Nordic Lights planerar listning och fortsatt stark expansion – ”Vi har kartlagt olika möjligheter”

Nordic Lights, som tillverkar och utvecklar belysningslösningar till tunga maskiner, planerar växa snabbt och lönsamt. Tom Nordström, bolagets vd, säger att företaget kartlagt olika köpobjekt.

Jakobstadsbaserade Nordic Lights planerar fortsätta sin starka tillväxt. Just därför är det mycket sannolikt att företaget listas på First North.

Planerna är långt gångna, det har redan noggrant utretts vad pengarna som kommer in genom listningen kan användas till. Ett av objekten är att utvidga verksamheten genom företagsköp.

Tom Nordström, vd för Nordic Lights, säger att de har kartlagt olika alternativ.

– Marknaden är ganska splittrad, alltså det finns många olika aktörer, säger Nordström.

– Vi känner marknaden väl och ser bra möjligheter att göra företagsköp, säger han.

Nordström ser möjligheter till expansion både i nya produktkategorier och på nya marknader. I båda dessa expansionsriktningar kan företagsköp vara ett bra alternativ.

– Vill vi utvidga till nya slutanvändarsegment så krävs det mycket tid om vi ska göra allt från början själva, säger han.

Vd:n säger att det geografiskt sett också är möjligt att växa med företagsköp.

– Vi har märkt att det på vissa marknader kan fungera bättre om vi har en starkare lokal organisation.

Lång historia

Tom Nordström
Tom Nordström. Foto: Anders Eklund

Nordic Lights historia är lång, även om bolaget i nuvarande form fungerat bara sedan september förra året. Företaget var tidigare bekant under namnet Herrman AB. Från det här företaget spjälktes tillverkningen av cykelkomponenter ut till ett nytt bolag som blev Herrmans Bike Components.

Nordström säger att lampor har tillverkats i företaget redan i 30 år. Strategiskt sett så tog företaget ett viktigt steg för cirka 15 år sedan då led-belysningen var på kommande.

– Vi var pionjärer med att utveckla led-belysning, säger Nordström.

– På den tiden var det en ganska dyr teknologi som ofta användes i mycket krävande förhållanden, som till exempel i gruvindustrin.

Nordström berättar att det var cirka 7-8 år sedan som företaget bestämde sig att börja planera led-belysning som prismässigt var konkurrenskraftiga även i andra arbetsmaskiner.

I dagens läge har komponentpriserna minskat så mycket att led-lampor är vanliga när det gäller maskiners arbetsbelysning. Nordström säger att i dag är drygt 20 procent av arbetslamporna halogenbelysning. När det gäller strålkastare är majoriteten fortfarande halogen.

– Vi har alltså bra möjligheter att växa när teknologin blir vanligare, säger Nordström.

Målsättningen är lönsam tillväxt

Nordic Lights har flera år av stark tillväxt bakom sig. År 2021 växte belysningsaffärsverksamheten med cirka 52 procent till 66 miljoner euro. Personalstyrkan växte från 85 till 275 personer.

Under det första kvartalet i år växte bolagets omsättning med 60 procent, jämfört med läget för ett år sedan, och personalen växte till 301 personer.

Bolaget siktar på att omsättningen organiskt ska växa i medeltal tio procent årligen. Lönsamheten ska samtidigt behållas på en hög nivå, målet är en EBITA-rörelsevinst-marginal på över 18 procent.

Med EBITA menas företagets affärsverksamhets rörelsevinst, före till exempel räntor och nedskrivningar av goodwill. Många börsbolag meddelar om sin lönsamhet och lönsamhetsmål med EBITA-marginaler.

Tillväxt kräver även effektivitet

Nordström berättar att det kräver att många saker lyckas för att hålla lönsamheten på en god nivå. Bolaget måste fortlöpande förhandla om priser, kanske hitta nya leverantörer och effektivera egen verksamhet.

– Den egna verksamheten måste hela tiden utvecklas så vi kan fortsätta vara konkurrenskraftiga.

Företaget har i Finland investerat mycket i automatisering av produktion. Det här ändrar även behovet av vilken kompetens som efterfrågas hos arbetskraften.

– Fortfarande har vi ganska mycket manuell montering, men i produktionen behöver vi också arbetstagare som kan ta hand om robotceller.

Fabriksutvidgning planeras

Nordic Lights kommer sannolikt snart att bygga ut sin fabrik. Företaget har redan bygglov för det.

– Nu just planerar vi. Vi har inget akut behov och eftersom byggbranschens läge är ganska utmanande med prishöjningar på råvaror så väntar vi lite.

Nordström bedömer att fabriksutvidgningen kan starta inom ett år.

Säkrar ankarinvesterare

Att Nordic Lights listning väcker intresse garanteras av så kallade ankarinvesterare. Nordic Lights har nämligen sagt att de siktar på att få ihop cirka 15 miljoner euro i bruttomedel medan ankarinvesterare redan förbundit sig att teckna aktier för sammanlagt 15 miljoner euro.

Med andra ord, att förverkliga listningen kräver bara ett måttligt intresse av privata placerare.

Med ankarinvesterarnas förbindelser vill företaget undvika att aktien rasar efter listningen. Förra året listades flera bolag, marknaden gick het och när aktierna överlag kommit neråt i år så har många av de nylistade bolagen tryckts ner rejält under listningspriserna.

Företaget vill ändå gärna ha med privata placerare. Det garanterar aktiernas likviditet och på det viset blir aktiens värde stabilare.

Nästa veckas tisdag ordnar Nordic Lights en företagspresentation där bolaget berättar närmare om sina tillväxtplaner. Nordström bedömer att mer detaljer om listningen meddelas inom de närmaste veckorna.

 

LÄS OCKSÅ:

Simons Element satsar på hållbarhet – Investering i ny fabriksbelysning del av långsiktigt hållbarhetsarbete

Lämna ett svar