Vasaregionen ställde om snabbare än många andra – Ligger nu på tredje plats i hela landet på internationella kongresslistan

Coronakrisens år 2020 blev förstås ingen höjdare när det gäller konferenser och kongresser. Vasa har i sammanhanget ändå lyckats hävda sig bra när det gäller de internationella konferenserna.

Kongressåret 2020 påverkades starkt av pandemin. Alla som ordnar konferenser och kongresser har fått tänka om, inte minst för att det stundvis till och med varit omöjligt att genomföra vissa arrangemang.

Med det sagt har behovet att samlas kring ett ämne, utbyta erfarenheter, lära sig av varandra och nätverka inte försvunnit någonstans – kanske till och med ökat.

– Behovet av att mötas kvarstår och bara restriktionerna lättar kommer vi att se våra mötesrum fyllas igen med såväl traditionella- som hybridmöten, säger Max Jansson, vd på Visit Vaasa.

Max Jansson.

I Vasa lyckades man samla in information om 28 internationella kongresser i fjol av vilka 19 förverkligades under fjolåret. Enligt statistiken sjönk antalet möten med 51 procent jämfört med året tidigare.

Majoriteten av tillställningarna ordnades virtuellt eller som hybridmöten.

– Det glädjande i siffrorna är att 25 procent av de rapporterade tillställningarna har blivit framflyttade och endast 7 procent helt avbokade, säger Jansson.

Internationellt behov finns

En annan glädjande sak med siffrorna för Vasas del handlar specifikt om de internationella kongresserna. I kriterierna för att räknas som en internationell kongress finns bland annat att deltagare från minst två olika länder deltar.

Vasa är den stad i hela landet där det ordnats tredje mest internationella konferenser under fjolåret. Före Vasa finns endast Tammerfors och Helsingfors. Ser man på deltagarantalet i konferenserna räcker Vasas siffror upp till en sjunde plats i hela landet.

– Att vi hör till de städer som kan rapportera att människor ändå, på ett eller annat vis, har mötts över landsgränserna, visar att vi har en stark internationell närvaro och framåtanda, att utveckling och samverkan inte har upphört trots Covid 19-pandemin, säger Max Jansson.

Vi har en stark internationell närvaro och framåtanda.

Statistikmakarna fick också tänka om

Även på Finland Convention Bureau, som sammanställer den årliga statistiken över internationella kongresser, har man varit tvungna att tänka om.

Året 2020:s kongress statistik består av information om möten genomförda på traditionellt vis, online-möten, hybrid-möten, helt avbokade möten och framflyttade möten.

Att samla in information från mötesarrangörer utgående från de nya kriterierna har varit mycket utmanande. Utmaningarna och de ändrade kriterierna gör att årets statistik inte är helt jämförbar med tidigare års siffror.

LÄS OCKSÅ:

Vasa centrum får gratis WiFi – Multitronic Pro bygger nätet

Vastaa