KWH-koncernen presterade bättre än någonsin tidigare – 2021 det bästa i koncernens historia

Kjell Antus.

2021 blev ett år av stark tillväxt för KWH-koncernen. Omsättning och resultat steg till de högsta nivåerna i koncernens historia.

KWH-koncernens omsättning ökade under 2021 med drygt 18 procent till nästan 593 miljoner euro. Rörelseresultatet förbättrades med 14 miljoner euro och uppgick till 71 miljoner euro.

– KWH-koncernen går stärkt ur corona-pandemin, säger Kjell Antus, koncernchef för KWH.

Kjell Antus säger att de goda siffrorna uppnåddes genom lyckade affärsmässiga strategival, ett aktivt ledarskap och ett gott samarbete med alla personalgrupper.

Stora investeringar

KWH-koncernen investerade under fjolåret för 70 miljoner euro, av vilket hälften i Mirka. Fjolårets höga investeringstakt var ingen engångsföreteelse.

– De tre senaste årens stora investeringar börjar nu synas i både omsättning och lönsamhet, säger Kjell Antus.

De tre senaste årens stora investeringar börjar nu synas i både omsättning och lönsamhet.

Personalstyrkan ökar

KWH-koncernens kraftiga tillväxt syns också i en ökning av antalet medarbetare. Antalet anställda vid utgången av 2021 var 2524, en ökningen med 177 personer jämfört med året innan.

Mirkas personal ökade mest (med 142 personer), men också KWH Logistics och Prevex ökade sin personal med över 20 anställda.

– För att möta konkurrensen om arbetskraften månar vi om att skapa trivsamma arbetsplatser och en trygg arbetsatmosfär, säger Kjell Antus.

– Som ett familjeägt utvecklingsbolag prioriterar vi långsiktig tillväxt och lönsamhet framom kortsiktig vinst, vilket syns i vår planering och i sättet hur vi möter olika utmaningar, säger han.

Bra start på året

År 2022 inleddes även starkt för KWH-koncernen. Bolaget menar ändå att framtiden är osäker, inte minst med tanke på krisen i Ukraina och de ekonomiska sanktionerna riktade mot Ryssland liksom ryska motåtgärder.

– För att möta dessa utmaningar har vi utarbetat planer för vilka åtgärder som bör vidtas, säger Kjell Antus.

– På så sätt har vi beredskap att agera snabbt och kan anpassa oss till det som sker i omvärlden, säger Antus.

 

LÄS OCKSÅ:

KWH Logistics har rekordår bakom sig – “De tre senaste årens tunga investeringar börjar ge resultat”

Lämna ett svar