Vaasalainen Starsview tarjoaa drooneja palveluna – Multitronic Pron uusi tytäryhtiö tekee tiedonkeruusta tehokkaampaa

Multitronic Pro, Robert Granholm, Starsview, Toni Hannuksela, drönare
Robert Granholm, Toni Hannuksela.

Hyödyntämällä drooneja erilaisissa tarkastus- ja valvontatehtävissä voidaan moni asia tehdä tehokkaammin. Yksittäisillä yrityksillä ei kuitenkaan välttämättä ole resursseja hankkia omaa laitteistoa, kouluttaa henkilökuntaa saati pysyä mukana alan kehityksessä. ”Soitto meille ja me hoidamme homman”, lupaa Starsview’n uusi toimitusjohtaja Toni Hannuksela.

It-yritys Multitronic Pro on jo pitkään myynyt drooneja sekä tarjonnut asiakkaille erilaisia droonien avulla toteutettavia tarkastuspalveluita. Palveluiden osuus myynnistä on kasvanut merkittävästi ja kesällä toiminta erotettiin omaksi tytäryhtiökseen, joka sai nimekseen Starsview.

– Ala tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia ja kehitys on nopeaa, kertoo Multitronic Pron toimitusjohtaja Robert Granholm.

Tärkeää tiedonkeruuta

Starsview’n toiminnan ydintä on tiedonkeruu drooneilla eli miehittämättömillä lentoaluksilla tehtävien tarkastus- ja valvontatoimeksiantojen kautta. Starsview’n ammattilaiset voivat hoitaa kaiken alusta loppuun asti tai heidät voi pyytää apuun, kun yrityksen omaa tietotaitoa alasta halutaan kehittää.

Uuden vaasalaisyrityksen toimitusjohtajaksi valittiin Toni Hannuksela. Hannuksela siirtyi yritykseen OK Perinnästä, jossa hän työskenteli pitkään muun muassa kehityspuolella ja asiakaspäällikkönä.

– Starsview’llä sain unelmatyön, jossa minulla on mahdollisuus yhdistää bisnesalan osaamistani toiseen minulle tärkeään kiinnostuksen kohteeseen, eli drooneihin ja uuteen teknologiaan, hän kertoo.

Starsview, Toni Hannuksela, drönare
Toni Hannuksela.

Teollisuuden apuna

Starsview tarjoaa monentyyppisiä droonipalveluja. Pääasiallisena kohderyhmänä on teollisuus, jossa tarve vaihtelee yksittäisistä kattotarkastuksista kokonaisten laitosten valvontaan.

Suurimman potentiaalin yritys näkee energiasektorissa, jossa mm. tuuli- ja aurinkovoimaloilla sekä sähköverkon toimijoilla on jatkuva tarve erilaisille tarkastuksille.

Tuulivoimaloiden tarkastuksissa voidaan teknologiaa hyödyntämällä saavuttaa merkittäviä säästöjä sekä parantaa työn tehokkuutta ja turvallisuutta. Nimenomaan energiasektorilla palveluille on myös kysyntää – Starsview teki hiljattain kaupat Ruotsiin projektista, joka käsittää 330 tuuliturbiinin tarkastukset.

Toimeksiantajan läsnäoloa ei tarvita

Starsview’n henkilökunnalla ja piloteilla on paitsi droonien lennättämiseen tarvittavat sertifikaatit ja pätevyydet, myös vaadittava koulutus ja tietotaito tuulivoimalan pysäyttämiseen ja käynnistämiseen itsenäisesti. Normaalin kokoisen voimalan perusteellinen tarkastus hoituu droonin avulla yleensä 25 minuutissa, eikä työ vaadi toimeksiantajan oman henkilökunnan läsnäoloa.

Droonin kuvattua kohteet tekoälyllä varustettu ohjelmisto käy kuvat läpi etsien niistä mahdollisia poikkeamia. Tarkastuksesta laadittu raportti toimitetaan suoraan toimittajan omaan huolto-ohjelmistoon.

– Kiinnitämme erityistä huomiota tietoturvallisuuteen ja siinä meillä on koko Multitronic Pron laaja kokemus apunamme, Hannuksela kertoo.

Automaattinen valvonta

Tuulivoimaloihin tehtävissä perusteellisissa tarkastuksissa on Starsview’n ammattilaisen luonnollisesti oltava paikalla kentällä. Uudenlaisen teknologian avulla tietynlaiset drooneilla suoritettavat valvontatyöt onnistuvat kuitenkin myös täysin automaattisesti.

Starsview droonien valvontalaiteEsimerkkinä Hannuksela mainitsee jälleen tuulivoimalat. Kunhan käytettävissä on 220 voltin sähkövirta, voidaan valvonta suurelta osin hoitaa automaattisesti uutta teknologiaa hyödyntäen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Starsview tuo paikalle runsaat 100 kiloa painavan laatikon, joka avautuu ja sulkeutuu itsestään kukan terälehtien tavoin. Laatikko kätkee sisälleen droonin, joka ohjelmoinnin jälkeen pärjää työssä täysin itsenäisesti.

Uudentyyppisen droonin ansiosta toimeksiantajan läsnäoloa ei välttämättä tarvita valvontakohteessa. Myös turvallisuus alueella parantuu, kun fyysisiä tarkastuskäyntejä tarvitaan yhä harvemmin. Drooni on myös ihmistä nopeammin paikalla esimerkiksi ukonilman jälkeen.

Toni Hannuksela, Starsview
Toni Hannuksela esittelee Starsview’n droonien toimintoja.

Mahdollistaa esimerkiksi tehokasta satamavalvontaa

Itse itsensä hoitavista drooneista on valvontatehtävissä useita etuja. Esimerkkinä käyttökohteista voidaan mainita vaikkapa satamat, joissa droonit voivat raportoida jäätilanteesta, seurata saapuvia aluksia tai valvoa lastausalueiden tapahtumia.

Starsview suunnittelee parhaillaan tilaisuutta, jossa yhteistyökumppanit ja muut yrityksen toiminnasta kiinnostuneet voivat tutustua uuteen teknologiaan. Yritys on myös hiljattain avannut verkkosivut, www.starsview.fi, joilta löytyy lisää tietoa Starsview’n palveluista.

 

LUE MYÖS:

Jani Boutellier: ”Näkevät koneet arjen apuna”

Vastaa