Tuulivoima tuo vaasalaisyritykselle töitä – VEO laajensi sähköasemien tuotantotilaa vastatakseen kasvavaan kysyntään

VEOn sähköasemakaupoissa koronapandemia ei näy. Sähkönjakelu-liiketoimintayksikön johtaja Fredrik Grankull kertoo, että sähköasematoimituksia vaatineita investointeja on toteutettu koronasta huolimatta. Tällaisia ovat esimerkiksi kanta- ja alueverkon kehittäminen sekä erilaiset tuulivoimaprojektit.

– Tuulivoiman suhteen voi olla enemmän muuttujia sekä epävarmuustekijöitä toteutusaikataulun suhteen, mutta isot puistoprojektit ovat silti käynnistyneet. Pienten puistojen kanssa ollaan ehkä hieman normaalia varovaisempia, Grankull sanoo.

Katso tästä video VEOn tuotanto-alueelta!

Sähköasemabisnes on keskeinen osa VEOn toimintaa, sillä se kattaa huomattavan osuuden yrityksen liikevaihdosta – ja määrä on kasvussa. Yksi syy sähköasemien kysynnän kasvuun on tuulivoimaprojektien kasvava määrä. Iso osa VEOn sähköasemaprojekteista meneekin tuulipuistoihin kaikkiin Pohjoismaihin. Lisäksi rakennetaan kantaverkkoasemia Suomessa Fingridille ja alueverkkoasemia energiayhtiöille ympäri Pohjoismaita.

Sähköasemaprojektit alkavat usein maanrakennustöillä

Grankull kertoo, että moduulisähköasemarakennusten tuotantotilaa VEOlla on laajennettu, jotta yhtä aikaa pystytään valmistamaan entistä useampia asemia. Tällä hetkellä valmistustilaa on 1 600–1 800 m². Asemien koot vaihtelevat noin kymmenestä neliömetristä satoihin neliömetreihin. Käytännössä VEOn valmistamat modulaariset sähköasemat tehdään alusta loppuun saakka Vaasan tehtaalla ja viedään työmaalle koottavina osina tai yhtenä kokonaisuutena.

– Omalla tehtaalla tekemisen ja testaamisen etu on paitsi kustannustehokkuus, myös työturvallisuus, kun työmaalla ei työskentele useita aliurakoitsijoita yhtä aikaa. Maanrakennustyöt voi tehdä valmiiksi sillä aikaa, kun valmistamme sähköasemarakennuksen Vaasassa. Kun maanrakennustyöt on tehty, moduulisähköasema viedään työmaalle ja nostetaan paikoilleen. Sen jälkeen voidaan aloittaa kaapelien kytkennät ja koestukset.

3 000 megawattia tuulivoimaa

Grankull kertoo, että sähköasemaprojektit ovat paljon muutakin kuin perinteisiä sähkötöitä.

– Voisi sanoa, että olemme enemmän infran rakentajia kuin sähkömiehiä. Sähköasemaprojektit alkavat usein puiden kaatamisella, teiden rakentamisella ja merkittävillä maanrakennus- ja rakennustöillä ennen kuin päästään asentamaan sähkölaitteita.

VEOlla sähköasemiin panostaminen on ollut strateginen valinta. Vihreä energia ja hiilidioksidipäästöjen rajoittaminen ovat megatrendejä, jotka suosivat tuulivoimarakentamista Pohjoismaissa. Kun tuulivoimaloiden määrä ja puistojen koko kasvaa, myös sähköasemia tarvitaan entistä enemmän liittämään ne sähköverkkoon sekä alue- ja kantaverkon vahvistamiseen.

– Meidän vahvuutemme on skaalautuvuus niin sähköasemien koon kuin projektienkin suhteen, Grankull sanoo.

Skaalautuvuuden lisäksi tärkeää on myös se, että työt hoituvat ajallaan ja laitokset liitetään sähköverkkoon sovitun mukaisesti. Tällä hetkellä sähkönjakeluyksiköllä on työn alla tuulivoimapuistoja Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Näistä muutamat ovat kokoluokaltaan 500–750 megawattia. Yhteensä VEOlla on tällä hetkellä työn alla noin 3 000 megawatin edestä tuulivoiman sähköasemaliityntöjä.

– Paikallisena osaajana olemme saavuttaneet Pohjoismaisten asiakkaidemme luottamuksen osaamisellamme ja referensseillämme, Grankull sanoo.

Lue lisää:

VEO har undertecknat ett av verksamhetens hittills mest avgörande avtal med Neste i Singapore

Lämna ett svar