Podcast: Jesper Haga & Dennis Sundvik: ”Quo vadis, handelshögskolor?”

Afterclass med Jesper Haga Dennis Sundvik
Jesper Haga, Dennis Sundvik.

After Class med Jesper & Dennis är en podcast där stjärnvärdarna Jesper Haga och Dennis Sundvik diskuterar nyheter och ämnen som kan relateras till diverse kurser vid Svenska handelshögskolan, främst inom finansiell ekonomi och redovisning. I de veckovisa avsnitten behandlas ämnen som berör kapitalmarknaden, bolag och deras rapportering.

I veckans avsnitt är temat handelshögskolor, institutioner där undervisningen sägs vara forskningsdriven men där både forskningen och undervisningen är under kritik.

Forskningen kan nästan konstateras vara i kristillstånd. Detta eftersom forskarna har starka incitament att publicera så mycket som möjligt för karriärens skull. Forskarna försöker därför maximera antalet publikationer per forskningstimme, med verklig samhällsnytta som en obeaktad parameter.

Forskningen kan nästan konstateras vara i kristillstånd.

Det här skapar smala studier med begränsad praktisk relevans, ofta baserat på amerikanskt datamaterial. Allt för att höja publikationsmöjligheterna och minska arbetsinsatsen medan de finländska forskningsfrågorna evigt förblir obesvarade.

Vissa forskningsgrupper är nästan upplagda som rena artikelfabriker där samband mellan X och Y och andra lågt hängande frukter jagas dagarna i ända. Ingen grundforskning direkt.

Undervisningen kan också kritiseras, med all rätt. För de anställda, som ofta har siktet inställt på en forskningsbetonad karriärstig (tenure track), finns inte mycket plats för undervisning. Då beslut om fastanställning ska tas efter långdragna evalueringsprocesser är det forskningen som är i fokus, inte undervisningen.

Vidare är kärnkurserna som erbjuds nästan identiska från handelshögskola till handelshögskola. Samtidigt hittar studerande samma kunskap online och det kan diskuteras vem handelshögskolornas främsta konkurrenter är.

Blir handelshögskolornas enda konkurrensfördel då att de som utexamineras får ett betyg med fina ackrediteringsstämplar på? Om så är fallet, är handelshögskolorna enbart en sorteringsmekanism för framtida anställare. Är det då en hållbar konkurrensfördel?

Vid handelshögskolor, speciellt Svenska handelshögskolan, betonas ofta värdet av gemenskapen och de sociala kontakterna som skapas under studietiden. Det är sant, men möjligheten att skapa dessa mervärden har definitivt försvårats under coronapandemin.

Vi måste nog bara erkänna att handelshögskolorna underpresterar och vi får ta tag i saken. Efter pandemin är det hög tid att säkerställa och förstärka handelshögskolornas roll i samhället.

För forskningen är ett förbättringsförslag att fokusera mer på grundforskning som faktiskt har relevans och potential att påverka. Unga forskare kunde få mer tid att ta sig an problem från verkliga världen, utan att stressas av en femårig tenureklocka.

Vad gäller undervisningen behövs differentiering, så att handelshögskolor kan erbjuda något verkligt unikt. Det tar dock tid att förverkliga dessa lösningar. En podcast kanske är första steget.

 

LÄS OCKSÅ:

Jesper Haga & Dennis Sundvik: ”Podcasts i undervisningsbranschen”

Vastaa