OP Gruppens chefsekonom ser både möjligheter och hotbilder – ”Vasaregionen har klarat sig bra”

Reijo Heiskanen, OP
Reijo Heiskanen.

”Visst finns det utmaningar i ekonomin men också mycket som talar för en ljusare framtid”, säger OP Gruppens chefsekonom Reijo Heiskanen. Vasaregionen ligger i den bättre änden av många mätningar.

Vasaregionen har klarat sig bra när det gäller sysselsättningen och ligger rätt positionerad även när det gäller den gröna övergången. Det säger OP Gruppens chefsekonom Reijo Heiskanen på besök i Vasa.

– Områden som har dynamik och nettoinflyttning klarar sig bättre än andra, säger Reijo Heiskanen.

Goda förutsättningar för dynamiken skapar förutom näringslivet även till exempel skolor och universitet, menar chefsekonomen.

Lockade många

Reijo Heiskanen talade inför en stor publik på Vasa Andelsbanks placeringsevenemang på Academill. Programmet och kvällen öppnades av Simo Vuorenlinna, bankdirektör från Vasa Andelsbank.

Reijo Heiskanens bedömning av det ekonomiska läget överlag är att världsekonomin har återhämtat sig hyfsat bra från de senaste årens chocker men att anpassningen fortfarande pågår.

– Finlands export har klarat sig okej trots att vi tappat Ryssland, säger han.

Heiskanen menar att pessimister i dagsläget hittar många orsaker till oro medan optimister lätt kan göra det motsatta. Själv vill han vara försiktigt positiv.

– Vi har många konkurrenskraftiga företag, säger han diplomatiskt.

Reijo Heiskanen, OP
Reijo Heiskanen.

Inflationen avgör ränteläget

Inflationen har gått ner men är ännu inte i mål. Centralbankerna kan i alla fall börja sänka räntorna. En viktig förutsättning för att det ska ske är att inflationen hålls under kontroll, menar Heiskanen.

– Marknaden verkar ändå ha svårt att sia om hur stora räntesänkningar som är på väg, säger han.

Byggandet har redan fått ta största smällen av att vi lämnat det långa nollränteläget. De lite högre räntorna har ändå även en annan sida, som öppnar upp möjligheter till ränteplacerare att få hyfsad avkastning, säger Heiskanen.

Möjligheter finns

Nästa talare är Vasa Andelsbanks kapitalförvaltare Christian Partanen som går mera in på vilka möjligheter som öppnar sig på marknaden. Partanen ger tips om enskilda aktier och säger att OP har enormt mycket material tillgängligt för kunder som vill läsa på.

– Banken erbjuder även bra lösningar till de som inte har tid eller intresse att aktivt sköta sina placeringar, säger han.

Banken erbjuder även bra lösningar till de som inte har tid eller intresse att aktivt sköta sina placeringar.

Papper det kan lönas att ha

Vasa Andelsbanks jurist Maria Rajamäki påminner om hur viktigt det är att ha en intressebevakningsfullmakt. En intressebevakningsfullmakt handlar om att till exempel vid ett sjukdomsfall ge en betrodd person fullmakt att göra vissa ekonomiska saker men kan också inbegripa sjukvårdsbeslut.

– Det är bra att göra fullmakten i god tid för när behovet uppstår är det för sent.

Maria Rajamäki nämner även vikten av arvsplanering och testamenten. En fördel med att ha någon av Vasa Andelsbanks fem jurister att hjälpa i juridiska ärendena är att arvodet kan betalas med insamlade OP-bonus.

Kvällens sista talare är Vasa Andelsbanks kapitalförvaltare Maria Kanttikoski-Blom som lyfter fram fondförsäkringar som ett långsiktigt sparalternativ med vissa skattefördelar.

 

LÄS OCKSÅ:

Vasa Andelsbanks fjolår blev bankens historiskt bästa år någonsin

Lämna ett svar