LokalTapiola Österbottens Kristian Åsvik: ”Livförsäkringar ska anpassas till den egna situationen”

Kristian Åsvik, LokalTapiola, LähiTapiola.
Kristian Åsvik.

Tryggare Österbotten

Logo: LähiTapiola Pohjanmaa - LokalTapiola Österbotten

Behovet av ett bra försäkringsskydd ökar när vi lever på små ekonomiska marginaler. En livförsäkring håller familjens ekonomiska vardag i rullning även om det värsta skulle hända.

En livförsäkring kan efter ett dödsfall bevara den ekonomiska levnadsstandarden för de anhöriga. Försäkringen tryggar till exempel barnens framtid eller maken/makan som blir kvar med ett stort huslån.

– En försäkring löser inte alla problem, men åtminstone kan den trygga ekonomin så att man slipper oroa sig för den när livet är som tyngst, säger Kristian Åsvik, tjänsterådgivare på LokalTapiola Österbotten.

Mer än bara ett skydd vid dödsfall

Till en livförsäkring, eller egentligen ett dödsfallsskydd, kan även andra typer av försäkringar kopplas. Det kan till exempel handla om skydd mot bestående arbetsoförmåga, tillfällig arbetsoförmåga eller en försäkring som håller igång ekonomin vid allvarliga sjukdomar.

– Även den som inte har en familj att försörja kan behöva en försäkring som tryggar inkomsterna till exempel vid sjukdom, säger Kristian Åsvik.

När det gäller socialskydd nämner Åsvik speciellt företagarnas situation, som kan vara sämre än löntagarnas. För många företagare är nivån på dagpenningen vid långvariga sjukskrivningar låg, vilket ökar behovet av andra typer av skydd.

Även den som inte har en familj att försörja kan behöva en försäkring som tryggar inkomsterna.

Behoven varierar med åldern

Kristian Åsvik, LokalTapiola, LähiTapiola.
Kristian Åsvik.

Innehållet i en livförsäkring kan varieras och skräddarsys. Kristian Åsvik säger att en 25-åring kan ha helt andra behov än en 35-åring.

Förutom åldern påverkas behovet även av till exempel familjesituationen, inkomster samt storlek på lån och placeringar. Livförsäkringar kan beviljas för 15-80-åringar.

– Behoven varierar och jag rekommenderar att ibland, kanske vartannat år, se över försäkringen så att skyddet ligger på rätt nivå, säger Kristian Åsvik.

Stort behov vid små marginaler

Störst behov av en försäkring har kanske den och de familjer som redan lever på marginalerna. Om en inkomst helt faller bort i och med ett dödsfall eller om intäkterna minskar på grund av en sjukskrivning blir det snabbt problem.

Att börja prata om ekonomi, liv och död låter kanske jobbigt, men Kristian Åsvik säger att det i praktiken inte alls är dramatiskt.

– Att köpa en livförsäkring behöver inte leda till någon svår diskussion, vi pratar egentligen bara om kundernas vardag och hur den kan tryggas, säger Kristian Åsvik.

Personlig rådgivning rekommenderas

Det går att köpa en livförsäkring direkt på nätet, på www.lokaltapiola.fi. Kristian Åsvik rekommenderar ändå varmt att man bokar tid för ett onlinemöte eller kommer in till kontoret för en diskussion eftersom LokalTapiolas personal är experter på ämnet och kan ge personliga råd till varje enskild kund.

Kristian Åsvik säger att det är ett bra tillfälle att se över sin livförsäkring just nu, eftersom LokalTapiola Österbotten erbjuder en 20 procentig rabatt på livförsäkringar.

– Vi är ett kundägt bolag, vi har inga andra ägare än våra kunder och söker alltid de bästa lösningarna för dem, säger Kristian Åsvik.

 

LÄS OCKSÅ:

LokalTapiola Österbottens experter: ”Res ingenstans utan en reseförsäkring”

Lämna ett svar