Danske Bank vill växa både lokalt och nationellt – Fokus på kundupplevelser och tillväxt gäller

Henna-Mareena Alanko, Jens Wiklund, Roy Skog.
Henna-Mareena Alanko, Jens Wiklund, Roy Skog.

Vasabördige Jens Wiklund leder Danske Bank i Finland med ny strategi. ”Rådgivning och hållbar utveckling tillhör prioriterade områden även lokalt och regionalt”, säger Roy Skog och Henna-Mareena Alanko.

Danske Bank har i år gått in i en ny strategiperiod. Jens Wiklund, ny på posten som landschef för verksamheten i Finland, säger att riktningen framåt är tydlig. Fokus ligger på fyra nyckelområden, så kallade byggstenar, där banken kommer att göra skillnad för sina kunder.

– Den röda tråden för alla byggstenar är kundupplevelser och tillväxt, säger Jens Wiklund, som även innehar posten som ansvarig för privatkundsaffärsverksamheten i Finland.

Rådgivning är viktig

Den första byggstenen för Danske Banks strategi är en förnyad fokus på rådgivningstjänster. Banken jobbar för att kunna ge de bästa råden till sina kunder i alla livsskeden.

– Att ge råd till kunder är kärnan i vad vi gör som bank, och oberoende om det är en studerande som behöver råd, någon som nyss bildat familj och ska köpa ett boende, en startupföretagare eller ett storföretag som tar kontakt ska vi kunna möta dem i deras vardag, säger Jens Wiklund.

Roy Skog och Henna-Mareena Alanko, som jobbar för Danske Bank både lokalt och regionalt, säger att det här märks även i praktiken. Av bankens 19 personer starka personalstyrka, som är kopplade till den lokala verksamheten, är de flesta ute på fältet och jobbar med att träffa kunder.

Digitala satsningar drivs av bankens kunders efterfrågan

Det andra området Danske Bank prioriterar är ökade satsningar på digitala tjänster, där banken redan har en stark startpunkt.

– Vi vill fortsätta stärka våra digitala plattformar och skapa en än mer sammanhängande användarupplevelse för kunderna, som ska kunna hantera sina vardagliga bankbehov och den egna ekonomin bekvämt, snabbt och säkert.

Jens Wiklund förklarar att det finns ett fortsatt behov av fysiska möten men att det gäller att vara tillgänglig för rådgivning i alla kanaler.

– Vi investerar stort även i vår mobilbank, som redan är ett slags digitalt skyltfönster, säger Jens Wiklund.

Hållbarhet i fokus

Henna-Mareena Alanko, Jens Wiklund, Roy Skog, Danske Bank
Henna-Mareena Alanko, Jens Wiklund, Roy Skog.

Danske Bank är en av de största finansiella institutionerna i Norden. Jens Wiklund säger att det innebär att de har både ansvaret och den finansiella förmågan att göra skillnad när kunderna och de samhällen de verkar i går över till en mer hållbar framtid.

Danske Bank jobbar med många storföretag och har under en längre tid byggt upp kompetens när det gäller hållbarhet och grön finansiering. Det här är kunskap som experterna vill dela med sig även till små och medelstora företag.

– Vi ger även ut gröna lån till mindre företag, en fördel med det är att det är frågan om lån som kan ha lite lägre ränta än motsvarande vanliga lån, säger Roy Skog, regionchef på företagssidan.

Hållbarhetsrapporteringen som sådan börjar bli vardag för de större företagen och kraven letar sig neråt till de mindre. Finanssektorn har fått en nyckelroll i EU för att säkerställa finansieringen av en grönare framtid. Danske Bank vill ta sitt ansvar.

– Grön finansiering som sådan finns till viss del också tillgänglig för privatpersoner och bostadsbolag,  som när finansieringen används till att uppfylla vissa angivna kriterier för energieffektivitet, säger Henna-Mareena Alanko, kontorschef på Danske Bank i Vasa.

Enkelt och säkert

Den sista byggstenen handlar om att Danske Banks tjänster ska vara enkla, säkra och trygga att använda.

– En ledstjärna i det jobbet är att bidra till att skapa ekonomisk sinnesro för våra kunder, säger Jens Wiklund.

Jens Wiklund förklarar att pengar eller rikedom inte automatiskt ger lycka men att de anser att ekonomisk sinnesro tillhör alla.

– Vi vill hjälpa våra kunder att skapa sig en egen ekonomi, vara beredda på livets överraskningar genom att spara till sig en buffert och öka sin egen förmögenhet med hjälp av eget boende och sparande.

Henna-Mareena Alanko lyfter fram att Danske Bank har många samarbetspartners som kan göra helhetsupplevelsen ännu bättre. En av dem är Kiinteistömaailma som nyligen öppnat i Vasa igen.

Danske Bank har 1665 anställda i Finland. Koncernen, som har en global närvaro men ett tydligt fokus på Norden, sysselsätter totalt över 20 000 anställda.

 

LÄS OCKSÅ:

Danske Bank näkee jatkuvaa kiinnostusta investointeihin Pohjanmaalla – ”Olemme muuta Suomea paremmassa asennossa”

Lämna ett svar