Ålandsbankenin tuulivoimatiimi: Huoltovarmuus on tuulivoima-alan vahva liikkeellepaneva voima

Jimmy Forsman, Marjukka Sippola, Juha Känkänen Ålandsbanken
Jimmy Forsman, Marjukka Sippola, Juha Känkänen.

Kolme asiaa osoittavat selvästi, että tuulivoiman merkitys kasvaa edelleen. Myös Ålandsbankenin oma tuulivoimaan keskittynyt erikoissijoitusrahasto tunnistaa alan myötätuulen.

Ålandsbankenin tuulivoimatiimissä ovat mukana tuulivoimarahaston salkunhoitajat Juha Känkänen ja Jimmy Forsman sekä lakijohtaja Marjukka Sippola.

– Alan lainsäädäntö voi olla haastavaa, koska asiat koskevat usein suuria kokonaisuuksia ja pitkiä sopimuksia, Marjukka Sippola sanoo.

Ålandsbankenin kolmikko osallistui mukaan Vaasan EnergyWeekillä, ja Vaasa Insider sai tapahtumassa tilaisuuden haastatella heitä.

Alan lainsäädäntö voi olla haastavaa.

Kolme suurta purjetta

Juha Känkänen, Marjukka Sippola, Jimmy Forsman Ålandsbanken vindkraft
Juha Känkänen, Marjukka Sippola, Jimmy Forsman.

Ålandsbankenin tuulivoima-asiantuntijat mainitsevat kolme tekijää, jotka ohjaavat alaa ja ovat johtaneet tuulivoiman kasvuun.

Ensimmäinen tekijä, josta tuulivoiman kasvu alun perin lähti, oli ympäristönäkökulma, eli vihreät arvot. Monet näkivät ja näkevät edelleenkin tuulivoiman yhtenä ratkaisuna yhteiskunnan fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen.

Arvot ovat tärkeitä, mutta vasta kun myös toinen tekijä – taloudelliset edellytykset – asettui kohdilleen, tuulivoiman kasvu lähti todella vauhtiin.

– Tänä päivänä näemme jo tuulivoiman kilpailukykyisimpänä vaihtoehtona, Jimmy Forsman sanoo.

Kolmas tekijä korostuu

Kolmantena tekijänä on kotimaisten energialähteiden tarjoama huoltovarmuus ja turvallisuusnäkökohta. Tästä ei ole aiemmin puhuttu paljon, mutta Ukrainassa käytävä sota on muuttanut tilanteen nopeasti.

Nyt huoltovarmuus onkin yksi alan vahvoista liikkeellepanevista voimista. Juha Känkänen huomauttaa myös, että sähkön kysynnän odotetaan kasvavan Suomessa ja Pohjoismaissa.

– Megatrendit, kuten sähköistyminen ja vihreä siirtymä, puhuvat selvästi tuulivoiman puolesta, Juha Känkänen toteaa.

Kolme asiantuntijaa näkevät myös, että juuri nyt on kasvun aika eikä odotella voi liikaa, jos haluamme saavuttaa ilmastotavoitteet.

Lämmin vastaanotto

Ålandsbanken perusti vuoden 2020 lopussa erikoissijoitusrahaston, joka voi ostaa ja omistaa tuulipuistoja. Vastaanotto oli hyvä, ja rahasto houkutteli sijoituksia 60 miljoonaa euroa jo kolmen ensimmäisen viikon aikana.

Suhteellisen uudessa rahastossa on kahdenlaisia osuuksia, joten sijoittajaksi ovat tervetulleita sekä yksityishenkilöt, 10 000 euron vähimmäissijoituksella, että erilaiset organisaatiot.

Rahaston osuuksia on mahdollista myydä tai ostaa kahdesti vuodessa. Rahasto tekee sijoituksia pitkän aikavälin strategialla.

Projekteja jo Kurikassa

Ålandsbankenin erikoissijoitusrahasto on tähän mennessä tehnyt merkittäviä sijoituksia kahteen tuulipuistoon. Toinen niistä sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla, lähellä Kurikkaa.

Tuulivoimatiimin kolmikko sanoo, että Pohjanmaa on heille edelleen kiinnostava ja että he analysoivat alueella parhaillaan useita investointimahdollisuuksia.

– Ne ovat pitkiä prosesseja, emmekä voi ja emmekä halua jakaa tietoa ennen kuin neuvottelut ovat valmiina, Jimmy Forsman sanoo.

Rahaston noin tuhannesta sijoittajasta merkittävä määrä on myös Pohjanmaalta.

 

LUE MYÖS:

Toni Lehtonen: ”Mitä on vastuullisuus sijoittamisessa?”

Vastaa