Viexpo hjälper när företagen tar sig an världen

Kristian Schrey.

Andelslaget Viexpo, som firar 50 år, hjälper företag ta sig ut i världen. Viexpo förverkligar NTM-centralens utvecklingstjänster när det gäller internationaliseringsprocessen.

Andelslaget Viexpo har i nästan 50 år hjälpt företag i tre österbottniska landskap att internationaliseras. I januari 1970 grundades andelslaget, på initiativ av Jakobstadsföretag, som Finlands första regionala exportfrämjande organisation.

Även om Viexpo är ett privat andelslag har det i tiotals år jobbar i nära samarbete med NTM-centralen och dess föregångare när det gäller internationaliseringsärenden.

Brett utbud av tjänster

Viexpo har byggt upp ett stort nätverk och har mycket erfarenhet när det gäller företagens internationalisering. Organisationen erbjuder hjälp i olika skeden av företagens internationaliseringsprocess.

Vid sidan om marknadsanalyser, exportfrämjande resor, mässor och exportringar hjälper Viexpo till exempel med översättningstjänster och konsulthjälp. Årligen tar Viexpo över 100 företag ut i världen och träffar representanter från cirka 400 bolag.

Viexpo fungerar även som NTM-centralens samarbetspartner när det gäller analystjänster för att utveckla företag. Med hjälp av tjänsterna går det att få en helhetsbild av affärsverksamhetens nuläge, framtida inriktning, möjliga strategival och utvecklingsmöjligheter. Efter att analysen är gjord har företaget möjlighet att fortsätta utveckla verksamheten till exempel med stöd av NTM-centralen eller BusinessFinland.

Analys första steget mot internationalisering

Kristian Schrey.

Kristian Schrey har i huvudsak hjälpt småföretag i startskedet av sina internationaliseringsprocesser med analystjänster. Det rekommenderas också att analyserna utförs i ett tidigt skede så företaget inte behöver slösa tid och pengar på fel saker.

– En del företag som jag analyserat har utvecklat produkterna från start med siktet på den internationella marknaden. Men det finns också företag som börjat fundera på tillväxt utomlands först efter att affärsverksamheten mognat, säger han.

I båda fallen är en analys ett bra sätt att starta internationaliseringsprocessen. Efter analysen kan företaget bättre planera vilka saker det löns att fokusera på. Det är bra inte minst eftersom resurserna i det här skedet ofta är väldigt begränsade.

Till analysen hör ett snabbtest och en checklista för immateriella rättigheter. Med hjälp av verktygen kan företagaren uppmärksammas på de immateriella rättigheter som berör den egna affärsverksamheten. Det här är viktigt på den internationella marknaden.

Utnyttja möjligheterna

Som ett resultat av analysen får företaget förslag på konkreta utvecklingssteg. Att följa dem eller inte är upp till företaget.

– Oftast är företagen som deltar i en analys, eller annars vill ut på den internationella marknaden, mycket motiverade och vill utvecklas och växa, säger Schrey.

Oftast är företagen som deltar i en analys mycket motiverade.

Kristian Schrey anser att företag som strävar efter internationalisering i högre grad borde utnyttja analystjänster. Analyserna skapar en stadig grund för företagen, en grund som det sedan är lätt att bygga vidare på.

Även EduGems vd Linda Suomela-Hemangkorn anser att det löns att använda experthjälp. EduGem, med hemort i Ingo, har som affärsidé att föra finländskt utbildningskunnande till Asien, speciellt till Kina, där familjer satsar på barnens utbildning och är intresserade av det finländska skolsystemet och vår rena natur.

– Vårt mål är att ordna lägerskolor för barn, där vi kombinerar utbildning inom vetenskapliga ämnen med motion och ren natur. Vår samarbetspartner i Finland är bland annat Folkhälsan, säger Suomela-Hemangkorn.

Kristian Schrey har hjälpt EduGem med en analysrapport. Schrey valdes just för att han ansvarar för Viexpos samarbete med Kina.

– Det var fint att få prata med en expert. Han lyckades bra med att sammanfatta vårt läge och hur det löns att gå vidare. Analysrapporten kommer vi att använda för att fortsätta utveckla företaget, säger Suomela-Hemangkorn.

LÄS OCKSÅ:

Så här får du hjälp av NTM-centralen – Erbjuder stöd som underlättar exempelvis marknadsföring och digitalisering

 

Lämna ett svar