Ekeri tar nästa steg på hållbarhetsresan – Utvecklar samarbetet med leverantörer

Nina Hjulfors, Daniel Asplund.
Nina Hjulfors, Daniel Asplund.

Ekeris egen produktion är redan klimatneutral. Nu sätter företaget i nästa växel även när det gäller samarbetet med leverantörer.

Ekeri är specialister på att tillverka släpvagnar, trailers och bilskåp med öppningsbar sida. Det österbottniska företaget har även jobbat hårt med att skapa en hållbar produktion.

– Ekeri vill ha en hållbar affärsverksamhet samtidigt som våra kunder också kräver det, säger Daniel Asplund, Sustainability and After Sales Manager vid Ekeri.

Viktig milstolpe nådd

Daniel Asplund. Ekeri
Daniel Asplund.

Ekeris långsiktiga hållbarhetsarbete har redan lett till att den egna produktionen är klimatneutral, vilket var en milstolpe i sig. Företaget har räknat ut och sett över både direkta och indirekta utsläpp, inom det så kallade Scope 1 och Scope 2.

Scope 1 handlar om direkta utsläpp från de källor Ekeri själva förfogar över, till exempel den egna produktionen och fordonsanvändningen. Till Scope 2 räknas även de indirekta utsläpp som uppstår vid tillverkning av inköpt energi.

– Nu är det dags för nästa steg, hållbarhetsarbetet slutar aldrig, om inte den dagen då planeten är räddad kommer förstås, men även då måste arbetet fortgå, säger Daniel Asplund.

Scope 3 nästa steg

Ekeris nya utmaning blir att beräkna och utvärdera sina utsläpp inom Scope 3. Det här området omfattar alla övriga utsläpp som uppkommer vid tillverkning av inköpt material, produktanvändning, avfallshantering, affärsresor, transporter och områden utanför den egna organisationen.

Leverantörer i nyckelroll

För att kunna beräkna och minska sina utsläpp inom Scope 3 måste även Ekeris leverantörer involveras i jobbet. Många av leverantörerna har redan jobbat länge med sina egna hållbarhetsfrågor medan andra befinner sig i startgroparna.

– Vårt första jobb blir att kommunicera våra mål, vår policy och den riktning vi har, så kan vi sedan bygga vidare på samarbetet tillsammans, säger Daniel Asplund.

Vårt första jobb blir att kommunicera våra mål.

Egen personal utbildas

Ekeris nya målsättningar medför också ett vidare arbete med hållbarhetsfrågor inom den egna organisationen. Flera interna utbildningar och informationstillfällen har genomförts för att även personalen ska vara underrättade om de långsiktiga målsättningarna, samt för att öka förståelsen för allas ansvar och påverkan.

– Vi kommer i högre grad beakta hållbarhetsfrågorna i våra inköpsutbildningar för att kunna jobba för mera hållbara inköp och bättre kunna följa upp hur våra leverantörer arbetar med hållbarhet, säger Nina Hjulfors, Procurement Manager vid Ekeri.

 

LÄS OCKSÅ:

Ekeri satsar på energieffektivitetsavtal – ”Det är en naturlig fortsättning på Ekeris hållbarhetsarbete”

Lämna ett svar