Juha Ilmonen: “Vaihtoehtoisten sijoitusten merkitys sijoitussalkuissa”

Juha Ilmonen

Kirjoittaja Juha Ilmonen on Senior Private Banker, Ålandsbanken.

Sijoittajat ovat viimeisten vuosien aikana joutuneet sietämään normaalia enemmän volatiliteettia sijoituksissaan. Juuri, kun koronasta oltiin tavallaan taas pääsemässä eroon, niin Putin laittoi sotakalustonsa liikkeelle ja lähti sotimaan Ukrainaan, joka laittoi taas osakemarkkinan uuteen järjestykseen.

Pitkäjänteisille osakesijoittajille tämä heilunta on tietysti avannut taas oston paikkoja salkun täydennyksiin, mutta ikävän monella salkut ovat näyttäneet taas punaista. Nyt kuvioissa on myös mukana keskuspankkien koronnostot, joten sijoittajien on puntaroitava omaa riskinsietokykyään entistä enemmän.

Haasteita nousevien korkojen ympäristö jonkin verran tuo. Tämän lisäksi inflaatioluvut ovat erittäin korkealla ja mediassa on keskusteltu jopa stagflaatiosta.

Kaksi tärkeää viisautta

Mielestäni tässä vaiheessa on hyvä palauttaa mieleen vanha viisaus hajauttamisen tärkeydestä, josta kaikki sijoitusoppaat aina muistuttavat, mutta nousumarkkinoilla nämä viisaudet kummasti unohtuvat sijoittajilta, sillä kukapa nyt ei aina sitä kaikkein parasta tuottoa haluaisi?

Se mihin itse uskon vakaasti on sijoitussalkun hajauttaminen ja sijoitussuunnitelman laatiminen. Hyvin laaditussa sijoitussuunnitelmassa voi pysyä markkinamyllerryksestä huolimatta, mikäli riskejä on hajautettu hyvin. Tärkeää on myös tarpeen vaatiessa päivittää omaa sijoitussuunnitelmaa säännöllisin väliajoin.

Hyvin laaditussa sijoitussuunnitelmassa voi pysyä markkinamyllerryksestä huolimatta, mikäli riskejä on hajautettu hyvin.

Tässä kannattaa kääntyä oman varainhoitajan puoleen. Sijoitusneuvoja kysytään nykyään paljon eri Facebook-ryhmissä ja siinä on minusta kysyjän kannalta haaste, sillä jokaisella on oma riskinsietokyky, sijoitusaika ja myös tuottovaade, puhumattakaan sijoituskokemuksesta taikka muista sijoituspäätöksiin vaikuttavista preferensseistä, kuten vaikka ESG-asiat.

Varsinkin monilla isommilla instituutiosijoittajilla on tänä päivänä ihan selvästi määritetyt sijoituspolitiikat, joissa on määritelty osakkeiden, korkojen ja vaihtoehtoisten sijoitusten prosentuaaliset osuudet sijoitettavasta varallisuudesta. Korkomarkkinoiden epävarmuuden takia juuri vaihtoehtoisten sijoitusten osuuksia on lähdetty kasvattamaan, tai viimeistään nyt ne on lisätty sijoituspolitiikkaan mukaan.

Paljon valinnanvaraa

Myös markkinat ovat kehittyneet ja tarjonta monipuolistunut merkittävästi. Enää sijoittajille ei ole tarjota vain perinteisiä osake- ja korkoinstrumentteja. Monilla varainhoidon toimijoilla on tänä päivänä tarjota sijoitta-asiakkailleen erittäin mielenkiintoisia vaihtoehtoisia sijoitusmuotoja. Asuntorahastot tavallaan avasivat pelikentän 2010-luvun alkupuolella, josta löytyy nykyään vaikka kuinka paljon valinnanvaraa.

Sijoittajat voivat poimia sijoitussalkkuihinsa tänä päivänä esimerkiksi metsää, tontteja, tuulivoimaa, liike- ja palvelukiinteistöjä, jopa listaamattomia yhtiöitä. Kriisitilanteissa varsinkin kiinteistösijoitukset ovat myös historiallisesti olleet omaisuusluokista vakaimpia, mikä itsessään jo todistaa vaihtoehtoisten sijoitusten merkitystä sijoitussalkuissa.

Sijoittajat voivat poimia salkkuihinsa esimerkiksi metsää, tontteja, tuulivoimaa…

Vaihtoehtoisista sijoituksista varsinkin uusiutuvan energian tuulivoimasijoitukset ja listaamattomien yhtiöiden Private Equity -sijoitukset ovat yleistyneet merkittävästi. Itse uskon, että varsinkin tuulivoima tulee näyttelemään merkittävää roolia Suomen erittäin kunnianhimoisen ilmastopolitiikan toteuttamisessa, mutta tulevaisuutta silmällä pitäen myös meidän oman energiaomavaraisuutemme parantamisessa. Mikäli vielä vihreän vedyn tuotanto saadaan kunnolla käyntiin, on tuulivoima myös sen ”polttoainetta”.

 

LUE MYÖS:

Ålandsbankenin tuulivoimatiimi: Huoltovarmuus on tuulivoima-alan vahva liikkeellepaneva voima

Vastaa