GRIT Governance hjälper andra aktörer i finansbranschen – Kraftigt ökat intresse för att starta fonder

Mathias Österberg.

GRIT Governance, med lejonparten av sin verksamhet i Vasa, har varit med om att starta femton olika fonder. Intresset för att med GRIT:s hjälp starta egna fonder har ökat kraftigt.

Mathias Österberg är fysiker. Han var på väg till CERN, för att bli kärnfysiker, innan han ramlade in i ett annat, lika intressant, svart hål. En spontan diskussion om hur standardavvikelser används i finansvärlden öppnade hans ögon.

– Jag var redan bekväm med siffror, och stora siffror, och genom den diskussionen öppnade sig en annan spännande värld, säger Österberg.

Mathias Österberg är nu vd för GRIT Governance, med huvudverksamhet i Vasa. Företaget och dess dotterbolag erbjuder tjänster till andra företag i finansbranschen.

Spetskompetens inom finansparagrafer

Under GRIT Governances paraply hittas både GRIT Fund Management Company och Estlander & Partners. Inom koncernen finns därmed specialkompetens om finansbranschen och speciellt regelverken som berör den.

– Det finns ett massivt regelverk och det är nästan omöjligt för nya aktörer att ta sig an det på egen hand, eller i alla fall är risken stor att man snabbt ger upp om man inte får hjälp, säger Österberg.

Det finns ett massivt regelverk och det är nästan omöjligt för nya aktörer att ta sig an det på egen hand.

Intresset för att starta fonder stort

GRIT Governance ser en kraftig tillväxt på fondsidan. Fonderna som bolaget varit med om att starta är av olika sorter och storlekar, en del tar emot små investeringar från privatpersoner medan andra riktar sig till större placerare.

Mathias Österberg.

GRIT marknadsför inte själva fonderna, utan är en neutral och självständig tjänsteleverantör. En typisk kund för dem är någon känd aktör inom finansbranschen, kanske ett försäkringsbolag eller en mindre förvaltare, som söker tillväxt men vill koncentrera sig på det som de är bäst på.

– Paragrafer, rutiner och regelefterlevnad är en naturlig del av vår verksamhet, säger Österberg.

Kraftig efterfrågan

GRIT Fund Management Company har under sin livstid hjälpt till att starta upp femton fonder. Verksamheten har växt stadigt och sedan årsskiftet har bolaget sett en exceptionell ökning i antalet samarbetspartners som vill starta egna fonder.

I år har bolaget redan varit med om att starta två nya fonder. Innan hela året är över förväntar sig bolaget ha medverkat till att totalt åtta stycken nya fonder har skapats.

Nordisk export

GRIT är starka i Finland och på den nordiska marknaden. Bland fonderna som skapats finns till exempel en svensk småbolagsfond som startats i samarbete med en svensk investeringsbank.

Ett annat exempel är en artificiell intelligensfond som startats tillsammans med en dansk aktör. Den fonden är inte en artificiell intelligensfond på grund av vart den satsar utan på grund av hur den gör det.

Mathias Österberg.

Fonden köper och säljer futurer i aktieindex på egen hand, utifrån beslut som baserar sig på till exempel automatisk igenkänning av mönster.

– Datorn gör själv snabba beslut om att köpa eller sälja, inom de ramar som vi angett, säger Österberg.

Det mesta sker i Vasa

GRIT Governance sysselsätter fjorton personer. Koncernen har kontor i Vasa och i Helsingfors.

Lejonparten av verksamheten är koncentrerad till Vasa medan det främst är försäljning som sker i Helsingfors.

LÄS OCKSÅ:

Johanna Liinamaa: ”Megatrender, hållbarhet och ekosystem – vi är redo!”

 

Vastaa