Ålandsbankenin tuulivoimatiimi: Huoltovarmuus on tuulivoima-alan vahva liikkeellepaneva voima

Kolme asiaa osoittavat selvästi, että tuulivoiman merkitys kasvaa edelleen. Myös Ålandsbankenin oma tuulivoimaan keskittynyt erikoissijoitusrahasto tunnistaa alan myötätuulen.