KWH Logistics har rekordår bakom sig – ”De tre senaste årens tunga investeringar börjar ge resultat”

Joakim Laxåback KWH Logistics
Joakim Laxåback.

KWH Logistics upplevde ifjol ett av sina bästa år någonsin. ”Utvecklingen var positiv inom alla segment”, säger Joakim Laxåback, affärsgruppschef.

Joakim Laxåback KWH Logistics
Joakim Laxåback.

KWH Logistics står på flera starka ben som presterat bra under fjolåret. Den goda utvecklingen har också fortsatt i år.

– Vi ser tillväxtmöjligheter till exempel när det gäller inhemska varuflöden, säger Joakim Laxåback, affärsgruppschef för KWH Logistics.

KWH Logistics är en affärsgrupp som består av åtta olika bolag samt Backman-Trummer, som förutom att bedriva egen verksamhet även fungerar som moderbolag.

Volymerna ökar

KWH Logistics omsättning växte under fjolåret med 10 procent. I hamnarna hanterade bolagen cirka 16,5 miljoner ton, vilket är en ökning med hela 30 procent jämfört med året innan.

Backman-Trummers Freight Forwarding-avdelning fick fler uppdrag och kunde öka sin omsättning med över 50 procent.

Blomberg Rents maskinuthyrningsverksamhet, som också tillhör affärsgruppen, lyckades under det gångna året nå företagets hittills största årsomsättning.

Investeringar ger resultat

Bolagen inom KWH Logistics har under de senaste åren gjort stora investeringar. Gruppen har expanderat till flera hamnar och verkar nu i 16 hamnar. Man har gjort betydande nysatsningar både vid hamnarna och vid andra anläggningar.

Till exempel i Torneå, där gruppen samarbetar med Outokumpu, har man investerat i nya kranar och i Tahkoluoto i Björneborg i en ny bulkhanteringsanläggning.

– Det är speciellt de tre senaste årens tunga investeringar som nu börjar ge resultat, säger Joakim Laxåback.

Det är speciellt de tre senaste årens tunga investeringar som nu börjar ge resultat.

På gång i Österbotten

Även när det gäller verksamheten i Österbotten har bolagen i affärsgruppen bra fart på. KWH Logistics får medvid av utbyggnaden av vindkraften längs västkusten som leder till en ökad efterfrågan på projektlaster.

– Projekttrafiken växer, vi har bra utrustning för lossning av vindkraftsverk i Vasa hamn, säger Joakim Laxåback.

Ett annat område som i högsta grad tangerar Österbotten är att KWH Logistics har specialiserat sig på logistiklösningar för den framväxande batteriindustrin.

I Karleby har Rauanheimo, som är en del av gruppen, byggt ett skräddarsytt lager åt en internationell aktör inom batteribranschen. Rauanheimo valdes också till Terrafames logistikpartner gällande råvaror inom just den sektorn.

Digitalisering och eldrivet

Joakim Laxåback KWH Logistics
Joakim Laxåback.

Fartygsklarering, alltså processen och dokumentationen som ska göras när ett fartyg anlöper en hamn, är en liten men viktig del av helheten som KWH Logistics erbjuder.

KWH Logistics har länge erbjudit fysisk fartygsklarering i de hamnar där man är verksam, men nu har också en digital tjänst utvecklats som fungerar för fartygsklarering i alla finländska hamnar.

KWH Logistics prioriterar hållbarhet och kvalitet, vilket nyligen också ledde till en anställning av en dedikerad ESQ-direktör, Sofie Wiss.

I takt med att maskin- och fordonsparken förnyas sker samtidigt en övergång till flera eldrivna lösningar.

– Även när det gäller kransidan ökar utbudet på elsidan, säger Joakim Laxåback.

Personalstyrkan växer

I fjol sysselsatte bolagen inom KWH Logistics 535 fastanställda och ett hundratal tillfälliga. Även på det här området har gruppen haft en tillväxt som också fortsätter.

Konkurrensen om kunnig personal i branschen är ändå hård, uppger Laxåback. Bolagen i gruppen satsar hårt på att vara attraktiva arbetsgivare.

– Personalen och deras kunnande är det viktigaste vi har i balansen, säger Joakim Laxåback.

Att Ukrainakriget kommer att påverka den internationella trafiken står klart. Joakim Laxåback säger att det i sådana här lägen är en fördel att man är verksam inom många sektorer.

KWH Logistics satsar hårt på att utveckla sina lösningar till den inhemska skogs-, batteri- och stålindustrin.

 

LÄS OCKSÅ:

KWH Logistics får ny affärsgruppschef – ”Det känns riktigt bra, det är dags för nya mycket intressanta utmaningar”

Lämna ett svar