VVS & Värmeteknik Vasa antar ny skepnad – Acosta Group föds med stora tillväxtmål

En ny starkare och bredare aktör inom husteknik föds som bäst i Österbotten. Både företagsköp och nyanställningar i sikte.

Acosta Group är en ny koncern med stora tillväxtplaner. Det snabbt växande företaget VVS & Värmeteknik Vasa Ab ingår sedan december i den nya helheten.

Benny Mörk, tidigare vd för VVS & Värmeteknik Vasa och numera vd för Acosta, säger att den främsta orsaken till omstruktureringen är att de vill växa och bredda sina tjänster för att kunna erbjuda helhetslösningar inom husteknik.

– När alla pusselbitar är på plats får kunderna allt från ett och samma ställe, det vill säga VVS, kylteknik, elinstallationer samt VVSE-planering, säger Benny Mörk.

Helheten i sikte

Koncernen byggs, förutom VVS & Värmeteknik Vasa, upp av moderbolaget Acosta samt det nybildade företaget Kylmätekniikka Vaasa Ab. Under årets lopp breddas verksamheten och tjänsterna ytterligare med elinstallationer och VVSE-planering.

Målet med hela den nya företagsstrukturen är att utvecklas till en helhetsleverantör inom husteknik.

Breddar gärna basen med företagsköp

Inom företaget finns sedan tidigare mycket expertkunskap inom VVS och kylteknik, men för att kunna erbjuda mera täckande helhetslösningar krävs fler ben att stå på.

– Vi är i grund och botten VVS:are och för att växa måste vi få in fler nyckelpersoner, framför allt sådana som är kunniga på el och planering, säger Mörk.

Med en annorlunda företagsstruktur går det lättare att erbjuda andelar i nya bolag, menar han.

– På elsidan är vi intresserade av att köpa en befintlig verksamhet för att få det att rulla, säger Mörk.

På elsidan är vi intresserade av att köpa en befintlig verksamhet.

– Vad gäller VVSE-planeringen är vi öppna för att antingen köpa, eller anställa en VVS-planerare för att driva verksamheten.

Den nya koncernen har redan förhandlingar på gång med företag och personer inom olika delområden.

Att bolaget ofta kommer i mål med sina förhandlingar kan kanske illustreras av att VVS & Värmeteknik redan har en fusion och fyra företagsköp bakom sig.

Lediga jobb finns

Acostas växande verksamhet kräver fler yrkeskunniga medarbetare. Koncernen och dess företag är intresserade av personer med kompetens inom något av husteknikens alla områden.

Målet är att inom fem år ha dubbelt så många anställda som idag.

– Vi söker kontinuerligt folk och rekryteringen sker fortlöpande under året, säger Mörk.

Förutom VVS-montörer är bolagsgruppen för tillfället i behov av bland annat kylservicetekniker och VVS-planerare. Praktik och läroavtalsutbildning är de också öppna för.

– De som är intresserade kan ta kontakt med mig eller Sebastian antingen via telefon eller mejl, säger Mörk.

Sebastian är Sebastian Österblad som tar över Mörks tidigare jobb som vd för VVS & Värmeteknik. Områdesmässigt har bolaget hittills hållit sig till Vasa, Korsholm och Malax-området, men nu öppnar man också upp för en geografisk expansion.

 

LÄS OCKSÅ:

VVS & Värmeteknik Vasa Ab köper annat Vasaföretag – Stärker sin position som expert på kylservice

Vastaa