Företagarna i Finland: ”När ekonomin är knapp är det bra att utnyttja alla förmåner”

FÖRETAGARNA I FINLAND INFORMERAR

Företagarna i Finlands webbplats kan du läsa mera om varför det lönar sig att bli medlem.

I Österbotten heter FIF:s regionala företagarorganisation Kust-Österbottens Företagare.

Samarbetsförmåner och chans att utveckla sig själv och sitt företag är några av förmånerna som företagarorganisationerna inom Företagarna i Finland erbjuder.

Har man någon nytta av att höra till Företagarna? Den frågan får Nylands Företagare ibland, som här får ge sitt eget svar på frågan.

– Den viktigaste fördelen är att Företagarna bevakar företagarnas intressen. Tänk på situationen om Företagarna inte fanns, svarar Nylands Företagare.

Men får man några direkta ekonomiska fördelar, kanske frågaren undrar. Det får man också.

Samarbetsförmåner ger inbesparingar

Medlemskapet i Företagarna ger stora ekonomiska fördelar genom samarbete. Förmånerna omfattar många olika tjänster och produkter som behövs i företagsverksamheten. Dessutom har Företagarna förhandlat fram förmåner som ger inbesparingar i vardagen eller stöder företagaren i utvecklingen av sig själv och sitt företag.

Fennia har med sin gedigna erfarenhet skapat försäkringar för småföretagare som Företagarna i Finland har förhandlat fram. Specialförmånerna erbjuder trygghet till skäligt pris för både företagaren och affärsverksamheten, något som är särskilt viktigt för småföretagare som inte har en så stor ekonomisk buffert.

Avtal med teknologileverantörer, bland annat Elisas snabba förbindelser och IT-stöd samt hostingtjänster, ger inbesparingar och möjliggör effektivt arbete. Med bra verktyg frigörs tid och resurser för andra investeringar.

Med K-medlemsförmånen får du 5-10 % rabatt på det breda sortimentet i utvalda affärer i K-gruppen. Nestes bränsleförmåner och andraenergiförmåner ger små men återkommande inbesparingar. Sammanlagt kan förmånerna lätt vara värda hundratals euro.

Rabatter på banktjänster, hotellövernattningar, båtresor och mycket annat är bra att kolla upp. Många av Företagarnas lokalföreningar förhandlar fram egna lokala förmåner. Det kan vara exempelvis rabatter på lokala tjänster och specialerbjudanden på evenemang.

Företagsverksamheten är avgörande

I utvecklingen av företaget kan kostnadsfria kurser och evenemang ge betydande ekonomiska fördelar. De kan ha en avgörande effekt på affärsverksamheten. Färdiga avtals- och blankettmallar är värda både tid och pengar. Som medlem i Företagarna har du också tillgång till Företagarnas i Finlands rådgivningstjänst som ofta kan vara guld värd. Basrådgivningen är kostnadsfri för medlemsföretagare.

De ekonomiska förmåner som Företagarna och de regionala företagarorganisationernas samarbetspartner erbjuder kan vara av stor betydelse för företagaren. De ger inte bara omedelbara inbesparingar, utan främjar också utvecklandet av företagsverksamheten.

Dra nytta av alla förmåner!

Texten är skriven av Nylands Företagare. I Österbotten heter FIF:s regionala företagarorganisation Kust-Österbottens Företagare.

 

LÄS OCKSÅ:

Företagarna i Finland: Fem tips till dig som är intresserad av att köpa ett företag

Vastaa