Wasa Future Festival: ”Framtidens arbetsliv kräver inkludering av unga och gamla samt utländsk arbetskraft”

Antti Palola, Khuram Shahzad, Minna Vanhala-Harmanen, Mari K. Niemi, Karina Jutila, Matti Vaattovaara, Adam Smale, Sorin Dan
Antti Palola, Khuram Shahzad, Minna Vanhala-Harmanen, Mari K. Niemi, Karina Jutila, Matti Vaattovaara, Adam Smale, Sorin Dan.

Samspel och attitydförändringar är det som krävs för ett fortsatt livskraftigt näringsliv, är budskapet från en välmeriterad panel på Wasa Future Festival.

Adam Smale
Adam Smale.

Näringslivets brist på kunnig arbetskraft och de högljudda kraven på arbetskraftsinvandring tystnade nästan under coronatiden. De långsiktiga behoven försvann ändå ingenstans och nu är debatten tillbaka med full styrka.

På Wasa Future Festival i dag var det inte ens någon diskussion om huruvida arbetskraftsinvandring behövs eller inte. Paneldebatten, ledd av E2:s moderatorer Mari K. Niemi och Karina Jutila, hoppade direkt på biffen; hur ska vi få hit folk och få dem att trivas och stanna.

Vasa Universitets Adam Smale säger att det är en fråga som ingen enskild aktör kan lösa på egen hand.

– Inte staden, inte handelskammaren och inte något enskilt företag, det måste vara ett samspel, säger Adam Smale.

Khuram Shahzad
Khuram Shahzad.

Vasa universitets forskare Sorin Dan betonar vikten av familjen. Han säger att det ofta gäller att få med barnen och sambon i ekvationen för att någon ska ta steget och flytta.

Kollegan Khuram Shahzad säger att det inte finns någon enkel universallösning. Han menar att man man måste höra på de utländska experterna och se vad som ligger högt i kurs i deras liv.

– Enskilda företag måste kunna locka till sig talanger utifrån sina egna värderingar, säger Khuram Shahzad.

Matti Vaattovaara, vd för Hitachi ABB Power Grids, lyfter fram att praktikplatser och sommarjobb är en bra väg in i många företag.

Unga och gamla med

Susanna Kultalahti.

Starkt på agendan i dag var unga och gamlas roll i arbetslivet – eller snarare brist på roller.

– Vi måste bli bättre på att ta med unga och gamla i arbetslivet, säger Baronas Minna Vanhala-Harmanen.

Vasa universitets Susanna Kultalahti säger att arbetsgemenskapen är viktig för unga. Den närmaste förmannen har också stora skor att fylla.

– Många unga behöver någon som stöder dem, någon som hjälper dem dit de vill i livet men en utmaning är att det här målet kan finnas utanför företaget, säger Susanna Kultalahti.

En speciell styrka som många unga har är att de är bra förändringsagenter.

– Ungdomar är mera rädda för att saker inte förändras, det här är en styrka som kan användas i arbetslivet, säger Kultalahti.

Ungdomar är mera rädda för att saker inte förändras.

Ville Manninen, Antti Palola, Minna Vanhala-Harmanen
Ville Manninen, Antti Palola, Minna Vanhala-Harmanen.

Kollegan Ville Manninen pratar om innovationernas betydelse. Han säger att det behövs någon som säljer in innovationer till arbetskollegiet. Med tanke på det som Kultalahti säger så är det här kanske en roll som passar en del ungdomar.

När det gällde de äldres roll i arbetslivet var det närmast attitydförändringar i samhället som efterfrågades. Flera talare pratade om åldersdiskriminering, att många äldre har svårt att få jobb trots hög kompetens.

”Bättre än vi var”

Antti Palola
Antti Palola.

STTK:s Antti Palola säger att dagens unga är mycket smartare än hans egen generation var i den åldern.

– Vi borde nog inte ens betrakta dem som unga, utan behandla dem som vi behandlar alla andra, säger Palola.

– Dagens unga utmanar sina förmän, de vågar fråga varför man gör saker och vill gärna ha ärlig feedback, även kritisk, för att utvecklas, säger Palola.

”Glöm inte bort de som redan är anställda”

Minna Vanhala-Harmanen säger att allt inte heller bara kan handla om att locka till sig arbetskraft, att man också måste jobba för att behålla de som redan är anställda.

Vanhala-Harmanen säger att människor är rörliga och pratar med varandra.

– Företagen borde se till att nuvarande arbetstagare trivs och vill stanna där, säger hon.

 

LÄS OCKSÅ:

Wasa Future Festival: Ministern: ”Tid att agera, när skickar vi offerterna?”

 

Lämna ett svar