Ekeri satsar på energieffektivitetsavtal – ”Det är en naturlig fortsättning på Ekeris hållbarhetsarbete”

Daniel Asplund. Ekeri
Daniel Asplund.

Ekeri har ingått ett energieffektivitetsavtal. ”Vi vill vara med i det globala talkot och skapa en hållbar framtid”, säger kvalitetschefen Daniel Asplund.

Frivilliga energieffektivitetsavtal är en metod som staten tillsammans med näringslivet och kommunerna använder. Poängen med avtalen är att på frivillig väg öka energieffektiviteten och därmed klara av Finlands internationella förpliktelser.

Ekeri vill vara med och bidra och har för drygt ett år sedan ingått ett energieffektivitetsavtal. Ekeris Daniel Asplund ser det som en naturlig fortsättning på företagets hållbarhetsarbete.

– Redan 2007 gick vi över till uppvärmning med flis och vi har genom åren helt och hållet övergått till användning av grön el, säger Daniel Asplund, Ekeris Quality and After Sales Manager.

Hållbarhetstänkande redan i produkterna

Ekeri är specialister på att tillverka släpvagnar, trailers och bilskåp med öppningsbar sida.

– Vi har en nisch som stöder hållbarhet och satsar på bra kvalitet på produkterna, säger Daniel Asplund.

Företagets lösningar stöder även cirkulärt tänkande. Ett exempel på det är hyrverksamhet, det vill säga att kunderna kan hyra släp och lämna tillbaka dem när de inte behövs längre.

Miljöarbetet handlar om konkreta saker

Daniel Asplund tar de öppningsbara sidorna på bilskåpen som ett konkret exempel på företagets hållbarhetstänkande. Han säger att den flexibla produkten minskar tomkörningen i trafiken samtidigt som den ökar åkeriernas lönsamhet.

Den öppningsbara sidan gör det smidigt att lasta även breda saker, vilket gör det lättare att hitta returlaster.

– Vilket i sin tur minimerar tomkörningen, säger Daniel Asplund.

Lika viktigt är också att mellanstopp för att fylla på eller leverera gods på resan blir smidigare. Den öppningsbara sidan gör att pusslet att fylla och tömma bilen blir lättare när det inte är lika viktigt i vilken ordning bilen lastas.

Minskad energianvändning målet

Med energieffektivitetsavtalet som grund utvecklar varje företag som ingått avtalet åtgärdsprogram för att minimera sin energianvändning och därmed minska energiförbrukningens koldioxidutsläpp.

De företag som ingår avtalet förbinder sig att arbeta kontinuerligt med energieffektivering och ökad användning av förnybara energikällor.

Företagen måste kartlägga sina möjligheter till effektivering och organisera personalutbildning, inköpsprocesser och annat arbete så att avtalets klimatmål understöds. Avtalet följs upp genom att företagen årligen redovisar sin energiförbrukning, vilka åtgärder de vidtagit och energieffektiveringens framåtskridande.

– Energibesparingar blir win-win både för miljön och för företaget som kan spara pengar, säger Daniel Asplund.

Ekeri

Vill ta ansvar

Ekeri är i och med energieffektivitetsavtalet redo att ta ett ännu större ansvar för att arbeta enligt de finländska och de internationella målsättningarna.

Vid ingången av avtalet uppges ett vägledande kvantitativt mål för energibesparing. Avtalets målsättning för 2025 är att de anslutna företagen ska minska sin energianvändning med 7,5 procent.

– För att uppnå dessa målsättningar kommer Ekeri att arbeta ännu mera med att minska värmeförluster från fastigheter och ventilation med hjälp av den bästa tillgängliga tekniken, säger Asplund.

Ekeri har cirka 250 anställda i Kållby i Pedersöre. Koncernen i helhet sysselsätter därtill kring 50 personer varav 10 i ett dotterbolag i Karleby och resten i dotterbolag i Sverige och i Norge.

 

LÄS OCKSÅ:

Närko publicerar hållbarhetsrapport – Företagsgruppen bjuder på insyn i miljö- och samhällspåverkan

“Ingen kan gömma sig för hållbariseringen” – Sustainable Branding Days sätter fokus på megatrender

Lämna ett svar