Korsholm värdesätter sina företagare och hjälper dem gärna – ”Det ska vara så låg tröskel som möjligt att ta kontakt”

Matias Båsk, Johanna Långskog
Matias Båsk, Johanna Långskog.

Korsholms kommun jobbar aktivt för att bli Finlands företagsvänligaste kommun. Kommunens egna experter backas upp av ett helt nätverk som bistår företagare i olika ärenden.

I Korsholm finns nästan 2400 olika företag, verksamma i många olika branscher. Gemensamt för en stor del av företagen är att det är småföretag det handlar om.

– Korsholms mål är att bli Finlands företagsvänligaste kommun och då gäller det att jobba för att hålla både de små och de större företagen nöjda, säger Matias Båsk, näringslivschef på Korsholms kommun.

Bra lyckas arbetet också. Kommunen har traditionellt klarat sig väl i olika typer av mätningar. Företagarna i Finlands senast publicerade kommunbarometer bekräftar bilden.

Långsiktigt arbete

För Korsholm är det relativt nytt med en uttalad målsättning att bli företagsvänligast men det aktiva jobbet för att förbättra företagens förutsättningar har pågått länge.

I Korsholm är företagare välrepresenterade i kommunfullmäktige och beslutsfattare på olika nivåer har under lång tid insett värdet som näringslivet skapar. Kommunen var även pionjär med att grunda ett näringslivsråd.

Som komplement och flankstöd till det viktiga arbete som görs för företagande i regionens utvecklingsbolag Vasek och andra organ har Korsholm därtill också i egen regi fortsatt satsa på företagsservice.

Egen koordinator

Som ett led i satsningen på företag och företagande skapade Korsholms kommun ifjol en helt ny funktion som näringslivskoordinator.

Johanna Långskog, bekant från tidigare arbeten bland annat för Wasaline, fick jobbet.

– Det är jätteintressant och inspirerande att få träffa företagare och fungera som lokalt bollplank, säger hon.

I Johanna Långskogs arbete ingår en aktiv kontakt till och med företag och även att konkret ordna olika typer av tillställningar, där företagare kan träffa varandra, kommunens sakkunniga och andra experter.

Lunchträffar är ett verktyg som Långskog redan använt, inte minst i samarbete med Korsholms Företagare. Till hösten planeras därtill till exempel temakvällar om aktuella ämnen, som rekrytering, upphandling och hållbarhet.

– Vi lyssnar på vad företagare vill diskutera om eller få mera information om och ordnar eventen enligt gemensamma önskemål, säger Johanna Långskog.

Matias Båsk, Johanna Långskog
Matias Båsk, Johanna Långskog

Tomter finns

Tomter och verksamhetslokaler är en viktig förutsättning för mycket affärsverksamhet. Korsholms kommun jobbar därför hela tiden med att se till att det finns ett utbud.

Korsholms kommun arbetar för att ligga steget före, köpa mark och planera. Till exempel i Kvevlax planeras som bäst ett nytt område.

Korsholm har för tillfället fem stycken företagscenter; Fågelberget, Kvevlax, Vikby, Replot och Smedsby. Bland dem lyfts blickarna nu just speciellt mot Replot, där profilen för området ska höjas.

– I Replot finns det mycket bra företag och där finns en stor utvecklingspotential, säger Johanna Långskog.

Företag från andra orter välkomna

Korsholm har på många sätt ett ypperligt läge. Närheten till Vasa, till havet och till Sverige är en bra kombination, både när det gäller att leverera mjukare och hårdare värden.

– Det goda läget har bidragit till att många företag etablerat sig här utan att vi desto mera behövt locka dem, säger Matias Båsk.

På senare tid har arbetet med att locka utomstående etableringar ändå blivit mera strukturerat. Matias Båsk säger att regionen som helhet gör ett bra jobb i frågan. I höstas har Korsholm därtill fått en egen nygrundad etableringsgrupp som också bidrar.

– Poängen är inte heller att locka till sig företag från grannkommunerna utan det är längre ifrån som gäller, säger Matias Båsk.

Brett nätverk

Johanna Långskog och Matias Båsk säger att det är viktigt för dem att det ska vara en så låg tröskel som bara möjligt att ta kontakt med kommunen.

– Vi vill både se och höra av våra företag och företagare, säger Johanna Långskog.

Mark-, fastighets- och vissa typer av tillståndsfrågor är exempel på ärenden som kan höra direkt till kommunen. Upphandlingar är förstås också ett exempel där företag och kommun får direktkontakt.

– Som bäst utarbetas nya direktiv för upphandling, där just företagsvänlighet är en aspekt som vi vill jobba för, säger Matias Båsk.

Vi vill både se och höra av våra företag och företagare.

Hjälper vidare

Förutom kommunen finns det många instanser som kan hjälpa företagare i olika frågor. Kommunens experter har ett bra nätverk och bra koll på vad de övriga erbjuder.

På Korsholms kommun räknar ingen heller med att företagarna själva ska veta vilken lucka som gäller i vilket ärende, så att börja med kommunen är aldrig fel.

– Det finns inga dumma frågor, vi hjälper gärna vidare, säger Johanna Långskog.

– Även om ärendet inte hör direkt till oss så kan vi ofta koppla vidare till rätt dörr, säger hon.

Lokal företagarförening stöder strävan

Korsholms kommun samarbetar med alla från Vasek till NTM-centralerna och Viexpo. Dialogen med företagarföreningen Korsholms Företagare är speciellt tät.

Föreningen Korsholms Företagare understöder förstås kommunens strävan att bli den företagsvänligaste kommunen. Ordförande Maria Norrlin-Asplund säger att föreningen har ett mycket bra samarbete med kommunen.

– Det har dessutom blivit ännu bättre sedan Johanna kom in i bilden, det underlättar då det finns en dedikerad person som har tid till exempel för att planera olika gemensamma evenemang, säger Maria Norrlin-Asplund.

 

LÄS OCKSÅ:

Korsholm vill bli Finlands företagsvänligaste kommun – Företagarbas: ”Kommunen har goda förutsättningar”

Lämna ett svar