Närko publicerar hållbarhetsrapport – Företagsgruppen bjuder på insyn i miljö- och samhällspåverkan

Ann-Cathrine Lassas, Mikael Louhi, Nicklas Pärus. Närko Group.
Ann-Cathrine Lassas, Mikael Louhi, Nicklas Pärus.

Närko Group ser samhällsansvar och hållbarhet som viktiga värdefrågor. Företagsgruppen, som nu har en rekordstor orderstock för fabriken i Närpes, har valt att frivilligt skapa och offentliggöra en hållbarhetsrapport.

Miljö- och hållbarhetstänkande har länge utgjort naturliga delar av Närko Groups och dess dotterbolags verksamhet. I över 20 år har företagsgruppen internt följt med och rapporterat olika typer av miljöpåverkan.

Närko vill nu ta arbetet steget längre och göra det offentligt. Företagsgruppen omfattas inte av officiella hållbarhetsrapporteringsdirektiv men har ändå frivilligt valt att göra en hållbarhetsrapport.

– Vi vill gärna berätta om vårt hållbarhetsarbete och förhoppningsvis till och med inspirera andra, säger Mikael Louhi, vd för Närko Group.

Koncernchef Louhi säger också att det kanske är extra viktigt för dem att vara öppna och ta sitt ansvar eftersom de är en betydande arbetsgivare på en mindre ort.

– I Närpes lever vi i symbios med närmiljön, säger Mikael Louhi.

Vi vill gärna berätta om vårt hållbarhetsarbete.

Klimatavtrycket uträknat

Den nya hållbarhetsrapporten finns tillgänglig i sin helhet på svenska och finska på Närkos webbplats.

Ann-Cathrine Lassas, ansvarig för kvalitet, miljö och arbetarskydd på Närko Group, säger att frågorna som tas upp i rapporten är viktiga både ur ett lokalt, ett samhälleligt och ett globalt perspektiv.

– I rapporten blir det också första gången vi direkt räknar ut vårt klimatavtryck, både Scope 1 och Scope 2, säger Ann-Cathrine Lassas.

De grundläggande frågorna som kalkylerna bygger på är däremot inte nya för Närko. Till exempel  har företaget och företagsgruppen i tiotals år jobbat hårt med att effektivera och minska elförbrukningen och materialsvinnet.

Mera än miljö

Ann-Cathrine Lassas lyfter fram att den nya hållbarhetsrapporten innefattar mycket mera än miljöfrågor. Rapporten behandlar till exempel etiska aspekter och företagets samhällspåverkan.

Arbetsgemenskap och säkerhet har alltid varit prioriterade frågor för Närko. Sjukfrånvaron på företaget är relativt låg, vilket tyder på att arbetet lyckas.

Närko Group och dess dotterbolag har också länge haft en internationell prägel och på sina egna sätt bidragit till integration. Bland de egna anställda finns för tillfället åtta olika nationaliteter representerade.

Nicklas Pärus, Ann-Cathrine Lassas, Mikael Louhi. Närko Group.
Nicklas Pärus, Ann-Cathrine Lassas, Mikael Louhi.

Mycket gjort, mycket på gång

Genom åren har Närko Group och dess dotterföretag redan genomfört många åtgärder för ökad hållbarhet. Fossila energikällor har bytts ut mot hållbarare alternativ och fjärrvärme, belysning har uppdaterats till led och grön el köps fortlöpande in, bara för att nämna några åtgärder.

Hållbarhetsarbetet pågår ändå hela tiden. Bland de planerade åtgärderna nu finns till exempel att installera solceller och förbättra värmeväxlingen på ventilationssystem.

Rekordstor orderstock

Närko Group och dess dotterföretag har tydliga ambitioner att fortsätta växa. Fjolåret var ett tillväxtår och målet är att det pågående året också blir det.

Närko räknas redan nu till en av Nordens ledande tillverkare av släpvagnar och påbyggnader. Förutsättningarna för tillväxt finns där, orderstocken för Närpesfabriken är till och med rekordstor.

– Det finns tillväxtmöjligheter i hela vårt sortiment, säger Nicklas Pärus, vd för Närko.

Som bäst har Närko Group och dess dotterbolag närmare 250 anställda. Närko Group och flera av deras dotterbolag har fortlöpande rekryteringar på gång. I skrivande stund söks allt från elmontörer till tjänstemän på inköpssidan.

 

LÄS OCKSÅ:

Närko inne i tillväxtfas – Inom koncernen genomförs investeringsprogram i miljonklass

 

Lämna ett svar