Simons Element satsar på hållbarhet – Investering i ny fabriksbelysning del av långsiktigt hållbarhetsarbete

Pia Simons husfabrik Vörå Simons Element
Pia Simons.

Simons Elements fjolår var det bästa på länge. Vöråföretagets främsta styrka är att kunna skräddarsy hus enligt enskilda kunders behov.

Familjeföretaget Simons Element har ett långsiktigt perspektiv. Det medför ett tankesätt som passar bra också när det gäller hållbarhets- och miljötänkande.

– Det är en sak i taget som gäller, små steg framåt i den takt som ekonomin medger, säger Pia Simons, vd för Simons Element.

Hållbarhetstänkandet har hela tiden funnits där, sedan grundandet år 1978, men på senare år har det blivit mera uttalat. Målsättningarna har blivit inskrivna i strategin och jobbet följs upp regelbundet.

Syns i jobb och produkter

Simons Element husfabrik Vörå

Simons Elements hållbarhetstänkande syns i produkterna som tillverkas. Simons Elements hus har till exempel länge varit energieffektivare än kraven.

Hållbarheten syns även i sätten att jobba och i produktionen. En nysatsning som är på gång är att byta ut belysningen i produktionshallarna till mera energisnåla varianter. Förutom att spara energi ger investeringen en bättre och trevligare arbetsmiljö.

– Vi byter ut den gamla belysningen stegvis, senast 2025 kommer arbetet att vara klart i alla hallar, säger Pia Simons.

Simons Element försöker även påverka sina underleverantörer till att satsa på hållbarhet. För slutkunderna erbjuder företaget alternativ, som att byta ut isolering i väggarna, mineralull mot ekovilla.

– På egen hand och ensamma blir arbetet vi gör bara en droppe i havet, men just genom att få med andra kan påverkan bli större, säger Pia Simons.

Genom att få med andra kan påverkan bli större.

Skräddarsyr det mesta

Simons Element Pia Simons Vörå
Pia Simons.

När man tänker på en husfabrik tänker man kanske på en fabrik som tillverkar ett fåtal olika husmodeller och kör hårt på just dem.

Den beskrivningen stämmer inte alls in på Simons Element. Så gott som allt som gäller ett hus från företaget kan skräddarsys, vilket också görs, för att passa de enskilda kundernas behov.

För de flesta familjer är ett eget husbygge något stort, kanske till och med en engångsgrej i livet. Det kan vara ett drömhus som hägrar eller i alla fall ett hus som passar och reflekterar de som ska bo där.

– Försäljaren spelar därför en mycket stor roll i ett huspaket, han eller hon blir en viktig länk för att huset ska motsvara förväntningarna, säger Pia Simons.

Bra fart på

Simons Elements fjolår var det bästa på länge. Vöråföretagets omsättning ökade med 38,9 procent till nästan 8 miljoner euro. Företaget sysselsätter nu närmare 50 personer.

Omsättningsmässigt är det ändå en bit kvar till de bästa rekordåren. En jämförelse är kanske ändå inte riktigt rättvis för både verksamhetens art, genom mera skräddarsyende, och marknaden har ändrat mycket sedan dess.

Bygger mera än egnahemshus

Privatpersoner står för största delen av beställningarna när det gäller egnahemshus som Simons Element tillverkar. Företaget gör därtill arbeten även till andra företag och till den offentliga sektorn. Simons Element bygger till exempel skolor, restauranger, äldre- och vårdboenden.

Just nu ser Simons Element speciellt stora tillväxtmöjligheter som underleverantör till byggföretag. Allt tyder på att fler offentliga byggnader kommer att byggas i trä och speciellt när det gäller det materialet har Simons Element mycket att tillföra.

 

LÄS OCKSÅ:

Mauritz Knuts: ”Byggnadsbranschen håller i nycklarna till koldioxidneutralitet”

Lämna ett svar