Sparal gör sin största investering någonsin – Vasaföretaget växer kraftigt

Mikael Sparf.

Sparal bygger upp muskler för att åta sig fler, större och svårare rivningsprojekt. Investeringen som nu gjorts är den största i företagets historia.

Sparal har investerat i en ny rivningsmaskin, en Kobelco SK550DLC. Maskinen väger 67 ton och har en räckvidd uppåt 29 meter.

Den nya maskinen utrustas med olika typer av verktyg och kan därefter utföra väldigt krävande rivningsuppdrag.

– Den kan till exempel klippa sönder i stort sett alla betongkonstruktioner som finns i Finland, inklusive broar, säger Mikael Sparf, vd för Sparal.

Det tyngsta verktyget som ska kopplas till maskinen väger cirka 5,5 ton. Skopan på bilden ovan, bakom Mikael Sparf, ger en fingervisning om hur stora verktyg det är frågan om.

Den kan klippa sönder i stort sett alla betongkonstruktioner som finns i Finland.

Riva skola första uppdraget

Det första jobbet för rivningsmaskinen, som tillverkats i Japan, blir att riva en skola i Esbo. Efter det väntar bland annat ett uppdrag i Ähtäri.

För Sparal är förväntningarna på maskinen stora. Med verktyg och allt inräknat blir det företagets största satsning någonsin, en investering på nästan 1,5 miljoner euro.

– Vi investerar också med tanke på den goda utvecklingen i Vasaregionen och hoppas få användning för rivningsmaskinen även här, säger Mikael Sparf.

Inget rivningsjobb det andra likt

Mikael Sparf Sparal Vasa
Mikael Sparf.

Så gott som all verksamhet Sparal har berör rivning och återvinning på olika sätt. Bland bolagets specialkompetens finns till exempel asbestsanering och diamantsågning.

Mikael Sparf berättar att varje projekt är unikt och att det också är en del av charmen i branschen. Han säger att det inte finns några handböcker som går att följa.

– Det är inte ovanligt att kunden pekar på ett hus och säger det ska rivas, fixar ni det?

Innan rivningsjobbet kan börja är det upp till Sparals experter att göra efterforskningar, ta reda på hur byggnaden är uppbyggd och skapa en plan för hur den kan rivas.

Återvinning dagens melodi

Mikael Sparf säger att modern rivning handlar mycket om återvinning. Ju mera och ju tidigare i ett projekt det går att tillvarata saker desto billigare och bättre blir slutresultatet.

Typiska projekt för företaget just nu att ta itu med är gamla 3-våningshöghus och egnahemshus med mögelskador. Kunder är till exempel staten, kommuner, byggföretag och privatpersoner.

Växer kraftigt

Sparals huvudkontor och bas ligger i Vasa, i Sunnanvik, därifrån verksamheten styrs och koordineras. Företaget har växt kraftigt och hade närmare 10 miljoner euro i omsättning under verksamhetsåret som slutade i maj.

Mikael Sparf säger att största delen av pengarna som kommer in återinvesteras. Sparal satsar fortlöpande hårt på utrustning, maskiner och utveckling av verksamhet för att kunna hålla sig kvar i framkant.

Sparal har cirka 50 arbetstagare utspridda över stora delar av Finland. Därtill sysselsätter företaget många underleverantörer samt inhyrd personal.

LÄS OCKSÅ:

Mikko Ranta: ”Maailma ei toimi suoraviivaisesti, vaikka tieteessä näin oletetaan”

Vastaa