Jobb Point hjälper företag och jobbsökande att hitta varandra i Österbotten

Melina Saari, Niina Pihl, Kristoffer Wörlund Jobb Point
Melina Saari, Niina Pihl, Kristoffer Wörlund.

Utvecklingsprojektet Jobb Point hjälper österbottniska företag att hitta rätt arbetskraft. Projektpersonalen kan hjälpa med delar av rekryteringen eller med hela processen – och dessutom kostnadsfritt.

Jobb Points team gör sitt yttersta för att företagens arbetskraftbehov ska matchas med jobbsökandes kompetens.

– Jobb Point är ett utvecklingsprojekt, en fortsättning på ett annat lyckat projekt som hjälpte jobbsökande i olika situationer. Det gör Jobb Point också men ännu mera ur företagens synvinkel, säger Nina Pihl, projektledare.

Löser problem

Alla företag har sina egna behov och specifika förutsättningar när det gäller rekrytering. Speciellt när det gäller små och medelstora företag kan en del av kompetensen för att sköta rekrytering redan finnas inom företaget medan andra delar saknas. Alla jobbsökande är dessutom unika.

– Så därför blir det ofta väldigt skräddarsydda lösningar, säger Nina Pihl.

Det blir ofta väldigt skräddarsydda lösningar.

I praktiken blir det också ett väldigt ”hands-on”-arbete som kan se mycket olika ut beroende på vad som efterfrågas.

– Varje timme är dyrbar för företag och för företagare och vi hjälper därför till med precis det som behövs för att komma i mål, säger Kristoffer Wörlund, projektarbetare.

Det här kan det handla om

Kristoffer Wörlund, Melina Saari YA
Kristoffer Wörlund, Melina Saari.

Jobb Point kan ur företagens synvinkel hjälpa till med allt från att fylla i stödblanketter till att söka och hålla kontakt med arbetssökande.

I arbetet kan till exempel ingå att skapa jobbannonser, göra första bedömningen av jobbsökande och till och med sköta intervjuer.

För jobbsökande är projektpersonalen också en viktig resurs genom att stöda, pusha och koppla ihop dem med potentiella arbetsgivare.

– Vissa kanske bara behöver en liten boost i självförtroende medan andra behöver mera hjälp, säger Melina Saari, projektarbetare.

Trion som jobbar inom projektet har breda nätverk. Kontakterna är viktiga för både jobbsökande och för företag för det är ofta genom nätverken som jobb kan hittas och förtroende födas.

– När vi får en ny jobbsökande brukar jag säga åt dem att mina kontakter är nu också dina, säger Kristoffer Wörlund.

Täcker hela Österbotten

Teamets arbete täcker hela Österbotten. Nina Pihl jobbar mest med Närpesregionen, Kristoffer Wörlund med Vasaregionen och Melina Saari med Jakobstadsregionen.

Alla områden har sina egna förutsättningar och specialbehov, och hur personalens egna kontaktnät ser ut påverkar förstås arbetet.

Till exempel har Melina Saari speciellt mycket erfarenhet och kompetens när det handlar om att integrera personer med utländsk bakgrund i arbetslivet. Därför kan hon bättre hjälpa dem på vägen mot arbete i Finland och även ge företagen konkreta tips och stöd.

Kristoffer Wörlund, Melina Saari Jobb Point
Kristoffer Wörlund, Melina Saari.

Jobb kan innebära olika saker

Jobb Point har en palett med olika lösningar att erbjuda. Poängen med dem alla är att de löser både det enskilda företagets och arbetssökandes problem.

Jobb kan i det här fallet betyda olika saker, det kan till exempel vara ett fast ”vanligt” jobb men också en arbetskraftsprövning, i folkmun kallat praktik.

Praktikperioden kan ha olika mål, kanske just att utvecklas till ett fast jobb eller kanske bara att skapa en referens och språngbräda till nästa arbete.

– Det viktiga är att både företaget och den jobbsökande vet vad som är målet, säger Kristoffer Wörlund.

Några exempel där projektet hjälpte

Eftersom alla rekryteringsbehov är så unika så finns det knappast två processer som ser likadana ut. Jobb Points arbete börjar ofta med att en företagare eller jobbsökande tar kontakt, en diskussion om hur projektpersonalen kan hjälpa förs och det skräddarsydda arbetet kommer igång.

Ett färskt exempel är när en företagare ringde och sade att de behöver någon som sköter deras webbplats. Företaget hade rekryterat till jobbet tidigare men misslyckats. Jobb Point hittade en lämplig kandidat som nu ska på arbetsplatsprövning.

Ett lika färskt exempel ur en annan synvinkel är när en av teamet nyligen träffade en ung man som sade att han var öppen och beredd att testa sig fram på jobbfronten.

– Just ringde en företagare och sade att den unge mannen kan komma dit redan på måndag, säger Kristoffer Wörlund.

YA:s hela nätverk bjuds ut

Jobb Point drivs av Yrkesakademin i Österbotten. Det innebär att projektet har tillgång till YA:s hela utbildningsnätverk och alla utbildningar.

Har en jobbsökande till exempel rätt attityd för ett jobb men någon specifik kunskapslucka som saknas så går den ofta att fylla.

Projektet har också bra kontakter till myndigheterna och koll på vad som erbjuds den vägen, både då det gäller stöd och rekryteringsutbildningar.

– Det är och ska vara en låg tröskel att kontakta oss, vi hjälper gärna till, säger Melina Saari.

Det är och ska vara en låg tröskel att kontakta oss, vi hjälper gärna till.

Projektet har en ny webbplats, www.jobbpoint.fi, där alla kontaktuppgifter hittas. Både företag och jobbsökande välkomnas att ta direktkontakt med projektpersonalen.

När det gäller arbetsprövning kan både företag och jobbsökande även hitta varandra direkt via webbplatsen.

Jobb Point är ett ESF-projekt och får sin finansiering via EU, från Europeiska socialfonden.

 

LÄS OCKSÅ:

Arbetssökande, företag och samhälle vinner på Rekryteringsutbildning

Vastaa