Schneider Electric satsar på nytt Vasakontor – ”Smarta fastigheter kräver smarta ägare” är budskapet från industrijätten

Ville Pajukangas, Sirpa Ikola Schneider Electric
Ville Pajukangas, Sirpa Ikola.

Schneider Electric har nyligen samlat koncernens anställda i Vasa till ett enda kontor. Företaget, som är i framkant när det gäller byggnadsteknik och -styrning, lyfter fram betydelsen av långsiktiga och starka fastighetsägare.

Ville Pajukangas Schneider Electric
Ville Pajukangas.

När en ny byggnad skapas är det stort fokus på byggnadsskedet och kostnaderna som är förknippade med det. Ville Pajukangas, Services Director på Schneider Electric, påminner ändå om att majoriteten av kostnaderna som förknippas med byggnaden faktiskt uppstår senare, efter byggskedet.

Långsiktiga kalkyler visar att det bara är 25 procent av kostnaderna som är initiala medan 75 procent uppkommer under byggnadens senare levnadstid.

– Att spara in en tusenlapp i början genom att välja en sämre långsiktig lösning kan bli dyrt, säger Ville Pajukangas.

Kompromisser hela vägen

Ville Pajukangas lyfter fram att det krävs starka och visionära fastighetsägare med ett långsiktigt tänkande för att skapa riktigt moderna och energieffektiva hus.

Pajukangas säger att många börjar med en fin vision men att kompromisser längs hela vägen sedan skapar något som ingen blir nöjd med.

Inbyggt i traditionen

Att planera och bygga en byggnad är en process med många involverade – bland annat arkitekter, planerare och byggare. Alla har sina åsikter om hur saker och ting bäst kunde göras.

– Under hela processen blir det därför ett stort tryck på fastighetsägaren eller -användaren att omforma sina önskemål och acceptera lösningar som är mera traditionella och lättare att förverkliga, säger Pajukangas.

Det blir ett stort tryck på fastighetsägaren att omforma sina önskemål.

Teknologin slutar kommunicera

Väljer fastighetsägaren ändå att kompromissa bort visionen och agera kortsiktigt kan det sluta med att byggnaden utrustas med dåliga tekniska lösningar.

I sammanhanget kan nämnas att byggnadsteknologin utgör en väldigt liten del av slutpriset i byggnaden. Trots det är byggnadstekniken ändå en av de viktigaste delarna, för funkar inte den så funkar ingenting.

– Och gör man för många kompromisser är det stor risk att komponenterna inte kan prata med varandra, säger Pajukangas.

Det uppstår lätt en intressekonflikt mellan små kortsiktiga besparingar nu och långsiktiga större besparingar senare. Konflikten intensifieras av att gryndern, alltså den som bygger byggnaden, kan vara någon som har helt andra intressen än den som senare ska upprätthålla den.

Starka ägare krävs

Ville Pajukangas, Sirpa Ikola Schneider Electric
Ville Pajukangas, Sirpa Ikola.

För att komma åt den här problematiken krävs det starka fastighetsägare som vet vad de vill. Förutom fastighetsägaren kan det ibland också vara en stark och visionär fastighetsanvändare som står på sig.

Ville Pajukangas säger att ett bra lokalt exempel på det här är Wärtsilä Smart Technology Hub, där fastighetsanvändarens starka vilja och innovativa approach syns i slutresultatet.

Andra lokala exempel där Schneider Electric bidragit med sina lösningar är till exempel West Energy, Elisa-stadion, Vilpes energilösningar och VEBIC.

Sirpa Ikola, Schneider Electrics marknadsföringsdirektör, lyfter även fram hållbarhets- och miljöaspekten.

– Byggnader kan vara stora miljöbovar men kan också visa vägen framåt, säger Sirpa Ikola.

Speciellt positivt är att det som är bra för miljön – att optimera energiförbrukning och resurser – ofta är minst lika bra ur ett ekonomiskt perspektiv.

Så hjälper Schneider Electric

Ville Pajukangas, Sirpa Ikola Schneider Electric
Ville Pajukangas, Sirpa Ikola.

Schneider Electric har många olika lösningar att erbjuda när det handlar om byggnadsteknik. Stora områden där deras lösningar kan spara mycket pengar rör till exempel styrningen av värme-, el- och vattensystem.

Ville Pajukangas förklarar att de strävar efter att göra saker på effektivare och smartare sätt. Pajukangas menar till exempel att traditionell byggnadsautomatik på egen hand är för reaktivt.

– Då något går sönder betyder det att kunden redan är drabbad, vilket vi inte vill att ska hända alls, säger han.

Nästa nivå blir då förutseende agerande, med andra ord att man till exempel ser på en grafik och försöker byta ut olika delar i tid, innan de går sönder.

– Det är bättre men räcker inte heller.

Schneider Electrics approach bygger i stället på analytik. Med det menas att man med datorer och experters hjälp analyserar tusentals grafiker och räknar ut precis vad som löns att göra och när det löns att göra det.

Nytt kontor i Vasa

Vamps produkter
Exempel på ett par av VAMPs produkter.

Schneider Electric har cirka 135 000 anställda globalt varav 500 hittas i Finland och 50 av dem i Österbotten. I Vasa är bolaget starkt sedan länge.

I Vasa har koncernens verksamheter varit utspridda på ett par olika enheter men har nu koncentrerats till ett kontor. Företaget ser det som en lokal innovationshub.

Det nya kontoret inhyser även VAMP, ett företag inom koncernen som bland annat utvecklar skyddsreläer.

Showroom byggs upp

Schneider Electric skapade sitt nya kontor för cirka 5 månader sedan i Futura I-huset i Runsor, ett hus de för övrigt också varit med att utveckla lösningar till.

På plats i kontoret byggs som bäst upp ett mindre showroom där man konkret kan se hur en del av Schneider Electrics lösningar fungerar. Via skärmar går det till exempel att följa med förbrukningen av energi på olika fastigheter runt om i världen.

– I Esbo har vi ett större showroom för våra lösningar men också i Vasa kommer kunder och besökare att få en bra inblick i vad vi kan erbjuda, säger Sirpa Ikola.

LÄS OCKSÅ:

Vaasa EnergyWeek slog direkt huvudet på spiken – ”Att tygla klimatförändringen är en ekonomiskt smart investering”

 

Vastaa