Koivulahden konseptikilpailu käyntiin – kasitien varteen tulossa uniikki kaupan alue

”Harvoin on tarjolla uudisaluetta, jolla olisi näin hyvät edellytykset menestyväksi kauppa-alueeksi”, toteavat Mustasaaren kunnan edustajat.

Koivulahdessa valtatie 8:n varrella sijaitsevan vanhan Kvevlandersin tilan alueelle suunnitellaan uutta elämää. Mustasaaren kunta on ostanut alueen ja siellä olleet vanhat rakennukset on purettu.

– Tämä on ainutlaatuinen alue, jolla on oivalliset edellytykset toimivaksi kaupan alueeksi, sanoo Mustasaaren kunnan kehitysjohtaja Mikael Alaviitala.

Mustasaaren kunta haluaa luoda yhtenäisen, arkkitehtonisen ja toiminnallisen kaupan ja palveluiden alueen, joka sulautuu osaksi lähialueen rakennettua kulttuuriympäristöä.

Viisi hehtaaria

Mikael Alaviitala, Matias Båsk.
Mikael Alaviitala, Matias Båsk.

Kyse on reilun viiden hehtaarin alueesta, jolle nyt siis haetaan uusia toimintoja. Suunnitelmissa on kolme tonttia kauppakäyttöön ja yksi palvelutoiminnoille. Palvelutoiminnot on laaja käsite, joka voi tarkoittaa kaikkea aina päiväkodista hierojaan ja hammaslääkäriin, toisin sanoen tarjolla on sekä yksityisiä että julkisia vaihtoehtoja.

– Emme tässä vaiheessa lyö mitään lukkoon, vaan haluamme antaa mahdollisuuden niin suurille kuin pienemmille konsepteille, sanoo Mustasaaren kunnan elinkeinopäällikkö Matias Båsk.

Vaikuttaa siltä, että kiinnostus aluetta kohtaan on suurta, ja kunnalle on jo pidemmän aikaa tullut kyselyitä kiinnostuneilta.

Emme tässä vaiheessa lyö mitään lukkoon, vaan haluamme antaa mahdollisuuden niin suurille kuin pienemmille konsepteille.

Loistava sijainti

Liikennemäärät valtatie 8:lla ovat kasvaneet jo monen vuoden ajan. Koivulahden osuudella liikennettä kulkee tällä hetkellä arviolta 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Uuden alueen näkyvyys kasitien suuntaan on erinomainen ja tukea ostovoimaan on odotettavissa myös kasvavan Koivulahden kylän asukkailta.

Suuria muutoksia

Kasvaneet liikennemäärät ovat jo itsessään peruste sille, miksi alueella tarvitaan muutoksia. Nykyisessä Koivulahden pääliittymässä on sattunut joitakin onnettomuuksia ja kunta on yhdessä ELY-keskuksen kanssa laatinut suunnitelman alueen turvallisuuden parantamiseksi.

Rakennettavaksi kaavaillaan eritasoliittymää, eli käytännössä valtatien yli tulisi silta, jonka alta liikenne pääsisi sujuvasti kulkemaan. Ratkaisuksi on ehdotettu myös kiertoliittymää, mutta koska kiertoliittymiä ei nykypäivänä valtateillä juuri suosita, ei sellaista ole tulossa myöskään Koivulahden risteykseen.

Eritasoliittymä antaa odottaa itseään

Liikennettä helpottamaan on siis suunnitteilla eritasoliittymä, mutta koska kyse on isosta hankkeesta, saattaa mennä useampi vuosi ennen kuin rahoitus saadaan järjestymään. Kunnassa ollaan haluttomia odottamaan niin kauan ja suunnitteilla onkin väliaikainen ratkaisu, joka olisi yhteensopiva myös alueelle kaavailtujen suurten visioiden kanssa.

Väliaikainen ratkaisu sulkee nykyisen Herrgårdsbackantien, mutta avaa samalla uuden liittymän valtatielle. ”Vivintie”, joka on uuden liittymätien työnimi, on tarkoitus poistaa siinä vaiheessa, kun eritasoliittymä tulevaisuudessa toteutuu.

Tilaisuus oman vision toteuttamiseen

Entä mikä sitten on uuden konseptikilpailun palkinto? Voittajalle tarjoutuu ainutlaatuinen tilaisuus toteuttaa oma konseptinsa. Kilpailu on siten omiaan esimerkiksi kaupallisille yrityksille ja rakennusyhtiöille tai muille toimijoille, joiden on mahdollista panna suunnitelmansa täytäntöön.

Nyt käynnistyvän kilpailun ensimmäisessä vaiheessa kunta ei niinkään vielä ole kiinnostunut itse rakennuksista, vaan enemmänkin suunnitelluista toiminnoista. Vasta kun toiminnot on päätetty, alkavat neuvottelut sen varmistamiseksi, että toimijoilla on edellytykset suunnitelmiensa toteuttamiseen.

Kilpailussa on siis kaksi vaihetta ja konseptiehdotuksia otetaan vastaan 15. toukokuuta asti. Tulleista ehdotuksista valitaan muutama jatkoneuvotteluja varten.

– Aikataulu siitä eteenpäin määräytyy sen mukaan, millaisia konseptiehdotuksia jatkoon valikoituu, mutta toivon mukaan maanrakennustyöt ovat käynnissä jo vuoden päästä, Matias Båsk sanoo.

LUE MYÖS:

Isot investoinnit lisäävät Mustasaaren vetovoimaa

Vastaa