Koncepttävling för unikt handelsområde invid riksåttan i Kvevlax drar igång

”Det är sällan ett nytt område med så här goda förutsättningar för handel bjuds ut”, säger Korsholms kommuns representanter.

Det gamla hemmanet Kvevlanders, strax intill riksåttan vid Kvevlax, öppnas upp för nya möjligheter. Korsholms kommun har köpt området och de gamla byggnaderna där har rivits ner.

– Det här är ett unikt område med jättegoda förutsättningar för handel, säger Mikael Alaviitala, utvecklingsdirektör på Korsholms kommun.

Korsholms kommun vill nu skapa ett enhetligt, arkitektoniskt och funktionellt område för handel och service som passar in med den bebyggda kulturmiljön i närområdet.

Fem hektar stort

Mikael Alaviitala, Matias Båsk.
Mikael Alaviitala, Matias Båsk.

Totalt blir det drygt fem hektar tomt som nu öppnas upp för nya möjligheter. Det som planeras är tre tomter för handel och en för servicefunktioner. Servicefunktioner ska ses som ett brett begrepp och kan vara allt från dagis till massörer och tandläkare, alltså både privata och offentliga alternativ.

– Vi låser inte tankegången utan öppnar upp för både större och mindre koncept, säger Matias Båsk, näringslivschef på Korsholm kommun.

Mycket tyder på att intresset för området är stort, kommunen har redan under en längre tid fått förfrågningar av intresserade.

Vi låser inte tankegången utan öppnar upp för både större och mindre koncept.

Ypperligt läge

Trafikmängden på riksväg 8 har ökat under många år. På avsnittet kring Kvevlax rör det sig nu om cirka 10 000 fordon i dygnet som åker förbi.

Det nya området får förutom mycket bra synlighet till riksvägen även stöd av köpkraften från invånare i den växande byn Kvevlax strax intill.

Stora förändringar på gång

Den ökade trafikmängden är i sig också en orsak till varför området borde förändras. Det har nämligen hänt olyckor vid den nuvarande huvudkorsningen mot Kvevlax och kommunen och NTM-centralen har utarbetat en plan för att öka säkerheten.

En del av detta handlar om att bygga en så kallad planskild korsning, alltså i praktiken en bro över riksvägen, så trafiken därunder smidigt kunde löpa förbi. Röster har också höjts för en rondell men rondeller på riksvägar tillhör det förgångna så det blir inte aktuellt.

Planskild korsning kan dröja

En planskild korsning blir det alltså, men det är också ett stort projekt och det kan ta några år innan finansiering ordnas. Kommunen vill ogärna vänta på det och börjar nu skapa en tillfällig lösning som passar in även när den stora visionen förverkligas.

Den tillfälliga lösningen stänger av den nuvarande Herrgårdsbackvägen men skapar samtidigt en ny anslutning till riksvägen. ”Vivivägen”, som är arbetsnamnet på den nya anslutningsvägen, kommer att tas bort när den planskilda korsningen förverkligas i framtiden.

Chans förverkliga visionen

Vad är då vinsten i den nya koncepttävlingen? Jo, det är att få chansen att förverkliga sitt koncept. Det här betyder att koncepttävlingen passar aktörer som handelsföretag och byggbolag eller andra som också har möjlighet att fullfölja sina planer.

I det första skedet av tävlingen som nu drar igång är det inte heller direkt byggnaderna kommunen är ute efter utan snarare funktionerna. När funktionerna väl är bestämda startar förhandlingarna för att se till att förutsättningarna finns.

Tävlingen har alltså två skeden, fram till den 15 maj går det att lämna in förslag på koncept. Några av dem väljs sedan ut för närmare diskussioner.

– Tidtabellen därefter påverkas av hur de vinnande konceptförslagen ser ut men vi hoppas att markarbeten kan vara igång redan om ett år, säger Matias Båsk.

LÄS OCKSÅ:

Stora investeringar i Korsholm höjer kommunens attraktionskraft

Lämna ett svar