Ålandsbankens vindkraftsteam: ”Självförsörningsaspekten med vindkraft som energikälla seglar upp som allt viktigare”

Jimmy Forsman, Marjukka Sippola, Juha Känkänen Ålandsbanken
Jimmy Forsman, Marjukka Sippola, Juha Känkänen.

Tre saker talar tydligt för att vindkraften fortsätter blåsa upp i betydelse. Ålandsbankens egen specialplaceringsfond för vindkraft känner också av medvinden.

Kärnan i Ålandsbankens vindkraftsteam består av förvaltarna Juha Känkänen och Jimmy Forsman samt den juridiska direktören Marjukka Sippola.

– Juridiken på området kan vara utmanande eftersom det ofta är stora helheter och långa avtal som gäller, säger Marjukka Sippola.

Ålandsbankens trio var i Vasa under EnergyWeek och Vaasa Insider passade på att ta ett snack med dem.

Juridiken på området kan vara utmanande.

Tre stora segel

Juha Känkänen, Marjukka Sippola, Jimmy Forsman Ålandsbanken vindkraft
Juha Känkänen, Marjukka Sippola, Jimmy Forsman.

Ålandsbankens trio sätter fingret på tre faktorer som driver och har drivit utbyggnaden av vindkraften.

Det som först startade vindkraftsutbyggnaden var miljöaspekten, de gröna värderingarna. Många såg det och ser det som ett av alternativen för att minska på samhällets användning av fossila bränslen.

Värderingar är förstås bra men det var ändå först när den andra faktorn också kom på plats – de ekonomiska förutsättningarna – som utbyggnaden riktigt tog fart.

– I dag ser vi till och med vindkraft som det mest konkurrenskraftiga alternativet, säger Jimmy Forsman.

Tredje faktor seglar upp

Den tredje faktorn är självförsörjnings- och säkerhetsaspekten som inhemska energikällor erbjuder. Den här aspekten har det inte varit så mycket prat om tidigare men Ukrainakriget har snabbt ändrat på det.

Nu är självförsörjningsaspekten också en av de starka drivkrafterna. Juha Känkänen lyfter därtill upp att elbehovet i Finland och i Norden väntas öka.

– Megatrender som elektrifiering och grön transformation talar tydligt för vindkraften, säger Juha Känkänen.

De tre experterna menar också att det är nu utbyggnaden måste ske, att det inte går att vänta för länge, om vi ska ha en chans att uppnå klimatmålen.

Varmt mottagande

Ålandsbanken startade i slutet av 2020 en specialplaceringsfond som kan köpa och äga vindkraftsparker. Mottagandet blev bra och fonden lockade investeringar för 60 miljoner euro redan under de tre första veckorna.

Den relativt nya fonden har två olika typer av andelar så både privatpersoner, med en minimiinsats på 10 000 euro, och institutioner är välkomna som investerare.

Två gånger per år går det att sälja eller köpa andelar i fonden. Utgångspunkten för investeringarna som fonden gör är långsiktiga.

Projekt redan i Kurikka

Ålandsbankens specialplaceringsfond har hittills gjort betydande investeringar i två vindkraftsparker. Den ena av dem ligger i Södra Österbotten, nära Kurikka.

Vindkraftsteamets trio säger att Österbotten är fortsatt intressant för dem och att de som bäst analyserar flera möjliga investeringar här.

– Det är långa processer och vi kan och vill inte gå ut med information innan förhandlingarna är i mål, säger Jimmy Forsman.

Av fondens cirka tusen investerare hittas därtill en betydande del också i Österbotten.

LÄS OCKSÅ:

Toni Lehtonen: ”Mitä on vastuullisuus sijoittamisessa?”

Lämna ett svar