Banken och försäkringsbolaget hörnstenar i det österbottniska samhället

Tapio Mäkelä, Fredrik Björk.

På ena sidan Handelsesplanaden i Vasa ligger LokalTapiola Österbotten. På andra sidan gatan hittas Kvevlax Sparbanks kontor. De lokalt starka aktörerna samarbetar också inne i fastigheterna.

När en bankkund kommer och frågar efter ett billån behöver han eller hon sannolikt en bilförsäkring i något skede. Ungefär så ser logiken ut bakom samarbetet mellan Kvevlax Sparbank och LokalTapiola Österbotten.

– Fast det är bredare än så, för billånet kan lika väl vara ett bostadslån eller ett företagslån till exempel, säger Fredrik Björk, som tillträder som vd för Kvevlax Sparbank, från och med den 1 maj.

Tapio Mäkelä, Fredrik Björk.

Rent konkret betyder samarbetet till exempel att Kvevlax Sparbanks personal kan fråga en kund om det är okej att någon från LokalTapiola Österbotten tar kontakt, i fall de tror att kunden kunde vinna på det. Samma sak gäller även andra vägen, alltså att försäkringsbolagets representanter kan fråga om det är okej att banken tar kontakt med deras kunder när de ser ett tydligt behov.

Helheten avgör

Försäkringsbolag och banker har många kompletterande produkter och tjänster. Fredrik Björk säger att det gäller att se till helheten, vad kunden behöver och kan vinna på.

Tapio Mäkelä, affärsverksamhetsdiretör på LokalTapiola Österbotten, instämmer. Han framhåller smidigheten, att det är viktigt att kunna lösa kundernas problem oberoende vilka de är.

– För kunden måste det vara så lätt som bara möjligt, säger Tapio Mäkelä.

Både lokalt och nationellt

Samarbetet mellan Sparbanksgruppen och försäkringsbolaget LokalTapiola finns både på en nationell och en lokal nivå. Tapio Mäkelä säger att de förstås lokalt och regionalt vill vara bäst i klassen.

– Vi har alla förutsättningar till det, här i Vasa ligger till och med kontoren på varsin sida om gatan, säger Mäkelä.

Alltid konfidentiellt

Både banker och försäkringsbolag har stränga regler om konfidentialitet och sekretess. I det här fallet innebär det till exempel konkret att tjänstemännen på båda sidorna av gatan alltid kommer att fråga kunden först innan de ger en vink till grannen att ta kontakt.

– Fast det händer sällan att någon skulle säga nej till det, problemet är snarare att det är vi som glömmer bort att erbjuda det, säger Björk.

– Vi är alla så insatta i våra egna system och produkter att det är lätt att glömma bort helheten, säger han.

Just helhetstänkandet gör att det inte är någon skillnad på om det är en privatperson, ett företag eller kanske en idrottsförening som behöver hjälp.

Om det gäller liknande produkter?

Både försäkringsbolag och banker är starka när det gäller vissa typer av placeringsprodukter. I sådana fall skickar man inte vidare kunderna utan tar hand om dem inom huset.

– Fast om det är någon specifik produkt som efterfrågas, och vi vet att grannen har det, så hjälper vi kunderna att hitta rätt i alla fall, säger Björk.

När det gäller företagsfinansiering har både banken och försäkringsbolaget, via till exempel samarbete med Fundu, lösningar att erbjuda.

– Det är viktigt både för banken och försäkringsbolaget att pengar är i omlopp, säger Fredrik Björk.

Det är viktigt både för banken och försäkringsbolaget att pengar är i omlopp.

I vissa fall kan bolagen också samarbeta för att dela på riskerna.

Tapio Mäkelä säger att det alltid gäller att fånga bollen snabbt. Senast inom 24 timmar borde någon ha tagit kontakt om kunden har ett tydligt behov.

– Snabbhet skapar förtroende, säger Tapio Mäkelä.

Starka aktörer lokalt

Både Kvevlax Sparbank och LokalTapiola Österbotten har presterat bra under coronakrisen. Tapio Mäkelä säger att det under krisen blev tydligt hur viktigt det är med lokala aktörer som ger trygghet.

– Fast det är klart att koncepten också måste vara i skick och produkterna konkurrenskraftiga, säger han.

Tillgängligheten är A och O, säger både Mäkelä och Björk. Att digitala tjänster fungerar är ett måste. Att få ett namn, nummer och gärna ansikte på den man betjänas av uppskattas. Att det faktiskt finns kontor med personal att besöka är viktigt.

– När det är svårare och större saker vill många gärna träffas ansikte mot ansikte, och det kan vi också erbjuda, säger Mäkelä.

– Vi träffar gärna kunderna eftersom det då är lättare att få förtroende och undvika missförstånd, säger han.

LÄS OCKSÅ:

LokalTapiola vände fjolåret till ett rekordår – Stor renovering också genomförd

Lämna ett svar