Månadens läsarutmaning handlar om klimatansvar – Hur få österbottniska företag att agera nu

LYKKAN skylt i naturmiljö

Klimatansvaret vilar på oss alla. Det österbottniska företaget LYKKAN har utvecklat tjänster för att utreda klimatavtryck och erbjuder även lokal klimatkompensation.

LYKKAN är ett österbottniskt företag som bland annat erbjuder lokal klimatkompensation. Företaget räknar ut klimatavtrycket hos företag och produkter samt erbjuder olika metoder att kompensera för utsläppen genom att utnyttja finländska åkrar.

Kristian Bengts, styrelseordförande, säger att LYKKAN hjälper sina kundföretag att se över sin verksamhet, utreda vilket klimatspår den har och fundera ut en vettig kompensationsplan.

– Det finns tydliga utmaningar med klimatet, vi tycker det är vårt allas ansvar att dra sitt strå till stacken, säger Kristian Bengts.

Så funkar det

Klimatkompenseringen som LYKKAN erbjuder handlar till exempel om att se till att finländska odlare förändrar sina jordbearbetningsmetoder så marken binder mera kol.

Arbetet innebär till exempel att åkrarna hålls gröna en längre tid, vilket är bra både för miljön och för jordhälsan. Åkerkanterna tas i bruk och blir färggranna och blommande, vilket är viktigt för pollinerare och fåglar.

Kolbindande odling, modern teknik, kunskap och utrustning kombineras för att få till stånd jordbruk som producerar mat på ett effektivt sätt och samtidigt bidrar med klimatnytta.

Inte bara en miljöfråga

Förutom klimat- och miljömässiga fördelar kan det finnas ekonomiska orsaker för företag att tag i saken.

– Imagemässigt kan det vara en stor grej för att locka kunder eller för att skilja sig från konkurrenterna, säger Kristian Bengts.

– Miljökraven för att göra business över huvud taget ökar också och speciellt för att ta hem upphandlingar, säger han.

Miljökraven för att göra business över huvud taget ökar.

Varför just med LYKKAN

Fördelar med LYKKANS tjänster är att det hela görs lokalt baserat på vetenskapliga metoder. Tillvägagångssättet stöder även den lokala landsbygden och dess infrastruktur.

Kristian Bengts säger att det är enkelt att komma igång med LYKKANs tjänster, att det bara är att kontakta dem. På webbplatsen www.lykkan.fi hittas kontaktuppgifter.

Tillsammans med kundföretaget funderar man sedan på vilka målsättningar som kunde vara vettiga och vilka åtgärder som är rimliga med tanke på verksamhetens art.

LYKKAN kan räkna ut fotavtrycket och komma med förslag om vad som kan göras. Förutom kolbindning har företaget tjänster att erbjuda som ökar mångfalden i naturen. Vetenskapligt går det att beräkna mångfald, till exempel genom att räkna antalet insekter på ett visst område.

Uppstartsföretaget LYKKAN har redan sina första pilotkunder och potentialen är enorm.

”Bra idé, knepigt läge”

Responsen LYKKAN har fått på sina tjänster och sin verksamhet har varit övergripande positiv, säger Kristian Bengts. De flesta är överens om att det är en bra lösning och att det finns problem som borde åtgärdas.

En utmaning är att en del företag och företagare säger att de just nu har en ekonomiskt svår situation och ett utmanande läge. De säger att de vill och borde ta tag i saken men att de först måste rida ut den pågående stormen.

Tyvärr är det inom företagande i dag ändå storm efter storm som gäller, allt från finanskriser, till covid-19 och energiutmaningar. Miljön kan inte vänta hur länge som helst.

Månadens läsarutmaning blir därför denna, hur få österbottniska företag att öppna upp ögonen för lokal klimatkompensering?

Läsaren som kommer med det bästa förslaget vinner en ängskalkon, djupfryst eller rökt. En ängskalkon är en kalkon som fått leva sitt liv på grönbete. Ängskalkonen kommer från Hemmanet i Övermark.

Huom! Otamme mielellämme vastaan ehdotuksia myös suomeksi tai englanniksi.

Har ert företag eller er organisation något ni vill få feedback på? Kontakta peter.stolpe@vaasainsider.fi, så kanske ni också kan utmana världens smartaste läsare.

 

LÄS MER OM FÖRETAGET BAKOM UTMANINGEN:

LYKKAN erbjuder lokal klimatkompensering – Österbottniskt företag utvecklar egna verifierbara metoder

Vastaa