företagare från Nykarleby tidigare sorterat under Vörå Företagare.

– Det har fungerat men med en egen lokalförening kan vi få ännu bättre fokus på de saker som har betydelse lokalt, säger Nina Tiittanen, som lovat ställa upp som ordförande för den nya föreningen.

Att det finns intresse för en egen företagarförening i Nykarleby inom FIF har stått klart åtminstone sedan Österbottens Företagarförening avslutade sin verksamhet år 2020.

Med en egen lokalförening kan vi få ännu bättre fokus på de saker som har betydelse lokalt.

Företagare välkomnas med

Ambitionen för den nya föreningen är att erbjuda nejdens företagare en plattform för nya nätverk och ett forum där företagarnas synpunkter kan samlas och förmedlas vidare.

En tilltänkt styrelse finns redan och flera aktiva välkomnas med. Namnet på den nya föreningen blir upp till medlemmarna själva att bestämma.

Många diskussioner kring visioner och behov har förts. Utvecklingen och hur föreningsverksamheten utformas i praktiken får alla vara med och påverka.

Staden har många aktiva företagare

I Nykarleby finns sedan länge tillbaka ett aktivt företagarfält. I staden verkar till exempel redan NIC (Nykarleby Innovation Center) och Nykarleby Företagare.

Nina Tiittanen säger att målet är att samverka med de existerande krafterna och göra skillnad tillsammans.

– Vi har lite olika vinklingar på våra verksamheter och söker gärna samarbeten, till exempel när det gäller event, säger Nina Tiittanen.

Startskott på Juthbacka

Ett möte på Juthbacka var startskottet för den nya föreningen. På bild Hippi Hovi.
Ett möte på Juthbacka var startskottet för den nya föreningen. På bild Hippi Hovi.

Kust-Österbottens Företagare ordnade i onsdags ett event på Juthbacka som blev något av ett startskott för den nya företagarföreningen. Stiftelseurkunden undertecknades och stadgarna för den nya föreningen godkändes. Det praktiska arbetet med grundandet av föreningen sker under vårvintern.

Hippi Hovi, vd för Kust-Österbottens Företagare, säger att lokalföreningarna spelar en viktig roll. Han menar att det är lokalföreningarna som utgör ryggraden i den stora företagarorganisationen.

– Lokalföreningarna är helt avgörande för den lokala och kommunala intressebevakningen, säger han.

LÄS OCKSÅ:

Magnus Sundell haluaa auttaa yrittäjiä haastavien aikojen yli

 

Lämna ett svar