Energiequelle växer kraftigt i Österbotten – Företaget planerar utöver vindkraft även solparker, energiförråd och vätgasprojekt

Energiquelle - Frans-Emil Nygård, Nils Borstelmann, Tore Regnell, Mikko Laukkanen
Från vänster: Frans-Emil Nygård, Nils Borstelmann, Tore Regnell, Mikko Laukkanen

Energiequelle, som tidigare i år öppnade kontor i Vasa, planerar bygga ut vindkraften i Österbotten med minst 200 nya vindturbiner. Dessutom har företaget många andra projekt på gång, vilket leder till ett ständigt behov av att rekrytera mer personal.

Vindkraftsboomen är inte över, trots att byggkostnaderna har stigit och räntorna är höga. Energiequelle har till exempel flera olika projekt på gång.

– Vi har totalt minst 200 vindturbiner under aktiv planering i Österbotten. Dessutom har vi många idéer och inledande projekt på gång, säger Nils Borstelmann, Energiequelles vd i Finland.

Borstelmann säger att företaget till exempel utreder hur man kan kombinera energilagring och solenergianläggningar med vindparker. Energiequelle samarbetar också med en aktör som planerar producera grön vätgas.

– Vindkraften är våra viktigaste stödben, men vi arbetar även aktivt på andra lösningar relaterade till förnybar energi. Det handlar inte bara om idéer utan konkreta projekt.

Rekrytering pågår

Energiequelles moderbolags huvudkontor är i Tyskland och Finlands huvudkontor i Helsingfors. Bolaget steg in på den finska marknaden år 2015 och sysselsätter som bäst kring 40 personer i Finland, varav fyra arbetar på kontoret i Vasa.

Nils Borstelmann uppskattar att personalstyrkan i Vasa snart kommer att växa.

– Vi har för närvarande sex lediga platser i Finland, och vi planerar att anställa mer personal nästa år. Vår tillväxt är stark, och om ett år kanske vi redan har åtta anställda i Vasa.

Vår tillväxt är stark.

Konkurrens om arbetskraft

Energiequelle öppnade ett kontor i Vasa av två olika orsaker. För det första finns det redan många aktiva projekt i Österbotten.

Den andra orsaken är att det inte är så enkelt att hitta bra arbetskraft. I Vasaregionen finns det redan en hög nivå av energi- och språkkunnande.

Trots detta har Energiequelle också beslutat att ge branschspecifik inskolning åt nya medarbetare som har en stark passion för att främja vindkraften. Både intern- och extern utbildning erbjuds.

– Vi valde denna strategi för att kunna betjäna våra kunder och uppnå tillväxt.

Å andra sidan har arbetskraftsutbildningen också gynnat företaget.

– Våra nya medarbetare har bidragit med många nyttiga färdigheter och insikter från olika branscher, säger Tore Regnell, ansvarig för markanskaffning och kontoret i Vasa.

Valtteri Törmänen, Tina Gottschick, Frans-Emil Nygård, Mikko Laukkanen, Nils Borstelmann, Andreas Högnabba ja Tore Regnell.
Från vänster till höger: Valtteri Törmänen, Tina Gottschick, Frans-Emil Nygård, Mikko Laukkanen, Nils Borstelmann, Andreas Högnabba, Tore Regnell.

Mångsidig energiaktör

Energiequelle gör mer än bara projektutveckling. Företaget bygger också vindkraftsparker och ansvarar för att driva dem under hela deras livscykel.

Med andra ord förvaltar Energiequelle de vindkraftsparker som det bygger, även om parkerna vanligtvis säljs till investerare, företag eller pensionsbolag.

– Vi ser till att allt går smidigt och hanterar alla serviceavtal och all fakturering, säger Nils Borstelmann.

I Tyskland har Energiequelle GmbH också beslutat att behålla vissa vindkraftparker i sin ägo.

– I Finland har vi hittills sålt våra projekt, men ägande är definitivt ett alternativ för oss i framtiden.

Det är viktigt för oss att behandla alla rättvist.

Konkurrens om bra områden

Vindkraftparker har byggts i så snabb takt de senaste åren att man redan tävlar om de bästa markområdena.

– Konkurrens är normalt, för oss gäller det att bevisa för markägare att Energiequelle är en god och pålitlig partner, säger Regnell.

Nils Borstelmann säger att företaget alltid har strävat efter att involvera lokalsamhället i sina projekt. Till exempel försöker man anlita lokala föreningar eller företag bland annat för servering i samband med bolagets egna informationsevent.

– Det är viktigt för oss att behandla alla rättvist, att verka öppet och ärligt och att inte lova för mycket.

Tore Regnell tillägger att det också är viktigt att ha ett gott samarbete med kommunala tjänstemän ända från början av ett projekt. Detta gör planerings- och tillståndsprocesserna smidigare.

Då kan man optimera utvecklingen av vindkraftparkerna och så mycket som möjligt gynna lokala företagare involverade i infrastruktur, transport eller underhåll.

 

LÄS OCKSÅ:

Kaskö hamn bygger ut lagerområde för vindkraftsdelar – Planerar för miljoninvesteringar när kartongfabrik får grönt ljus

Lämna ett svar