ELY:n kehittämiskonsultointi antaa yrityksille rohkeutta lähteä kehittämään toimintaansa

Mikko Niiniketo, Sami Kulla.

Yritysten kehittämispalvelujen avulla pientenkin yritysten on mahdollista päästä kasvupolulle.

Markkinointitoimisto Buorren toimitusjohtaja Sami Kulla ja operatiivinen johtaja Mikko Niiniketo kiittelevät kilvan ELY-keskuksen yritysten kehittämispalveluja ja niihin liittyviä konsultointeja. Heidän mielestään ELY:n tukema kehittämiskonsultointi on mainio palvelu, joka madaltaa kasvuhakuisten pk-yritysten kynnystä käyttää konsultteja apuna yrityksen kehittämisessä.

Sekä Kulla että Niiniketo löytyvät myös ELY-keskuksen asiantuntijalistalta. Kulla konsultoi asiakkaita teeman Tuottavuus ja talous alla ja Niinikedon erityisalaa ovat Markkinointi ja asiakkuudet. Molemmat käyttävät konsultoinneissaan hyväksi Buorren omaa asiakaspolkumallia, joka selventää asiakkaalle millaista markkinointiviestintää on asiakkuuden eri vaiheessa ja kuinka analysoidaan eri kanavista saatavia tuloksia.

– Asiakaspolkuajattelun pohjalta voidaan auttaa asiakasta niin tuotteistamisessa, tuotekehityksessä kuin tuottavuuden kehittämisessäkin, Kulla kertoo.

Digitaalisuus on jo täällä

Monet ELY:n kehittämispalveluita hyödyntävistä asiakkaista tarvitsevat digikonsultointia, ja sitä Kulla pääasiassa tekee heidän kanssaan. Nykymaailmassa digitaalinen näkyvyys ja sen tehokkuus ovat avainasemassa, kun yritys haluaa tehdä tulosta ja parantaa tuottavuuttaan.

Kullan mukaan kaikki lähtee liikkeelle asiakkaan tarpeista. Digitaaliset kehittämistoimenpiteet noudattavat tiettyä kaavaa: ensin käydään läpi perusasiat ja analysoidaan asiakkaan diginäkyvyys, sitten mietitään asiakkaan orgaaniseen ja hakusanoihin perustuvan näkyvyyden parantamiskeinoja, suunnitellaan, kuinka sisällöistä saisi houkuttelevampia ja kartoitetaan, kuinka näkyvyyttä voisi parantaa maksullisin keinoin.

– Asiakkaan kannalta on tärkeää myös löytää oikeat digitaaliset kanavat ja noudattaa suunnitelmallisuutta niitä hyödynnettäessä, Kulla sanoo.

Seuraa suunnitelmaa

Suunnitelmallisuus on tärkeää myös markkinoinnissa. Yrityksen pitäisi pystyä kertomaan samaa tarinaa kaikissa kanavissa. Se vahvistaa yrityksen sanomaa.

Markkinointia kehitettäessä asiakkaan kanssa yhdessä suunnitellaan esimerkiksi markkinoinnin vuosikello, joka aikatauluttaa tarvittavat markkinointitoimenpiteet. Konsultointipäivien tuloksena syntyy monesti lista erilaisista kehittämistoimista.

– Konsultoinnin yhteydessä saadaan selville, millaisia eri kehittämiskohteita yrityksellä on. Yrityksen omille harteille jää päättää siitä, mitä toimenpiteitä se ryhtyy ensiksi toteuttamaan. Yrityksen päätettäväksi jää myös se, jatkaako se kehittämistä omin voimin vai ottaako se avukseen jonkun asiantuntijan myös kehittämiskonsultoinnin jälkeen, Niiniketo kertoo.

Konsultoinnin yhteydessä saadaan selville, millaisia kehittämiskohteita yrityksellä on.

Niinikedon mukaan konsultoinnin tavoitteena on auttaa yrityksen liiketoiminnan kehittymistä kokonaisvaltaisesti riippumatta siitä, mitä osa-aluetta yrityksessä konsultoidaan.

Vahva osaaminen taustatukena

Koska Buorre on nelikymmenpäisen osaajajoukon kautta Pohjanmaan suurin markkinoinnin ja digitaalisuuden kehittämiseen erikoistunut toimija, Kullalla ja Niinikedolla on vahva tuki myös ELY:n kehittämiskonsultointien toteuttamisessa. Yrityksellä on näyttöä useista onnistuneista konsultoinneista, joiden avulla asiakasyritykset ovat kasvattaneet liiketoimintaansa reilusti. Ehkä parhaimpana esimerkkinä erään asiakkaan liikevaihdon kasvattaminen 2 miljoonan liikevaihdosta noin 50 miljoonaan.

Myös ELY:n tukemista kehittämiskonsultoinneista on lähtenyt liikkeelle hyviä kasvutarinoita.

– ELY-keskuksen kehittämispalveluiden merkitys tällä alueella on suuri. Pohjanmaan ELY-keskusta voi onnitella siitä, että se on hoitanut oman tonttinsa todella hyvin, Kulla toteaa.

– Monet asiakkaat kiittelevät myös kehittämispalveluihin osallistumisen helppoutta, lisää Niiniketo.

Kehittämiskonsultoinnista uutta ulottuvuutta tekemiselle

Närpiön Vihannes – tai tutummin Närpes Grönsaker – on yksi niistä asiakkaista, joita Sami Kulla on konsultoinut ELY:n tukemana viime vuoden aikana. Heidän kanssaan käytiin läpi asiakaspolun mallintamista, mietittiin digitaalisia viestintäkanavia ja viestien sisältöä sekä sitä, miten asiat tulisi viedä konkretian tasolle.

– Meidän haasteemme markkinoinnissa on se, että asiakkaitamme ovat keskus- ja tukkuliikkeet, mutta lopullisen valinnan vihannestiskillä tekevät kuluttajat. Konsultointi auttoi ymmärtämään paremmin kuluttajan käyttäytymistä ja antoi meille osaamista siitä, kuinka viestiä digitaalisissa kanavissa kuluttajalähtöisesti, myynti- ja markkinointijohtaja Jonas Lundström kertoo.

Närpes Grönsaker oli erittäin tyytyväinen ELY:n tukemaan konsultointiin ja on jatkanut yhteistyötä Buorren kanssa myös kehittämiskonsultoinnin jälkeen.

– Totuus on se, ettei kukaan voi itse tietää kaikkea. Siksi on hyvä, että on ELY-keskuksen tapaisia toimijoita, jotka tukevat pk-yritysten toiminnan kehittämistä. Varmasti tulemme jatkossakin käyttämään ELY:n kehittämispalveluita, kun niiden hyödyntäminen on mahdollista, Lundström toteaa.

LUE MYÖS:

Näin ELY-keskus auttaa – Tarjolla tukea helpottamaan esimerkiksi markkinointia ja digitalisointia

Vastaa