Korsholm vill bli Finlands företagsvänligaste kommun – Företagarbas: ”Kommunen har goda förutsättningar”

Mikael Pentikäinen Företagarna i Finland
Mikael Pentikäinen.

Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland, besöker Korsholm som bäst. ”Korsholm har goda förutsättningar för företagande”, säger Mikael Pentikäinen.

Korsholm jobbar aktivt för att utvecklas till Finlands företagsvänligaste kommun. Mikael Pentikäinen, vd för Företagarna i Finland, säger att kommunen gör ett bra arbete och har mycket på gång som talar för målsättningen.

– Korsholm är en växande kommun med ett ypperligt läge och en bra näringslivspolitik, säger Mikael Pentikäinen, som bäst är på besök i Korsholm.

Växande kommuner lockar företag

Korsholms befolkning har ökat årligen sedan 1973. I dag bor cirka 20 00 invånare i kommunen, vara cirka 6000 i kommunens centrum.

Mikael Pentikäinen Yrittäjät
Mikael Pentikäinen.

Mikael Pentikäinen säger att en positiv befolkningsutveckling är viktig för företag. Ökar invånarantalet så blir kommunen mera attraktiv för nya företagsinvesteringar och -etableringar.

Ett annat exempel på hur en kommun aktivt kan kämpa för att vara attraktiv är det nya Gigaområdet. Området är Korsholms och Vasas gemensamma satsning på att skapa förutsättningar för batteri-industrin. Giga-satsningens företagsetableringar och synergierna det medför kan på sikt leda till 10 000 nya jobb.

Natur och närhet lockar

Korsholm är en kommun där både skärgård, tätort och landsbygd hittas, krönt av ett eget världsnaturarv. Närheten till Vasa är förstås en annan central faktor.

Mikael Pentikäinen lyfter därtill upp närheten till Sverige, vilket om möjligt kan bli ännu viktigare. Han nämner Nato-diskussionen och för fram att det långvariga samarbetet som görs mellan Österbotten och Västerbotten kan bli vägvisare för hela Norden.

– För företagarkåren som helhet är säkerhet, frihet och stabilitet viktiga värden, säger Mikael Pentikäinen.

För företagarkåren som helhet är säkerhet, frihet och stabilitet viktiga värden.

Strukturerat jobb

Mikael Fredman, Christoffer Ingo, Carola Lithén, Mikael Pentikäinen, Rurik Ahlberg. Korsholm
Mikael Fredman, Christoffer Ingo, Carola Lithén, Mikael Pentikäinen, Rurik Ahlberg.

Rurik Ahlberg, kommundirektör i Korsholm, säger att kommunens jobb för att bli företagsvänligare och hålla kontakt med företag är strukturerat och systematiskt.

Det långsiktiga jobbet är flerdimensionerat och handlar om allt från att kartlägga behov till att bygga nätverk och förbättra servicen.

Förståelse från politikerhåll

Korsholms kommun har som bäst 2394 registrerade företag. Kommunen har traditionellt klarat sig bra bland undersökningar när det gäller företagande.

Både bland tjänstemän och på den högsta politiska nivån finns en förståelse för företagarnas behov och förutsättningar.

– Bland politikerna i fullmäktige finns det en hög andel som själva är företagare, säger Carola Lithén, kommunstyrelsens ordförande.

– Det är och ska alltid vara en låg tröskel för företagare att kontakta kommun och be om hjälp, säger Christoffer Ingo, kommunfullmäktigeordförande.

Lokala företag fick besök

Kust-Österbottens Företagares ordförande Mikael Fredman, själv även företagare och fullmäktigeledamot i Korsholm, hade bjudit in Mikael Pentikäinen för att bekanta sig med kommunen.

Mikael Fredman säger att besöket gjordes för att berätta om vad kommunen har på gång, för att ta reda på vad de kunde göra bättre och också för att hålla sig uppdaterade om vad som är på gång nationellt.

Gruppbild

Vaasa Insider träffade det stora sällskapet, där till exempel flera kommunpolitiker och kommunanställda ingick, på Berny’s vid Replotbron. Med på programmet fanns till exempel också företagsbesök till Vilpe och Hydrolink.

 

LÄS OCKSÅ:

Scandic Trans har rekordår bakom sig – Korsholmsföretaget gör nysatsningar i Lappfjärd och i Vanda

Lämna ett svar